Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Smart City; van IoT naar Slim Samenleven – Thema langer zelfstandig thuis wonen

Presentatie JongeOuderen Quickscan gericht op jonge ouderen voor het maken van beter beleid. De eerste stap in een projectmatige aanpak van Langer Zelfstandig Thuis Wonen. E&R Kopgroep ‘Smart City, van IoT naar Slim Samenleven’

Programma:

09.25 | Aanmelden voor webinar
09.30 | Welkom en toelichting op programma door Cees van Beukering moderator en door Jeroen Steenbakkers van Argaleo. Economie & Ruimte (E&R) en Argaleo hebben het initiatief genomen om beslisser van projecten in de ruimtelijke omgeving te voorzien van data waardoor zij betere beslissingen kunnen nemen ‘From Data to Value’:

 • Steden worstelen met de aanpak van “big data” door de groei van (open)data uit landelijke bronnen, eigen bronnen en de komst van real-time data.
 • Daarnaast zorgen de komst van de Omgevingswet en thema’s als Wonen, Circulariteit, Energietransitie en Mobiliteit voor complexe uitdagingen in de krappe openbare ruimte.
 • De online Digital Twin oplossingen van Argaleo helpen beleidsmakers door makkelijker en sneller inzicht te geven in deze maatschappelijke thema’s en de effecten hiervan

Argaleo 3d digital twin van Nederland

Argaleo 3d digital twin van Nederland

09:45 | Presentatie JongeOuderen Quickscan gericht op jonge ouderen voor het maken van beter beleid. De eerste stap in een projectmatige aanpak van Langer Zelfstandig Thuis Wonen door Bert van de Wijdeven

 • nl heeft een Quickscan ontwikkeld die in een wijk of buurt deze status quo van de jonge ouderen optekent. De scan onderzoekt aan de hand van gesprekken met beleidsmakers, instellingen en jonge ouderen welke activiteiten er worden ontwikkeld, wat de kwaliteit daarvan is en welke aandachtsgebieden meer aandacht vragen.
10:00 |  De mogelijkheden van big data en geo data door Jeroen Steenbakkers van Argaleo.

 • From Data to Value door Jeroen Steenbakkers van Argaleo
  • Steden worstelen met de aanpak van “big data” door de groei van (open)data uit landelijke bronnen, eigen bronnen en de komst van real-time data.
  • Daarnaast zorgen de komst van de Omgevingswet en thema’s als Circulariteit, Energietransitie en Mobiliteit voor complexe uitdagingen in de krappe openbare ruimte.
  • De online Digital Twin oplossingen van Argaleo helpen beleidsmakers door makkelijker en sneller inzicht te geven in deze maatschappelijke thema’s en de effecten hiervan.

Argaleo hoeveel mensen wonen er in uw gebied?

Argaleo 3d digital twin van Nederland

10.40 | Investeringstoets

 • E&R 3B’s Investeringstoets = Behoefte x Belofte x Bewijs
InnovationSpotter
10:50 | Opwarmer voor volgende bijeenkomst, gevonden op www.InnovationSpotter.com
dos and don'ts
10:50 | Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vragen

 

11:00 | Afsluiting door Cees van Beukering

Vervolgbijeenkomsten

Om de vier weken. Elke tweede dinsdag van de maand in de ochtend.

Voor opvragen informatiefolder E&R Kopgroep Smart City; van IoT naar Slim Samenleven en jaarprogramma kunt u terecht bij Cees van Beukering | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

 • Locatie: – Webinar –
 • Datum: 6 april 2022
 • Tijd: 09:30 – 11:00 uur, na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Kosten:
  • Gratis voor leden van E&R en deelnemers van de E&R Kopgroep smart city; van IoT naar slim samenleven hebben voorrang bij inschrijving.
  • Aan niet leden vragen wij een bijdrage van € 154,45 incl. btw (€ 125,- excl. btw) voor deze bijeenkomst en deze bijdrage dient u voorafgaand aan de bijeenkomst te voldoen. Wanneer u zich aanmeldt als lid zullen wij de bijdrage voor deze bijeenkomst in mindering brengen op het lidmaatschapsgeld – zie de voordelen van het lidmaatschap onder: aanmelden
 • Let op: Let op het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn nog 10 vrije beschikbaar, geef je snel op door deze mail te beantwoorden.
 • Now show beleid: Wij hanteren een No-show-beleid

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door:

 HAN Build environment post hbo opleidingen

E&R KOPGROEP VAN SMART CITY, VAN IOT NAAR SLIM SAMEN LEVEN 2025

VISIE | MISSIE | JAARPROGRAMMA

Bijgesteld: 28 juni 2021

Doel

E&R Kopgroep smart city, van IoT naar slim ‘circulair’ samenleven 2025 stelt zich ten doel betere oplossingen voor burgers en de gemeenten te vinden die het leven in de stad aangenamer, gezonder en veiliger maakt die ook nog kosten besparen en die ook nog duurzaam zijn. Goed voor de burgers en de gemeenten en medewerkers. En die als showcase anderen inspireren.

