Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

#Leegstand #Bedrijventerreinen #Bedrijvenpark #Bedrijfshuisvesting #Vastgoed #Duurzaamheid #Circulair

@EconomieRuimte @provgelderland @regioAN @VastgoedBS @HANnl

September 24, 2019 | Nieuws

Beeld van de immense ruimte met de 4 lagen met cellen en de koepel daarboven. Deze ruimte blijft volledig intact. Wel wordt nagedacht over een functie op de vloer van de Koepelgevangenis.

Rondleiding KEMA-terrein

 

 

Transformeren en her bestemmen van locatie en vastgoed – kader

Recent verschenen

Transformatie en renovatie van vastgoed – Juridisch handboek van M.A. WintgensJ.J. HoekstraR.N.G. van der Paardt

In de uitnodiging stond: “Een unieke kans om de Koepelgevangenis en het KEMA-terrein in Arnhem te bezoeken.” En dat was het ook voor de 18 deelnemers! Op maandagmiddag 23 september start het met de transformatie van de Koepelgevangenis in Arnhem; daarna 2 km westelijker het KEMA-terrein vol succesvolle transformaties en nog te starten herbestemmingen.

Wouter Dekker, development manager van de EHM-group leidt ons rond door de Koepelgevangenis, dat transformeert tot een hotel. Het pand is tussen 1882 en 1886 gebouwd door Johan Metzelaar vanuit zijn functie als hoofdingenieur van het gevangeniswezen en heeft de status van rijksmonument. In 2013/2014 is het complex gesloten als gevangenis. In 2015 is het korte tijd gebruikt als centrum voor asielzoekers.

Wouter wijst met name op de historie, de oorspronkelijke functieverdeling, de te behouden elementen en hoe het nieuwe hotel vorm krijgt. Uitgangspunt is dat de cellen van 12.5 m2 transformeren naar hotelkamers. De ramen aan de buitenzijde worden daarbij vergroot. Ook kunnen cellen samengevoegd worden. De kapel uit dezelfde bouwperiode verandert in een hotel. Tevens bezoeken we een aantal latere uitbreidingen van de gevangenis, die allemaal worden gesloopt ten behoeve van nieuw te bouwen woningen.

Beeld van de immense ruimte met de 4 lagen met cellen en de koepel daarboven. Deze ruimte blijft volledig intact. Wel wordt nagedacht over een functie op de vloer van de Koepelgevangenis.

Rondgang over het KEMA-terrein ( = keuring elektrotechnische materialen Arnhem) met een bezoek aan een aantal gebouwen. Het is een parkachtig fabrieksterrein van 37 hectare met een bebouwingsdichtheid van maximaal 10%, dat ook nu uitgangspunt blijft. Het complex is hoofdzakelijk gebouwd tussen 1936-1958. Het complex als geheel is rijksmonument en omvat daarnaast 5 rijksmonumenten en 5 gem. monumenten. Het staat nu ook bekend als Arnhems Buiten – Energy Business park en huisvest met name innovatieve bedrijven op het gebied van certificering en milieutechnologie.

We bezoeken een vijftal locaties, waarbij eigenaren/ gebruikers ons te woord staan.

Bezoek aan B16: het De Zoeten Laboratorium

Douwe Meijer, beheerder van Arnhems Buiten, leidt ons rond en geeft een toelichting. Het is bijzonder, dat we de grote bedrijfshal in mogen, gezien de slechte staat van het gebouw. Hij wijst ons erop, dat het gebouw al bijna 40 jaar leeg staat. Wanneer de komende jaren geen geld wordt geïnvesteerd in het wind- en waterdicht maken van het gebouw, vreest hij dat restauratie steeds moeilijker wordt. Er ontspint zich een discussie welke functies geschikt zijn voor deze plek, het mogelijk opdelen van de ruimte in afzonderlijke units, het afbreken van massa aan de zijde van de spoorlijn, de rol van de gemeente, mogelijkheden voor subsidie ed.

De hal van het De Zoeten Laboratorium met rechts de dichtgestopte spoorrails en het cassettedak

De aanwezige deelnemers zijn het erover eens dat de hal behouden moet blijven. Aan het eind van het programma komt dat onderdeel opnieuw aan de orde.

Bezoek aan B20: montagehal en schaftkeet

Stefanie Weser, architect van TAK architecten, vertelt ons samen met een collega meer over het gebouw uit 1952. Daarbij laten ze de oorspronkelijke tekeningen zien. Opvallend is dat het pand in alle opzichten nog de kenmerken van de Wederopbouwarchitectuur heeft. TAK architecten heeft bewust gekozen voor huisvesting op het KEMA terrein. Het pand heeft de status van gemeentelijk monument.

