Wij houd u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Wederom een Inspirerende bijeenkomst van het E&R Project ‘Van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025’. Dit keer waren we te gast in Nijmegen, bij de Sint Maartenskliniek – Innovatiecentrum – die ons in samenwerking met Game Solutions Lab informeerde over de allerlaatste mogelijkheden op het gebied van zorginnovaties – goed voor de patiënt en kostenbesparend!

 

Zorginnovaties behartigen twee idealen 

Zorginnovaties behartigen twee idealen in de zorg:

 1. Ze creëren bevorderlijke omstandigheden voor de patiënt
 2. Ze besparen op de kosten

Om te innoveren in de zorgsector dienen deze twee aspecten samen te gaan in de ethiek van gezondheid. Tijdens deze E&R-bijeenkomst lieten we ons informeren door Remco Hoogendijk van de St Maartenskliniek, over hoe innovatieve ideeën zijn in- en doorgevoerd binnen een van de beste categorale ziekenhuizen met betrekking tot Fysiologie.

Onderwerpen die centraal stonden bij de bijeenkomst waren:

 • De bionische mens in opmars voor het oplossen van gezondheidsproblemen. Mens en technologie versmelten meer en meer.
 • Gezondheidszorg gaat steeds minder over de gezondheid in de ouderwetse zin van ’niet meer ziek zijn’, maar meer om leefstijlinterventies, preventie en bovenal de notie dat ziek zijn een vorm van gezondheid is.
 • Gezondheidssector maakt slag van ‘positieve gezondheid’. Grote innovators in gezondheidszorg omarmen ‘geluk’ – vertaald als waardigheid en trots –  als de kern van hun waard propositie.

Na een toelichting op het programma en het E&R Project ‘Van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025’ door Cees van Beukering vicevoorzitter van het E&R project, en een introductie van Remco Hoogendijk – Innovatiemanager – en tevens onze gastheer van het Sint Maartenskliniek (die elke staat in de USA bezocht om kennis te vergaren omtrent zorginnovatie), zal Roland Goetgeluk van Game Solutions Lab zijn presentatie geven.

We leggen nogmaals de nadruk op het doel van onze bijeenkomst; Samen sneller nieuwe business creëren, profiteren van nieuwe sleutel technologieën, en meetbare resultaten voortbrengen.

Eerst wordt er nog speciaal aandacht gegeven voor het boek ‘Diagnose Transformatie – Een toolkit voor grensverleggers in de zorg  welke toegang geeft voor het borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare gezondheidzorg, waarbij transformatie noodzakelijk is.

Transformeren betekent dat we fundamentele, onomkeerbare veranderingen in visie en werkwijzen van organisaties dienen door te voeren. We creëren een nieuwe orde, laten het oude los en vormen nieuwe waarden, structuren, uitgangspunten, cultuur en gedrag.

Het boek analyseert succesvolle en minder succesvolle zorgtransformaties uit de praktijk en bundelt inzichten, inspiratie, voorbeelden, tools en methodes. Zo vormt het een toolkit om diegenen die het voortouw willen nemen in de transformatie van onze gezondheidszorg te ondersteunen met kennis en ervaring van grensverleggers die hen zijn voorgegaan.

 

Gedrag vs. Houding – Roland Goetgeluk

Niet gedragsverandering is belangrijk; “dit is saai, houding of attitude is veel interessanter”.

Ook taal is een onderdeel van – houding – om een andere formulering te kiezen, daarom noemen we het geen Ziekenhuis meer, maar Gasthuis. Gasthuis klinkt anders, voelt anders. Zie en ervaar hoe je in de St Maartenskliniek wordt ontvangen met gastvrouwen die je de weg wijzen en een dansende robot, die kinderliedjes afspeelt en met kinderen danst. Gastvrijheid De definitie van Gastvrijheid, geeft een welkom gevoel, contact, gastheren en vrouwen, die de dienst van het bedrijf omlijsten.

Innovatie is grofweg; “op je bek gaan”, het is inherent aan innoveren.

Zo is er bijvoorbeeld het Medi & Seintje, voor degene die puzzelen leuk vindt, vooral voor dames. Waarbij het scannen van de medicijnen als inlogcode fungeert. De basis hiervan is afgeleid van het GeluksmodelDe kwaliteit van leven, zowel in extern omstandigheden & intern wezen, vanuit de psychologie. Waarbij onderscheidt gemaakt wordt in de varianten van satisfactie, namelijk die van voorbijgaande aard en die van duurzame aard. Bottomline: “Business is shaken, not stirred” Innovatie is net als fietsen, planning & serendipiteit, research. Just do It en ondervindt.

