Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Wonen 2025 voor koplopers over CPO-Charge Free Home Breda. Van energiezuinig naar energie producerend! Geen kooplast maar woonlast.

Wonen 2025: prettig, slim, stilistisch verantwoord, duurzaam en betaalbaar

Programma

09:15 | Inloop
09:30 | Welkom en toelichting op programma door Cees van Beukering over de visie en jaarprogramma van de E&R Kopgroep wonen 2025.
09:40 | Wat is een CPO door Menno de Lange | CFH | Urban Living Lab |
09:50 | Van energiezuinig naar energie producerend! Geen kooplast maar woonlast door Linda van Hilten | CFH | Projectontwikkelaar verduurzaming vastgoed at Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) |.
10:00 | Showcase CPO-Charge Free Home Breda+ door Ernst Joosten | CFH | Ernst architect
10:20 | Gelegenheid voor het stellen van vragen
10.40 | Klanttoets, wat is de waarde van gepresenteerde product of dienst voor de klant. We kijken naar:

  • Klantvergrotende elementen (meer=meer): Resultaat (Wat krijg ik?), Afhandeling (Hoe krijg ik het?) en Emotie (Wat voel ik erbij?)
  • Klantverkleinende elementen (meer=minder): Prijs (Hoeveel kost het?), Moeite (Wat moet ik ervoor doen?) en Risico (Hoe onzeker is het?)
InnovationSpotter
10:50 | Innovaties voor u gevonden

dos and don'ts
10:55 | Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vragen door Cees van Beukering, E&R Algemeen programmamanager a.i.

 

11:00 | Na afloop is er volop gelegenheid tot netwerken.

Vervolgbijeenkomsten

Om de vier weken. Elke vierde donderdag van de maand in de ochtend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tibor Goossens | Algemeen programmamanager | +316-43992819 | tgo@odss.nl |

 • Locatie: – Webinar –
 • Datum: 22 april 2021
 • Tijd: 09:30 – 11:00 uur, na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Kosten:
  • Gratis voor leden van E&R en deelnemers van de E&R Kopgroep wonen 2025 hebben voorrang bij inschrijving.
  • Aan niet leden vragen wij een bijdrage van € 154,45 incl. btw (€ 125,- excl. btw) voor deze bijeenkomst en deze bijdrage dient u voorafgaand aan de bijeenkomst te voldoen. Wanneer u zich aanmeldt als lid zullen wij de bijdrage voor deze bijeenkomst in mindering brengen op het lidmaatschapsgeld – zie de voordelen van het lidmaatschap onder: aanmelden
 • Let op: Let op het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn nog 10 vrije beschikbaar, geef je snel op door deze mail te beantwoorden.
 • Now show beleid: Wij hanteren een No-show-beleid. 

 E&R KOPGROEP WONEN 2025

VISIE | MISSIE | JAARPROGRAMMA 2020-2021

Bijgewerkt: 29 maart 2021

 Visie en missie van de E&R kopgroep wonen 2025 

Enkele observaties met betrekking tot wonen:

 • Oplopend tekort aan betaalbare woningen
 • Mis match van vraag en aanbod van woningen
 • Langer zelfstandig thuis wonen
 • Oplopend tekort aan vakmensen
 • Oplopend tekort aan bouwgrond
 • De roep om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen
 • Schade reductie die voortkomen aan bouwen en gebruik van vastgoed
 • Terugdringen van CO2 uitstoot door duurzaam en circulair bouwen te stimuleren
 • ………………………………………

De kopgroep organiseert regelmatig toekomstverkenningsbijeenkomsten om haar zienswijze en aanpak bij te stellen naar wat er speelt en belangrijk gevonden wordt om op in te spelen.

Missie van E&R

E&R Principes

Circulaire economie als realiteit. Is dat we zorgvuldig omgaan met de zes kapitaalsoorten, te weten:

 • Natuurlijke kapitaal;
 • Menselijke kapitaal;
 • Intellectuele kapitaal;
 • Sociale kapitaal:
 • Materiele kapitaal en
 • Financiële kapitaal
 • En het voorkómen van schade door ons handelen

Bron: International Integrated Reporting Council (IIRC).