Toets, showcases ondergaan:

 • E&R Klanttoets:
  • Klantvergrotende elementen (meer=meer): Resultaat (Wat krijg ik?), Afhandeling (Hoe krijg ik het? en Emotie (Wat voel ik erbij?)
  • Klantverkleinende elementen (meer=minder): Prijs (Hoeveel kost het?), Moeite (Wat moet ik ervoor doen?) en Risico (Hoe onzeker is het?)
 • E&R Bedrijfseconomische toets in circulair ondernemen. De nieuwe realiteit van circulaire economie is het zorgvuldig omgaan met de zes kapitaalsoorten:
  • Natuurlijk
  • Menselijk
  • Intellectueel
  • Sociaal
  • Materieel
  • Financieel kapitaal

  En het voorkómen van schade door ons handelen.

  (Bron: International Integrated Reporting Council (IIRC)

Doelgroep

De Kopgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid en in het bijzonder wethouders, strategische adviseurs, beleidsmakers, programmamanagers en projectmanagers, die door de hulp van de kopgroep sneller en goedkoper hun uitdagingen kunnen realiseren. Zie wie reeds bij ons zijn aangesloten: E&R Kopgroep smart city, van IoT naar slim samenleven

Wat biedt de kopgroep

 • Een groot zakelijk netwerk met vooraanstaande deskundige opdrachtgevers, zie Platform Economie & Ruimte. Het sector overstijgende zakelijke netwerk binnen de Benelux;
 • Een groot zakelijk netwerk van leveranciers van innovatieve diensten en/of producten waarmee u kunt samenwerken om uw uitdaging beter, goedkoper en sneller te realiseren;
 • U heeft toegang tot een groot netwerk van experts uit de praktijk en wetenschap die u vooruit kunnen helpen;
 • U heeft toegang tot een netwerk van ambassadeurs, onze ogen en oren in de provincies. E&R werkt aan een netwerk van ambassadeurs binnen de Benelux die ons op de hoogte houden over lokale ontwikkeling en u ter plaatse kunnen ondersteunen;
 • E&R Beschikt over een eigen databank gevuld met voor onze deelnemers relevante innovaties vanuit de gehele wereld zodat u goed op de hoogte bent wat er te koop is,
  zie www.InnovationSpotter.com;
 • Wij nadrukkelijk voorbij het praten willen gaan en u helpen met de implementatie van uw uitdaging. Hiervoor staat voor u klaar het:
 • Deelnemers van het E&R inspiratie, promotie en implementatie programma krijgen steeds de laatste versie van de navolgende documenten en tools toegezonden;
  • E&R Inspiratiedocument;
  • Programma van wensen als ‘state of the art’ document voor betere oplossingen nodig voor;
   • Interne besluitvorming voor het maken van investeringsbeslissingen;
   • Voor de inkoop van diensten en producten;
   • Voor reflectie en input voor nieuwe inzichten;
  • E&R Dashboard voor het managen van projecten;
 • Wij bij de implementatie van uw uitdaging kunnen helpen bij het verkrijgen van subsidie en de financiering;
 • Wij zorgen voor feedback om uw leercurve te laten stijgen en op niveau te houden;
 • U kunt meekijken en zelfs meedoen aan lopende showcases als onderdeel van ons inspiratie programma en implementatie programma om nieuwe ideeën en zakelijke contacten op te doen.

Dagelijkse leiding en stuurgroep

JAARPROGRAMMA

In het jaarprogramma wordt voortdurend bijgewerkt en is steeds voor de komende 12 maanden zover dat mogelijk is ingevuld met voldoende schuifruimte om in te spelen op actualiteiten. Zie in onderstaand figuur wat wij daaronder verstaan met in beeld gebracht de verschillende showcases en initiatiefnemers. In het jaarprogrammama staan vier showcases centraal waarover bijeenkomsten worden georganiseerd, te weten:

 1. Henri van der Vegt van metroplex, programmamanager showcase Kies voor meer fitte, gezonde, gelukkige medewerkers op de fiets!
 2. Ron van Wijk, programmamanager showcase circulair fietspad
 3. Jouw showcase hier. Voor informatie kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

Programma van de komende 12 maanden vooruit:

SC 9 november 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: (Geo) data door Jeroen Steembakker van Argaleo meten is weten met als thema ………?
 • Gastspreker: ?

SC 14 december 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: (Geo) data door Jeroen Steembakker van Argaleo meten is weten met als thema ……………….?
 • Gastspreker: ……………?

SC 11 januari 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: (Geo) data door Jeroen Steembakker van Argaleo meten is weten met als thema ……………?
 • Gastspreker: ………………….?

SC 8 februari 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: (Geo) data door Jeroen Steembakker van Argaleo meten is weten met als thema ………………?
 • Gastspreker: ……………….?

SC 8 maart 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: (Geo) data door Jeroen Steembakker van Argaleo meten is weten met als thema ………………?
 • Gastspreker: …………?

SC 12 april 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: (Geo) data door Jeroen Steembakker van Argaleo meten is weten met als thema ………………..?
 • Gastspreker: ……………..?

SC x juni 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: (Geo) data door Jeroen Steembakker van Argaleo meten is weten met als thema circulair bouwen.
 • Gastspreker: Jim T

SC x juli 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: (Geo) data door Jeroen Steembakker van Argaleo meten is weten met als thema lopen in de stad?
 • Gastspreker: Annemieke Molster over lopen in de stad?

SC x augustus 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: (Geo) data door Jeroen Steembakker van Argaleo meten is weten met als thema …………..?
 • Gastspreker: ?

SC xx september 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: (Geo) data door Jeroen Steembakker van Argaleo meten is weten met als thema ……………?
 • Gastspreker: ……………..?

SC xx oktober 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: (Geo) data door Jeroen Steembakker van Argaleo meten is weten met als thema ……………..?
 • Gastspreker: ………………?

 

 

Paul Henkemans | Henkemans architectuur en stedenbouw

Paul Henkemans | Henkemans architectuur en stedenbouw

Laurens van der Drift | Phinion | Topic: Artificial Inteligence

Laurens van der Drift | Phinion | Topic: Artificial Inteligence

Marc Bolier | Suit-Case | Organisaties helpen de juiste strategische stappen te zetten

Marc Bolier | Suit-Case | Organisaties helpen de juiste strategische stappen te zetten

Peter de Bruin | Blue Turtle | Nieuwe Business

Peter de Bruin | Blue Turtle | Nieuwe Business

Daan de Wit | Suit-Case | Organisaties helpen de juiste strategische stappen te zetten

Daan de Wit | Suit-Case | Organisaties helpen de juiste strategische stappen te zetten

Niek Mouter | expert maatschappelijke kosten baten analyse | Thema: Maatschappelijke kosten baten analyse

Niek Mouter | expert maatschappelijke kosten baten analyse | Thema: Maatschappelijke kosten baten analyse

Bert Vermeij | Esri Nederland en voormalig wethouder | Thema: Big data geo

Bert Vermeij | Esri Nederland en voormalig wethouder | Thema: Big data geo

Brigitte Hulscher | Thema: Leiderschapsontwikkeling | strategie | stedelijke vraagstukken

Brigitte Hulscher | Thema: Leiderschapsontwikkeling | strategie | stedelijke vraagstukken

Epko van Nisselrooij RSE | Axis | Thema: Public safety and security

Epko van Nisselrooij RSE | Axis | Thema: Public safety and security

George Besseling | ToekomstBouw |

George Besseling | ToekomstBouw | Voormalige wethouder Gemeente Drechterland

Willem van Genugten - Founder Blueroom & Co-Founder Urban Crossovers

Willem van Genugten – Founder Blueroom & Co-Founder Urban Crossovers

Arie Voorburg | Arcadis | Urbanisatie & transitie van steden (o.a.)

Arie Voorburg | Arcadis | Urbanisatie & transitie van steden (o.a.)

 Tjerk van Impelen | Stationsgebied Utrecht CU2030 (o.a.)

Tjerk van Impelen | Stationsgebied Utrecht CU2030 (o.a.)

CeesJan Mol | Living Lab, Stratumseind 2.0 - E&R Projectarchitect fieldlab

CeesJan Mol | Living Lab, Stratumseind 2.0 – E&R Projectarchitect fieldlab

Tinus Kanters | Living Lab, Stratumseind 2.0 - Projectmanager Gemeente Eindhoven

Tinus Kanters | Living Lab, Stratumseind 2.0 – Projectmanager Gemeente Eindhoven

Elma van Beek Vlaanderen Oldenzeel | Stichting de Levende Stad | De levende stad

Elma van Beek Vlaanderen Oldenzeel | Stichting de Levende Stad | De levende stad

David Rutgers | Vastgoed en ICT bij R-ffect |

David Rutgers | Vastgoed en ICT bij R-ffect |

Erwin van de Pol Rijnconsult

Adviseur, project-, interim-, verandermanager bij Rijnconsult en moderator E&R Boekencafe

Ingrid Zonne | Stadsverbinders | +316-52067456 |Programmamanager challenges

Ingrid Zonne | Stadsverbinders | +316-52067456 |Programmamanager challenges

Iemke Idsingh | +316-43356017 | Programmamanager masterclass

Iemke Idsingh | +316-43356017 | Programmamanager masterclass

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Aankomende bijeenkomsten over showcases en toekomstverkenning bijeenkomsten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze showcases & toekomstverkenningen bijeenkomsten

Smart city-IoT naar slim samenleven voor koplopers

Internet of Things (IoT) / Smart City, wat is uw eerste project hierin?

Mobiliteit voor koplopers

Mobiliteit als een service

Circulair ondernemen in een tijdperk van big data, IoT en robots voor koplopers

Ondernemen is klantgestuurd, duurzaam, circulair en efficiënt door slim gebruik te maken van big data, AI, IoT en robots.

Slim resultaatgericht werken voor koplopers

'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R Kopgroep of  Toekomstverkennen bijeenkomsten

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R kopgroep

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU