Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Wil jij kwetsbare cliënten in jouw zorginstelling op afstand helpen in contact te blijven met naasten middels de SET-subsidie? Wil jij weten hoe we communicatie technologie op menselijke manier kunnen inzetten? Doe mee!

Aanleiding en waarom

De huidige situatie rondom Covid-19/corona stelt ons als maatschappij voor grote uitdagingen. Cliënten in zorginstellingen mogen geen bezoek meer ontvangen. Dagopvang voor ouderen sluiten, waardoor mantelzorgers overbelast raken of mensen thuis zitten zonder netwerk om voor hen te zorgen. Cliënten begrijpen niet waarom er geen bezoek meer komt. Naast het bieden van goede zorg aan ouderen onder deze bizarre omstandigheden, is voor welzijn belangrijk dat ouderen in contact kunnen blijven met naasten. Na Corona-crisis kan de gezondheid van de cliënten verslechterd zijn.

Een groot deel van onze maatschappij is in korte tijd omgeschakeld naar online vergaderingen, samenwerken op afstand, facetime en zoom. Dit lijkt de (enige) manier naast ouderwets bellen om in contact te staan met anderen buiten jouw huis. Echter, juist deze kwetsbare groep mensen is vaak niet vaardig in het gebruik van digitale middelen en daardoor geïsoleerd van de buitenwereld. Dit is nadelig voor de gezondheid en kwaliteit van leven van deze mensen alsook voor de mantelzorgers, familie en naasten.

Uitdaging

Uitdaging: hoe kunnen we zorginstellingen helpen om hun cliënten in contact te laten staan met naasten onder deze bizarre omstandigheden?

Zorgprofessionals hebben hun handen vol aan huidige werkprocessen en moeten ineens ook overschakelen naar andere manieren van denken en werken. De noodzaak voor communicatie via technologie is urgent geworden. Welke kansen zijn er om via technologie de kwaliteit van zorg, zowel formeel als infomeel door betere samenwerking tussen zorgprofessionals, mantelzorgers, familie en naasten (blijvend) te verbeteren? Waar en op welke manier deze nieuwe kennis, capaciteiten, toepassingen en middelen te halen voor een structurele vernieuwing om in de huidige situatie kwaliteit van zorg blijven te leveren voor hun cliënten die nu geen bezoek mogen ontvangen of op afstand thuis moeten verblijven. Hoe voor te sorteren op de periode na Corona waarin er een groot risico bestaat dat zorgprofessionals door oververmoeidheid eerder zullen uitvallen en de extra capaciteit van tijdelijke zorgmedewerkers ook verdwijnt? Wat gaat deze ‘afterload’ voor effect hebben op de kwaliteit van geleverde zorg, diensten en de bedrijfsvoering? Nu inzetten op communicatie op afstand met bijbehorende procesbegeleiding betekent zorgdragen voor de kwaliteit van de zorg én continuïteit van de zorginstelling voor vandaag en morgen.

Hoe

Hoe: wij bieden als consortium een samengesteld team van innovatie/communicatie specialisten, ontwerpers, artsen ondersteuning bij de inzet van communicatie op afstand. Wij denken mee vanuit behoeften, helpen bij het opzetten van een infrastructuur en implementatie, ontwikkelen hulpmiddelen als richtlijnen, adviezen voor personeel en visuele ondersteuning voor cliënten. We maken gebruik van de allernieuwste innovaties – over innovaties zie www.InnovationSpotter.com.

Avontuurlijk Leren leuker en effectiever met inzet van Artificial Intelligence, Virtual Reality, Augmented Reality voor inforamtie Richard van Tilborg van Covince

Hiervoor zijn wij op zoek naar 2/3 zorginstellingen die graag hun cliënten helpen en open staan voor technologie.

Stappen

  1. Ophalen en inventariseren van vragen en uitdagingen van 2-3 zorginstellingen die kampen met uitdagingen in kwaliteit van zorg in de huidige Corona-tijd. (maand 1-1,5)
  2. Klanten bevragen naar hun behoeften uitdagingen en wensen omtrent communicatie met hun zorginstelling, mantelzorgers, familie en naasten. Stakeholder map maken. (maand 1-2)
  3. Afstemming zoeken tussen type zorgvragen vanuit beide perspectieven – klanten en zorgprofessionals – en inventariseren wat de huidige manieren van communicatie zijn met hun voordelen en beperkingen (fysiek, telefoon, digitaal, web-based). (maand 2-3)
  4. Klantreis ontwerpen met klanten en professionals via design thinking methoden. Behoeften en wensen van zorgorganisatie voor communicatie op menselijke manier op elkaar afstemmen door vraag- en ontwikkelgericht te werken. Welke technologische mogelijkheden passen het beste bij de klantreis van doelgroepen en behoeften voor te leveren zorg op afstand? Hoe kan de samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorger, familie en naasten verbeterd worden? (maand 3-5)
  5. Wat zijn de werkende principes voor het inrichten van de werkprocessen met deze vernieuwende vormen van communicatie? Waar liggen de kansen voor meerwaarde leveren en waar op te letten als de geleverde zorgcapaciteit tijdelijk minder wordt/kan zijn? Welke voordelen op gezondheid, kwaliteit van leven van cliënten en mantelzorg en familie zijn te verwachten? Hoe verbetert de samenwerking tussen zorgprofessional en cliënt met mantelzorger en familie? Welke kosten en tijdsbesparingen zijn/worden gerealiseerd? (maand 5-7)
  6. Welke inzichten zijn er opgehaald vanuit de leef- en systeemwereld voor technologische innovaties? Welke type beperkingen kunnen het meest/beste ondersteund worden die de zelfredzaamheid van kwetsbare cliënten bevordert? (maand 5-7)

Subsidie

De subsidie draagt bij aan externe inhuur van personeel voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties.

De E&R Gezondheid en gezondheidszorg 2025 voor koplopers start een innovatie challenge traject met het doel om kwetsbare ouderen die door de Corona-crisis weinig tot geen zorg thuis of bezoek in zorginstelling ontvangen via communicatie met technologie wel passende zorg – zowel formeel als informeel- te bieden. Dit draagt bij aan langer zelfstandig thuis wonen en forse kostenbesparing.

Het speelt in op het tekort aan zorgprofessionals in de huidige Corona-crisis en zeer waarschijnlijk na Corona, waarin zorginstellingen waarschijnlijk zullen kampen met nog grotere capaciteitstekorten en verslechterde patiënten die niet de zorg hebben gekregen die ze nodig hadden. Deze ‘afterload’ zal niet alleen de kwaliteit van zorg, maar ook de bedrijfsvoering en continuïteit van de zorginstelling verder onder druk zetten. Met deze innovatie challenge zetten we nu in op communicatie op afstand met bijbehorende procesbegeleiding om zorginstellingen te helpen om passende en goede kwaliteit van zorg te blijven leveren afgestemd op de klantreis van hun cliënten, vandaag en morgen.

Voor dit project vraagt E&R subsidie aan zodat deelnemers aan dit project de subsidiabele kosten van ondernemer met een maximum van € 50.000,– aan subsidie kunnen ontvangen. Er is hier geen eigen bijdrage vereist.

De oproep staat open voor ten hoogste zes deelnemers, zorginstellingen en MKB-ondernemers, die zijn aangesloten bij E&R. Leden van E&R Gezondheid en Gezondheidszorg 2025 hebben voorrang bij inschrijving. Naast E&R hebben HoopWerkt (Asha Nagesser), Covince (Richard van Tilborg) en Muzus (Helma van den Berg) zich al aangemeld en kunnen zich nu nog drie zorginstellingen zich aanmelden. Geef u snel op daar wij z.s.m. onze subsidieaanvraag willen indienen.

Voor nadere inhoudelijke informatie over dit project kunt u contact opnemen met Asha Nagesser | HoopWerkt | Algemeen programmamanager innovatie challenge Gezondheid en Gezondheidszorg 2025 | asha.nagesser@hoopwerkt.net

Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! | Langer zelfstandig thuis wonen voor personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Voor nadere zakelijke informatie over dit project kunt u via de onze website contact met ons opnemen, zie onder: contact

MENU