De zorgsector verandert structureel, kijk naar het 5 krachten model, van Porter. Het vijfkrachten-model van Porter is een instrument, aan de hand waarvan de volledige bedrijfstak, waarin het bedrijf zich bevind, kan worden geanalyseerd.

Er wordt een onderverdeling gemaakt in verschillende bedrijfstakgroepen. Per groep kan er worden gekeken in welke mate zij invloed hebben op het bedrijf. Deze groepen zijn:

5 krachtenmodel van Porter

5 krachtenmodel van Porter

 

Value Based Healthcare

De toekomst in de zorg is gericht op ‘Value Based Healthcare’. Met speerpunten als Preventie voor de patiënt van ziekten door middel van ‘AI’ en robotisering. Dit veroorzaakt een kanteling van functies en rollen. Aldus Roland Goetgeluk.

Future of Healthcare – Remco Hoogendijk

Remco Hoogendijk presenteert; Future of Healthcare. De St. Maartenskliniek is opgericht in 1936, het is het grootste Orthopedisch centrum in Nederland en member of ISOC. Het ziekenhuis heeft een omzet van180 miljoen, en is expert op gebied van Dwarslaesies.

Remco illustreert het voorbeeld van “Tal der Ahnüngslosen”, in regio’s in Oost-Duitsland had men destijds geen TV, en leefde daarmee in een vacuüm. Dit zie je ook terug in gasthuizen. Jaap Doets, is één van de 15 “snappers” van Innovatie. Remco startte met het project ‘Highway to Health’ een cursus, zoals Remco meldde die destijds overal werd gegeven. Op de vraag waarom hij bij een bedrijf heeft gesolliciteerd zegt hij, “de rol van Innovatie –manager heb ik aangenomen omdat hij, de rol van: ‘De grote bek, achter het hek’ verruild heeft voor leermeester in de praktijk.

Verder geeft Remco voorbeelden van hoe achterhaalt uitvindingen soms kunnen zijn, Enkele voorbeelden volgen:

 • Kodak bijvoorbeeld, t.a.v. digitale fotografie.
 • Als je kijkt naar de Gartner hype Cycle, zie je dat ontwikkeling van een uitvinding of innovatie gewoon stopt.
 • De prijs van de energie fluctuatie. In Dubai is stroom is bijna gratis, tegenover vroeger. Concepten veranderen door de tijd heen.
 • Het Tesla Model X, wat betreft selfdriving. De technologie daarvan kost maar 1000 euro om te produceren! Het grootschalig toepassen van soortgelijke technologie komt eraan.
 • Uber, die geen eigen auto’s in bezit heeft. Het is disruptief in de taxiwereld, en in het gebruik van auto’s in het algemeen. Kijk eens naar parkeerruimtes bij bedrijven, misschien gaat men in de toekomst wel met een Uber of een andere deelvorm van vervoer naar zijn werk.
 • Hotel vs. AirBnB, zij hebben overal “bezit” onder deze vlag.
 • Het personeelstekort in de zorg, men anticipeert hierop door robots in te zetten. Denk aan zaken als bewaking, dweilen, enquêtes afnemen. Of Robot Surgery.

Innovatie is exponentieel, het begint vaak met teleurstelling….en men moet investeren voor de ‘baten’ uit. Opeenvolgend zou men 70% met ‘vandaag’ bezig moeten zijn, 20% met ‘morgen’ en 10% van de tijd met de toekomst/innovatie.

Echter, is de realiteit is dat mensen 98% van de tijd bezig is met ‘vandaag’ (en met name met “the shit of yesterday”) en 2 % met morgen.

Potentiële exponentiële organisaties, moeten zich de komende 10 jaar voor 40% van de tijd bezighouden met innovatie. Kantekening van Cees wordt geduid door het optimisme voor techniek, echter het emotionele component om dit exponeren is een essentieel onderdeel om innovatie een kans van slagen te geven

Future of Health

Future of Health, het vraagstuk ‘verzekering vs markmacht’. De vraag is, hoe kun je met Innovatie die markt penetreren? Binnen nu en drie jaar wordt een exponentiële surprisefactor verwacht. Onderwerpen die binnen het ziekenhuis spelen zijn: Kwaliteit van zorg, Service naar de patiënt toe, en Business cases om het door te rekenen.

zorginnovaties toekomst van de gezondheidzorg

Innovatie vs. Idee naar markt en oogsten. Zo hebben ze binnen de St Maartenskliniek een Polikliniek zorg- innovatie geopend. Hierin hebben ze ‘het Idee’ samen met een KSG (klein slim groepje) om Innovatieprojecten en Researchprojecten te beoordelen, en kijken ze naar hoe ze er gehoor aan kunnen geven.

Zo is er bijvoorbeeld Bioservo getest, een handschoen voor hand-disfunctie. Na 6 weken, kwam er al een ondernemer met verbeterpunten. Doorlooptijden op haalbaarheid worden hierdoor verkort.

Innovatie in de St Maartens kliniek Kleine greep, Piratengroep – kinderen met hand-disfunctie in een groep, met piratenkleding. Spelen met speelgoed, waarbij de ‘goede’ hand wordt afgebonden. Dr. Bart, app, om mensen uit de zorg of langdurig uit de zorg te houden. Virtual reality. Game-Jam. Innovatie is gewoon doen, Katholiek management, achteraf goedkeuring vragen. Vooraf krijg je dat nooit omdat ‘men’ het niet kent en de voordelen nog nooit heeft ervaren.

Kijk naar Brain Computer Interfacing, de kunst van het aansturen d.m.v. het gebruik van de hersenen. Dus ook eventuele dwarslaesies, waarin mensen verlamd zijn vanaf de breuk. Inmiddels zijn ze, met perspectief, bezig dit te genezen en op te lossen. Hierin valt te denken aan stamcellen, 3D zenuwen printen en elektrostimulatie. Ratten kunnen ze met deze techniek al laten lopen.

brain computer facing

brain computer facing

3D printen, geeft de chirurg de mogelijkheid om een tactiele ervaring te hebben, voor hoog complexe voeten. Door middel van sensortechnologie, bewegingsregistratie of 3D printen – neem bijvoorbeeld een Heup implantaat – zijn er inmiddels al 75 (van de wereldwijd 500) succesvolle operaties uitgevoerd binnen de St Maartenskliniek.

Andere uitvindingen zijn:

 • Ownership met het KSG, waarin techniek en inhoud worden samenbrengen.
 • Robot LEA. Geavanceerde ‘Rollator’.
 • Zero-G, In een tuig ‘hangen’ om eerste stappen te zetten, voordat de patiënt zichzelf kan lopen.
 • Exoskelet, een oplossing voor verlamde benen. Helpt bij zware krachtinspanningen. VR4PAIN. Virual reality, waarbij er 30 verschillende leersettingen zijn te kiezen. Pijn wordt dan bestreden door af- en om te leiden. Verleggen van focus, in elk geval afleiden van pijn.
 • En als laatste wordt Big data ingezet om Chronische Lage rugpijn te bestrijden, middels een vragenlijst invullen. Het is een Learningloop middels NDT Nijmegen Decision Tool.

Remco wil dan nog graag de aandacht vestigen op het boek; The guide to future, van Bertalan Mesko. Hoe je jezelf onsterfelijk kunnen maken.

Dan krijgen we een rondleiding in het gebouw, welke in 2012 geopend is.

De ingang, vormt een straat….de ketenzorg in behandelingsvolgorde. Einde van de “E” straat, is the long stay. Ook gaan we kijken bij “The grill”, een virtual reality spel voor de patiënt, inclusief coach die de data checkt met de realiteit + leercurve van de patiënt uitstippelt. Data van het spel wordt dus gebruikt voor monitoring inzake van progressie van de patiënten het geven van een perspectief. En biedt een alternatief voor het proces van Fysiotherapie met een coach

Afsluitend gaat de patiënt voor het kiezen van zorg, het Gemak van lokaal, Service, zoals bijvoorbeeld Bergman Clinique, Kwaliteit, kies voor Academisch of voor een St Maartenskliniek die werken met een Multidisciplinair team van vooraanstaande Medici.

Met innovatieve groet, Monique Toonen 

Expert Geluk & Sfeer | Programma manager & Eindredactie Roadmap.

Inspiratie nodig? Kom langs op één van onze E&R Rondetafel bijeenkomsten!

Wij kijken terug op een bijzondere ochtend met veel nieuwe technologie, interactie en kennisdeling. We hebben veel aan veel nieuwe ideeën mogen proeven en kunnen ervaren. Langs deze weg bedanken wij nogmaals onze gastheer Remco Hoogendijk, innovatie manager (Sint-Maartens Kliniek). Eveneens dank aan Roland Goetgeluk (Games for Health Europe voor het delen van hun expertise en bevlogenheid.

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een serie E&R Rondetafel bijeenkomsten ‘Van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025’. De tijdens de bijeenkomst gegeven input wordt opgenomen in de gelijknamige E&R Roadmap die projectgroep leden als naslagwerk ontvangen. De eerstvolgende E&R Rondetafel bijeenkomst staat gepland op donderdagmiddag 13 december 2018. Wilt u één van de bijeenkomsten bijwonen?

Meld u zich dan aan via de site

Heeft u vragen over dit project en/of wilt u deelnemen? Dan kunt u contact opnemen met Monique Toonen – +316-49359717 – m.toonen@economie-ruimte.nl

MENU