Stalen kozijnen, baksteenarchitectuur en dun lijstwerk

Bezoek aan B22

Oorspronkelijk onderdeel van het De Zoeten Laboratorium, gebouwd in 1961 en nu in gebruik door Scart BV De Hoogwerker. Het is een trainingscentrum voor bv. personeel, dat onderhoud pleegt aan windmolens. Dit bedrijf heeft voor deze locatie gekozen, omdat in de hoge schacht situaties nagebootst kunnen worden, waarbij medewerkers bij ongelukken leren hoe zij hun collega naar beneden kunnen vervoeren. Feitelijk een nieuwe functie voor een gebouw, waarin laboratoriumproeven werden gedaan.

Gebouw B22 met 2 aan elkaar geschakelde schachten

Bezoek aan B30

Oorspronkelijk gebouwd als Voorlichtingsgebouw door George Hamerpagt tussen 1936 en 1938 als KEMA-bedrijfsarchitect. Duidelijk te zien is de optopping van het gebouw in dezelfde stijl. Het gebouw heeft de status van rijksmonument.

Nu in gebruik voor bewoning en atelierruimte door SLAK-ateliers.

De deelnemers verbazen zich over de rijke detaillering.

Kopse gevel en entree van B30

Bezoek aan B38

Een medewerker van de Tegema-groep leidt ons rond en geeft een toelichting. Oorspronkelijk gebouwd in 1950 als kantine- en cursistengebouw. Later in gebruik als directie-restaurant en vergaderlocatie. George Hamerpagt is ook hiervan de architect.

Nu zijn hier drie bedrijven in gevestigd. Het is een rijksmonument.

Zijgevel van B38 met in het midden de entree

Bezoek aan B06

Gebouwd in 1936, mooi voorbeeld van de Nieuwe Haagse School. Geen monumentale status.

Joop van Burk, directeur van het Gelders Restauratiecentrum ( GRC), legt ons meer uit over de opleidingen, die zij aanbieden en die zich vooral richten op het echte restauratie-handwerk. Hij geeft ook aan graag te willen verhuizen naar het De Zoeten Laboratorium. Daarmee komt opnieuw dit unieke gebouw aan de orde. Hoe krijg je zo’n gebouw gevuld? Een discussie, die natuurlijk niet afgerond kan worden.

Tenslotte geeft Evert Jan Krouwel aan het eind van de middag aan dat de Werkgroep Herbestemmen en Transformeren altijd gestreefd heeft naar het schrijven van een visiedocument. Daarvoor is ook een eerste versie samengesteld.

Gebouw B06 als locatie voor het GRC

De realiteit is dat zo’n document heel snel zijn actualiteitswaarde verliest. Om die reden wil de werkgroep in z’n samenstelling beschikken over experts op verschillende terreinen, zodat we vragen uit het veld adequaat kunnen beantwoorden. De eerstvolgende excursie zullen we aan de praktische opzet ervan zeker aandacht besteden.

Evert Jan Krouwel 24 september 2019

Werk in uitvoering ‘Innovatie challenge transformeren en her bestemmen van locatie en vastgoed:

Actueel

Recent verschenen een boek over ‘Transformatie en renovatie van vastgoed – Juridisch handboek’ van M.A. WintgensJ.J. HoekstraR.N.G. van der Paardt

In Nederland staat (nog steeds) veel kantoorruimte, winkelruimte en maatschappelijk vastgoed leeg en die leegstand neemt iedere dag toe. Verder is een sterke toename te zien van hergebruik van bestaande gebouwen. Het is dan ook niet bevreemdend dat transformatie en renovatie de afgelopen jaren een grote vlucht hebben genomen. Het aantal transformaties en renovaties zal de komende jaren alleen nog meer toenemen en dat geldt ook voor transformaties op gebiedsniveau.

Dit juridisch handboek over transformatie en renovatie van vastgoed gaat in op veel praktische- en innovatieve oplossingen. Zowel omgevingsrechtelijke onderwerpen als civielrechtelijke en fiscale onderwerpen passeren de revue. Daarnaast wordt ingegaan op het sloopfonds, de transformatie-PPS en het transformatiefonds, alsook op fiscale onderwerpen als btw, overdrachtsbelasting en fiscale optimalisatie bij transformatie, renovatie en leegstand. Het boek is bedoeld voor juristen, fiscalisten en voor iedereen die zich professioneel met transformatie bezighoudt.

In dit boek hebben de auteurs hun praktijkervaring en kennis verwerkt. Gezien ook het grote belang van fiscale aspecten bij transformatie en renovatie, is in vergelijking met de vorige editie van dit boek een hoofdstuk over fiscaliteit toegevoegd. Het doel van dit boek is een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de juridische aspecten met betrekking tot transformatie, renovatie en de bestrijding van leegstand.

Bedoeld voor juristen, fiscalisten en voor iedereen die zich professioneel met transformatie bezighoudt.

Een aanrader om te lezen ‘Transformatie en renovatie van vastgoed – Juridisch handboek’.

Meer weten:

Over innovaties, zie InnovationSpotter.com

Aanmelden voor de komende bijeenkomst, ga naar aanmelden

MENU