Noot: Voornoemde kapitaalsoorten hebben wij verbonden aan de 17 Sustainable Development Goals zodat deze waarden niet worden vergeten.

sdgs-sustainable-development-goals

Figuur 1: sdgs-sustainable-development-goals

E&R helpt Koplopers te versnellen in CIRCULAIRE ECONOMIE en in het toepassen van NIEUWE SLEUTELTECHNOLOGIEEN richting sterke business cases die jou een voorsprong op anderen geeft en die anderen inspireren. Mbt nieuwe sleuteltechnologieën, zie InnovationSpotter. Een initiatief van Platform Economie & Ruimte om de vraag en aanbod naar en van innovaties dichter bij elkaar te brengen. Het platform biedt ruimte voor innovaties in alle branches en vakgebieden, wereldwijd. (Beschikbaar B-versie) 

De kopgroep stelt zich de opdracht om binnen de Benelux negen aansprekende projecten als SHOWCASES te realiseren ‘Most Advanced, Yet Acceptable!‘ Bij de uitwerking van showcases richten we ons vooral op de waarde die een product of dienst heeft voor de klant in:

 • Klantvergrotende elementen (meer=meer): Resultaat (Wat krijg ik?), Afhandeling (Hoe krijg ik het? en Emotie (Wat voel ik erbij?)
 • Klantverkleinende elementen (meer=minder): Prijs (Hoeveel kost het?), Moeite (Wat moet ik ervoor doen?) en Risico (Hoe onzeker is het?)

De kopgroep is samengesteld uit denkers en ontwerpers, producenten en dienstverlenende bedrijven en heeft als doelgroep potentiële opdrachtgevers in het (her) ontwikkelen en exploiteren van woningen.

De kopgroep vertaald de visie en missie naar de praktijk van bestuurders, directies, strategische adviseurs, beleidsmedewerkers, investeerders, programmamanagers en projectleiders werkzaam bij woningbeleggers, woningcorporaties, woningeigenaren door:

Doelgroep

De Kopgroep bestaat uit vertegenwoordigers van profit en non profit organisaties en in het bijzonder bestuurders, strategische adviseurs, beleidsmakers, programmamanagers en projectmanagers, die hun eigen uitdagingen willen realiseren om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Dit betekent aansluiten op de uitgangspunten van circulaire economie en maximaal gebruik makend van nieuwe sleuteltechnologieën. Zie wie reeds bij ons zijn aangesloten: E&R Kopgroep wonen 2025, prettig, slim, stilistisch verantwoord, duurzaam en betaalbaar

Wat biedt de kopgroep

 • De kopgroep helpt bestuurders, strategische adviseurs, beleidsmakers en projectmanagers bij het vinden van oplossingen om hun woonopgaven op een duurzame, goedkopere, snellere en verrassende manier te realiseren met als resultaat dat het project als showcase andere weet te inspireren. Hiervoor staat voor u klaar het E&R inspiratie en implementatie programma. (Op te vragen bij Cees van Beukering | Directeur Economie & Ruimte | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl | +31(0)6-51228420)
 • De kopgroep helpt toeleveranciers in de bouw, architecten, adviseurs, bouwers, installatiebedrijven, makelaars en financiers hun vernieuwde diensten/producten onder de aandacht te brengen bij opdrachtgevers die hun woondiensten/producten willen implementeren. Hiervoor staat voor u klaar het E&R promotie en implementatie programma. (Op te vragen bij Hans Blaauw | innovationspotter wonen 2025 | hans@blaauwvastgoed.nl | +31(0)6-2956 2965)
 • Experts van E&R begeleiden de projecten om deze voor opdrachtgevers en leveranciers tot een succes te maken en bieden hulp in het vinden van subsidie en financiering.
Ambities in het E&R netwerk

Figuur 2: Ambities in het E&R netwerk

 • De experts van E&R werken met een:
  • Helder denk- en werkkader om de onderwerpen te duiden waar bestuurders, strategische adviseurs, beleidsmakers en projectmanagers direct dan wel indirect bij worden betrokken.
Denk- en werkkader-kopgroep-wonen

Figuur 3: Denk- en werkkader kopgroep wonen

 • Programma van wensen als ‘state of the art’ document voor opdrachtgevers van facilitaire zaken en bedrijfshuisvesting nodig voor:
  • Interne besluitvorming facilitaire en bedrijfshuisvesting investeringen;
  • Voor de inkoop van facilitaire en bedrijfshuisvesting diensten en producten;
  • Voor reflectie en input voor nieuwe inzichten.
 • In bestaande situaties is het in de regel niet mogelijk door onderhoud en door het tussentijds aanpassen van woningen aan de nieuwste inzichten van het Programma van wensen te laten voldoen. Hiervoor is een transitiestappen plan van nut om in de tijd stap voor stap te werken naar het ideale plaatje. PS de kopgroep zal zijn eigen ‘transitiestappen plaatje’ maken – hieronder twee voorbeelden – vereenvoudigd generieke E&R plaatje en plaatje die de kopgroep bedrijventerreinen gebruikt
E&R Transitiestappen - algemeen -

