Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Vanuit de kopgroep Circulair ondernemen van Economie & Ruimte brengen we graag de volgende subsidieregeling onder uw aandacht: RVO Subsidie voor circulaire ketenprojecten.

Linear - circulair (Bron: GP Groot)

Lineair – circulair (Bron: GP Groot)

Hoewel circulair denken verder reikt dan alleen het vraagstuk van optimalisatie grondstoffenverbruik en reductie CO2 uitstoot, bevelen onze twee procesexperts van de E&R Kopgroep van lineair naar circulair ondernemen – Rob Westerdijk en Roel Riepma van Organisatie-Kundig BV en koplopers de mogelijkheden van deze subsidieregelng circulaire economie aan – graag organisatie-overstijgende projectgroepen aan die hun focus gezamenlijk willen richten op de doelen van deze subsidieaanvraag: reduceren CO2 en grondstoffenverbruik met een keten van samenwerkende bedrijven met inzet van de allernieuwste innovaties – over innovaties zie www.InnovationSpotter.com.

Wilt u met collega ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf een circulair product of dienst ontwerpen, dan wel in gezamenlijkheid uw processen circulair organiseren, meldt u zich dan bij Economie & Ruimte. Wij luisteren naar uw idee, brengen u in contact met de juiste procesbegeleider, organiseren de concretiseringsmeeting tussen deelnemende bedrijven (zolang de Corona crisis voortduurt ook online) en verzorgen voor u de subsidieaanvraag.

Een goedgekeurde aanvraag betekent dat u 50% van de investering terug ontvangt in de vorm van een subsidie. Juist in deze moeilijke tijd is het nadenken over de doelen, zoals genoemd in de regeling, van belang. Niet productieve uren benutten voor keten overstijgend samenwerken aan CO2 reductie en vermindering grondstoffenverbruik, is een kans die u nu kunt benutten.

Gedurende de looptijd van het project blijven we het project volgen en ook voeden met ideeën uit andere kopgroepen, die binnen Economie & Ruimte actief zijn.

U kunt zich aanmelden via onze website onder: contact

Voor nadere inhoudelijke informatie over dit project kunt u contact opnemen met Rob Westerdijk | Organisatie-Kundig BV | rob@organisatie-kundig.nl | 06 389 465 90 | of bij Roel Riepma | Organisatie-Kundig BV | roel@organisatie-kundig.nl | 06-55325718 | E&R Kopgroep van lineair naar circulair ondernemen

Rob WesterdijkRoel Riepma | 06-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl | Organisatie-kundig | Programmamanager innovatie challenge van lineair naar circulair ondernemen

Voor nadere zakelijke informatie over dit project kunt u via onze website contact met ons opnemen, zie onder: contact

MENU