Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Save Renovatieversneller+ voor woningcorporaties

WONINGCORPORATIES HEBBEN AFGESPROKEN DAT HUN WONINGVOORRAAD IN 2021 GEMIDDELD OP LABEL B ZIT EN DAT IN 2050 ALLE WONINGEN CO2 NEUTRAAL ZIJN

WAT IS HET
Samenwerkingsverband van aanbieders (procesbegeleiders, bouwbedrijven, installateurs, fabrikanten) die woningcorporaties, verhuurders, verenigingen van eigenaren (vve’s) en individuele woningeigenaren helpen met het verduurzamen van hun woningen waarbij de warmtevraag significant wordt verlaagd.

 

Wilt u meer informatie over onze showcases?

 

 

DE BELOFTE
Gemeenschappelijke inkoop van renovatiewerkzaamheden tegen gereduceerde kosten als gevolg van standaardisatie, vraagbundeling en ketensamenwerking bij de uitvraag. Centraal staat daarbij de eis, dat de warmtevraag voor tenminste 150 eens- en meergezinswoningen met een bouwjaar tot 1995 wordt teruggebracht naar 70, resp. 50 kWh/m2/jaar. Tevens wordt overheidssubsidie ingebracht die varieert van € 2.000 – € 7.000 per woning.

 

HET BEWIJS
Ruime ervaring met het verlagen van de warmtevraag door middel van lage temperatuur infrarood stralingswarmte oplossingen in de gebouwde omgeving alsook het succesvol opzetten van ketensamenwerking in het bouwproces waarbij zowel aandacht is voor de ‘harde factoren’ (bijvoorbeeld de business case) als de ‘zachte’ factoren (bijvoorbeeld onderlinge relaties).

 

VOOR MEER INFORMATIE
www.gfsc-group.com

 

Bent u geïnteresseerd? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Ron van Wijk

Resultaatgericht circulair en duurzaam onderhoud| Leo Lussenburg | Regieweb | +316-53460364 |

Ron van Wijk of Leo Lussenburg

Email: r.van.wijk@gfsc-group.com of leo@regieweb.nl

Tel. nr: +31(0)6 4815 9526 (Ron van Wijk) of +31(0)6 5346 0364 (Leo Lussenburg)

 

 

MENU