Figuur 4a: E&R Transitiestappen – algemeen –

E&R Kopgroep bedrijventerreinen - transitiestappen - Bron Jaap Kortman

Figuur 4b: E&R Kopgroep bedrijventerreinen – transitiestappen – Bron Jaap Kortman

Dagelijkse leiding en taken van de kopgroep

JAARPROGRAMMA 2021-2022

In het jaarprogramma wordt voortdurend bijgewerkt en is steeds voor de komende 12 maanden zover dat mogelijk is ingevuld met voldoende schuifruimte om in te spelen op actualiteiten. Zie in onderstaand figuur 5 wat wij daaronder verstaan met in beeld gebracht de verschillende showcases en initiatiefnemers.

Wonen 2025 - showcases - dd.2021-03-05

Figuur 5: Wonen 2025 – showcases – dd.2021-03-05

In het jaarprogrammama worden de navolgende showcases gepresenteerd, geëvalueerd en de opgedane nieuwe inzichten opgenomen in het Programma van wensen die de kopgroep onderhoud, te weten:

 1. Zeeuwland wonen+. Hans van der Zwet, programmamanager
 2. Langer zelfstandig thuis wonen voor jongere ouderen+ Bert van de Wijdeven, programmamanager 
 3. Renovatieversneller+. Leo Lussenberg en Ron van Wijk, programmamanagers
 4. WeBuld+. Richard de Moel, programmamanager
 5. Wonen als service+ Hans Blaauw, programmamanager
 6. Langer zelfstandig thuis wonen+.. Pol van de Vijver, programmamanager. 
 7. 3D printen van sociale huurwonignen+ Ronald van Lith, programmamanager
 8. Kwaliteitsborging in de bouw+. Marcel Ponjee, programmamanager
 9. CPO-Charge Free+ Home Breda, Henk van Houten, programmamanager
 10. Arjan Kraak – kengetallen duurzame & cirulaire MJOP’s+
 11. Jouw showcase hier. Voor informatie kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

Programma van de komende 12 maanden vooruit:

SC 25 maart 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Arjan Kraak – kengetallen duurzame MJOP’s??
 • Gastspreker: …………. van ……….. over…………………..

SC 22 april 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: CPO-Charge Free+ Home Breda, Henk van Houten, programmamanager
 • Gastsprekers: Menno de Lange inleider CFH en wat is een  CPO en Linda van Hilten inleider CFH en geen kooplast maar woonlast.

SC 27 mei 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Langer zelfstandig thuis wonen+.. Pol van de Vijver, programmamanager
 • Gastspreker: …………. van ……….. over…………………..

SC 24 juni 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Arjan Kraak – kengetallen duurzame & cirulaire MJOP’s+
 • Gastspreker: …………. van ……….. over…………………..

SC 22 juli 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Zeeuwland wonen+. Hans van der Zwet, programmamanager
 • Gastspreker: Rudy van Gurp van TBI WOONlab over nieuw woonconcepten??

SC 26 augustus 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Renovatieversneller+. Leo Lussenberg en Ron van Wijk, programmamanagers
 • Gastspreker: ………………..van………………over……………………….

SC 23 september  2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: CPO-Charge Free+ Home Breda, Henk van Houten, programmamanager
 • Gastsprekers: Vincent Ruijter Iwell opslag elektriciteit thuis/buurt en auto en Paul van de Kandelaar deelauto’s,  V2G en V2H.

SC 28 oktober 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: 3D printen van sociale huurwonignen+ Ronald van Lith, programmamanager
 • Door ………………. Van ………over……..

SC 25 november 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Langer zelfstandig thuis wonen voor jongere ouderen+ Bert van de Wijdeven, programmamanager
 • Door ………………. Van ………over……..

SC 23 december 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: WeBuld+. Richard de Moel, programmamanager
 • Door ………………. Van ………over……..

SC 27 januari 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Wonen als service+ Hans Blaauw, programmamanager
 • Door ………………. Van ………over……..

SC 24 februari 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: …………………..
 • Door ………………. Van ………over……..

SC 24 maart 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: …………………..
 • Door ………………. Van ………over……..

 

Ronald van Lith | Area Wonen |

Ronald van Lith | Area Wonen |

Peter Brouwer Architect D+B architecten

Peter Brouwer Architect D+B architecten

Aad de Kool | Lelie Zorggroep |

Aad de Kool | Lelie Zorggroep |

George Besseling | ToekomstBouw |

George Besseling | ToekomstBouw |

Richard de Moel | WeBuild |

Richard de Moel | WeBuild |

|Hans van der Zwet | Zeeuwland |

Hans van der Zwet | Zeeuwland |

Piet Jacobs | Researcher at TNO Energy and Comfort Systems | Binnenklimaat

Piet Jacobs | Researcher at TNO Energy and Comfort Systems | Binnenklimaat

Vincent Gruis Professor of Housing Management at TU Delft | Topic: Circulaire ontwerpen en onderhouden

Vincent Gruis Professor of Housing Management at TU Delft | Topic: Circulaire ontwerpen en onderhouden

Ewout Stolwijk | De Alliantie | Customer journey in wonen

Ewout Stolwijk | De Alliantie | Customer journey in wonen

Wessel van Beerendonk | Studio RAP | Robotarchitectuur

Wessel van Beerendonk | Studio RAP | Robotarchitectuur

Babak Mirzaie | Expivi | IT applicaties en Customer journey

Babak Mirzaie | Expivi | IT applicaties en Customer journey

 Masi Mohammadi Prof. Architecture in Health at HAN University | Empathisch wonen

Masi Mohammadi Prof. Architecture in Health at HAN University | Empathisch wonen

Rik van der Wansem | Esri | Geo en big data

Rik van der Wansem | Esri | Geo en big data

Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! | Langer zelfstandig thuis wonen voor personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! | Langer zelfstandig thuis wonen voor personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Johan Westerbeek | Perfect Place | Omgevingsanalyse voor verhoging vastgoedrendement

Johan Westerbeek | Perfect Place | Omgevingsanalyse voor verhoging vastgoedrendement

Froukje Sleeswijk Visser | Industrieel Ontwerp van de TU Delft | myfutures.nl |

Froukje Sleeswijk Visser | Industrieel Ontwerp van de TU Delft | myfutures.nl |

Ceel Elemans | ING Sectormanager | Markt

Ceel Elemans | ING Sectormanager | Markt

Geert van der Heijden | sectorspecialist Gezondheidszorg bij Rabobank Nederland | Gezondheidszorg

Geert van der Heijden | sectorspecialist Gezondheidszorg bij Rabobank Nederland | Gezondheidszorg

Arjan Kraak - IJseldal Wonen

Arjan Kraak | IJseldal Wonen |

Peter van Antwerpen Area wonen Uden

Peter van Antwerpen Area wonen Uden

Jacqueline Mols | +316-13268671 | j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager

Jacqueline Mols | +316-13268671 | j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager

Tibor Goossens | tgo@odss.nl | Programma manager masterclass

Tibor Goossens | tgo@odss.nl | Programma manager masterclass

Rob Hagens | Programmamanager challenges | +316–50251553

Rob Hagens | Programmamanager challenges | +316–50251553

Bert van de Wijdeven Lekkerthuisblijvenwonen | Programma manager langer zelfstandig thuis wonen

Bert van de Wijdeven Lekkerthuisblijvenwonen | Programma manager langer zelfstandig thuis wonen

Hans Blauw | Innovationspotter van de E&R Kopgroep ‘Wonen 2025’ | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl |

Hans Blauw | Innovationspotter van de E&R Kopgroep ‘Wonen 2025’ | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl |

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Op deze pagina treft u relevante project informatie naar kennisinstellingen die voor ons van nut zijn om wonen op een hoger niveau te brengen en die passen bij de showcases waarmee de kopgroep bezig is:

Bijgesteld 4 maart 2021

Om te lezen:

 Over innovaties:

Uitzending gemist:

:

 Voor actuele informatie over:

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met Rian Hermans – Teklenburg | Secretariaat | r.teklenburg@economie-ruimte.nl |

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten & toekomstverkenning bijeenkomsten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze showcases & toekomstverkenningen bijeenkomsten

Smart city-IoT naar slim samenleven voor koplopers

Internet of Things (IoT) / Smart City, wat is uw eerste project hierin?

Mobiliteit voor koplopers

Mobiliteit als een service

Circulair ondernemen in een tijdperk van big data, IoT en robots voor koplopers

Ondernemen is klantgestuurd, duurzaam, circulair en efficiënt door slim gebruik te maken van big data, AI, IoT en robots.

Slim resultaatgericht werken voor koplopers

'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R Kopgroep of  Toekomstverkennen bijeenkomsten

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R kopgroep

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU