Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Transformatie en herbestemmen van locaties en vastgoed voor koplopers

Een unieke Webinar over transformatie van het voormalige Zuiderziekenhuis te Rotterdam in een Gymnasium, stadwoningen en appartementen. Met elkaar leren we meer over slim transformeren en her-ontwikkelen van locaties en vastgoed voor koplopers in samenwerking met de HAN en Boei.

Programma

15.55 | Inloop

 • Aanmelden (Link van Webinar wordt enkele dagen voorafgaand aan Webinar naar de deelnemers gemaild)
16.00 | Welkom en toelichting op programma door Evert Jan Krouwel, E&R Algemeen programmaleider en cursusleidepost-HBO cursus herbestemmen en transformeren aan de HAN in Arnhem

 • Nieuws van de E&R Kopgroep ‘Transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed’
 • Transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed ‘kader’
 • Transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed ‘field labs’ nieuws
16:15 |  Digitale rondleiding door Zuiderhof, transformatie van het voormalig Zuiderziekenhuis in Gymnasium, stadwoningen en appartementen door Leon Erkelens
Zuiderziekenhuis - Boei1Zuiderziekenhuis - Boei2
16.30 | De transformatie en herontwikkelingsopgave door Martijn Bok, development manager van BOEI
17.00 | Investeringstoets

 • E&R 3B’s Investeringstoets = Behoefte x Belofte x Bewijs
InnovationSpotter
17:15 | Innovaties voor u gevonden

dos and don'ts
17:20 | Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vraag door Evert Jan Krouwel | Algemeen programmamanager |  +316-10660963 | ejk@evertjankrouwel.nl |

 

17:30 | Na afloop volop gelegenheid tot digitaal netwerken

Vervolgbijeenkomsten

Om de vier weken. Elke vierde maandag van de maand in de middag.

Voor opvragen informatiefolder E&R Kopgroep herstemmen en transformeren van locaties en vastgoed en jaarprogramma kunt u terecht bij Evert Jan Krouwel | +316-10660963 | ejk@evertjankrouwel.nl |

Praktische informatie

 • Webinar
 • 22 februari 2021 (datum en programma onder voorbehoud)
 • 16:00 – 17:30 uur, na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Gratis en leden van E&R hebben voorrang bij inschrijving. No-show-beleid

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door:

HAN University of Applied Sciences
 HAN Build environment post hbo opleidingen

 

Creating hospitality bij re-using & re-vitalising old office spaces - Rob Luyk | Binder groenprojecten | Openbaar groen

Creating hospitality bij re-using & re-vitalising old office spaces – Rob Luyk | Binder groenprojecten | Openbaar groen | Rotterdam

Herontwikkeling industrieel erfgoed De Hallen in Amsterdam

Herontwikkeling industrieel erfgoed De Hallen in Amsterdam

De-Binckhorst-in-Den-Haag-Foto-Omroep-West

Gebiedsontwikkeling Binckhorst – Den Haag

Transformatie van kerken en kloosters in woningen en kantoren - Breda

Transformatie van kerken en kloosters in woningen en kantoren – Breda

Transformatie voormalig ING gebouw - Arnhem

Transformatie voormalig ING gebouw – Arnhem

Gebiedsontwikkeling en transforamtie van gebouwen op Strijp T te Eindhoven

Gebiedsontwikkeling en transformatie van gebouwen op Strijp T te Eindhoven

Transformatie - Enka Fabrieken in Ede

Transformatie – Enka Fabrieken in Ede

Verantwoord omgaan met erfgoed ’s-Hertogenbosch - Groot Tuighuis

Verantwoord omgaan met erfgoed ’s-Hertogenbosch – Groot Tuighuis

Uw showcase?

Uw showcase?

Op zoek naar meer innovaties, zie InnovationSpotter

Maarten Donkers | Rabobank Hoofd Kennis & Sturing at Rabo Real Estate Finance | Vastgoedmarkt en duurzaamheid

Maarten Donkers | Rabobank Hoofd Kennis & Sturing at Rabo Real Estate Finance | Vastgoedmarkt en duurzaamheid

Rob Luyk | Binder groenprojecten | Openbaar groen

Rob Luyk | Binder groenprojecten | Openbaar groen

Sara Stroux | Assistant professor TU Delf Bouwkunde, Architectural Engineering +Technology, Heritage & Cultural Value | Herbestemmen van vastgoed

Sara Stroux | Assistant professor TU Delf Bouwkunde, Architectural Engineering +Technology, Heritage & Cultural Value | Herbestemmen van vastgoed

Sander Maartense

Sander Maartense

Harry Kers | Restauratiefonds | Monumenten, herbestemming en restauratiesubsidie – financiering

Harry Kers | Restauratiefonds | Monumenten, herbestemming en restauratiesubsidie – financiering

 

Ronald Camps | Ontwikkelaar bij Borghese Real Estate | Business case (o.a.)

Ronald Camps | Ontwikkelaar bij Borghese Real Estate | Business case (o.a.)

harriet van heusden

harriet van heusden

Evert Jan Krouwel | +316-10660963 | ejk@evertjankrouwel.nl | Cursusleider post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Programmamanager masterclass

Evert Jan Krouwel | +316-10660963 | ejk@evertjankrouwel.nl | Cursusleider post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Algemeen programmamanager herbestemmen en transformeren van locaties en vastgoed |

Jan van den Ham | +316-55082203 | jvdham500@gmail.com | Programmamanager challenges

Jan van den Ham | +316-55082203 | jvdham500@gmail.com | InnovationSpotter |

Erik Zinger | HAN Manager onderwijs voor werkenden Built Environment en docent/onderzoeker Lectoraat Architecture in Health |

Erik Zinger | HAN Manager onderwijs voor werkenden Built Environment en docent/onderzoeker Lectoraat Architecture in Health |

Leon Erkelens | Algemeen programmamanager innovatie challenge circulair bouwen | +316-42209507 | leon@synerki.nl

Leon Erkelens | Algemeen programmamanager herbestemmen en transformeren van locaties en vastgoed – Randstad | +316-42209507 | leon@synerki.nl | Programmaleider van de opleiding Vastgoedontwikkeling en projectontwikkeling van de VastgoedBS

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Inleiding:

E&R is een professioneel zakelijk netwerk van koplopers die de ambitie hebben om hun innovatieve producten- en/of diensten in de vorm van showcases te presenteren en te implementeren.

Showcases zijn gericht op:

 1. Beter en slimmer ondernemen,
 2. Circulair ondernemen als uitgangspunt nemen en
 3. Maximaal profiteren van nieuwe sleuteltechnologieën.

Het beoogde resultaat van de showcases is het realiseren van onderscheidende oplossingen met impact binnen de Benelux waardoor koplopers hun voorsprong op concurrenten weten te vergroten en hun bestaansrecht versterken.

Organisatie kopgroep:

De Kopgroep bestaat uit vertegenwoordigers van vastgoedbeleggers, vastgoedinvesteerders, gebiedsontwikkelaars werkzaam bij de overheid, projectontwikkelaars van profit en non-profit organisaties, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, financiers, juristen, makelaars, ingenieurs, aannemers, bedrijvenparkmanagers en gebouwbeheerders, die willen werken aan showcases om verouderde locaties en vastgoed te transformeren tot aantrekkelijke locaties en vastgoed om te verblijven, werken, recreëren en wonen tegen betaalbare prijzen en voorts uit experts en de directeur van het platform.

Uit haar leden vormt de kopgroep een stuurgroep die de visie bewaakt en beoordeelt of showcases passen in de visie.

Showcases worden geleid door experts waarvan er een algemeen programmamanager zal zijn, een InnovationSpotter, een subsidiedeskundige en per showcase een programmamanager.

Experts delen hun kennis door het organiseren van masterclasses om de leden te ondersteunen bij hun showcases.

Evert Jan Krouwel | Algemeen programmamanager Innovatie challenge programma’s Transformatie en herbestemmen van locatie en vastgoed | +316-10660963 | ejk@evertjankrouwel.nl | Evert Jan Krouwel | +316-10660963 | ejk@evertjankrouwel.nl | Cursusleider post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Programmamanager masterclass
Jan van den Ham | InnovationSpotter van de E&R Kopgroep Transformatie en herbestemmen van locatie en vastgoed | +316-55082203 | jvdham500@gmail.com | Jan van den Ham | +316-55082203 | jvdham500@gmail.com | Programmamanager challenges
Voorzitter Stuurgroep: Eric Zinger | HAN Manager onderwijs voor werkenden Built Environment en docent/onderzoeker Lectoraat Architecture in Health en vice voorzitter Cees van Beukering | Directeur Platform Economie & Ruimte. Erik Zinger | HAN Manager onderwijs voor werkenden Built Environment en docent/onderzoeker Lectoraat Architecture in Health |
Evert Jan Krouwel | Programmamanager masterclass Transformatie en herbestemmen van locatie en vastgoed | +316-10660963 | ejk@evertjankrouwel.nl | Evert Jan Krouwel | +316-10660963 | ejk@evertjankrouwel.nl | Cursusleider post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Programmamanager masterclass

Visie:

 • Waarom: Het tijdperk van big data, AI en robotisering heeft invloed op bedrijfsvoering, business-modellen en op het werk het de benodigde vaardigheden van medewerkers. Eigenaren, investeerders en projectontwikkelaars staan voor de uitdaging waar mogelijk gebruik maken van nieuwe sleuteltechnologieën zoals: internet of things, big data, robotica, virtual-, augmented- en mixed reality, artificial intelligence / machine learning, nano-technologie, 3D- printing om verouderde locaties en vastgoed te transformeren tot aantrekkelijke locaties en vastgoed om te verblijven, werken, recreëren en wonen tegen betaalbare prijzen.
 • Hoe: Beschikken over kennis en toepassingsmogelijkheden van voornoemde technologen. Beleid te ontwikkelen en te investeren in het creëren van aantrekkelijke locaties en vastgoed die duurzaam en bedrijfseconomisch zijn te exploiteren.
 • Impact: Borgen van aantrekkelijke locaties en vastgoed die duurzaam en bedrijfseconomisch is te exploiteren in een dynamische en ‘future proof’ werkomgeving.
 • Beoogde kopgroepleden: Vastgoedbeleggers, vastgoedinvesteerders, gebiedsontwikkelaars werkzaam bij de overheid, projectontwikkelaars van profit en non-profit organisaties, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, financiers, juristen, makelaars, ingenieurs, aannemers, bedrijvenparkmanagers en gebouwbeheerders die de uitdaging aangaan verouderde locaties en vastgoed te transformeren tot aantrekkelijke locaties.

Wat biedt de kopgroep:

 • De kopgroep biedt vastgoedbeleggers, vastgoedinvesteerders, gebiedsontwikkelaars werkzaam bij de overheid, projectontwikkelaars van profit en non-profit organisaties en opleiders, de mogelijkheid hun project te presenteren tijdens E&R Rondetafel-bijeenkomsten met als doel te reflecteren en de kans dat het project als showcase door de kopgroep in haar programma wordt opgenomen.
 • Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, financiers, juristen, makelaars, ingenieurs, aannemers, bedrijvenparkmanagers  en gebouwbeheerders kunnen hun vindingrijke oplossingen over betere en slimmere manier verouderde locaties en vastgoed te transformeren presenteren tijdens E&R Rondetafel-bijeenkomsten met de kans dat hun oplossingen worden geïmplementeerd in een van de showcases.

Showcases:

 • Experts van de kopgroep brengen vastgoedbeleggers, vastgoedinvesteerders, gebiedsontwikkelaars werkzaam bij de overheid, projectontwikkelaars van profit en non-profit organisaties, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, financiers, juristen, makelaars, ingenieurs, aannemers, bedrijvenparkmanagers en gebouwbeheerders samen, met als doel een consortium te vormen die een showcase realiseert binnen de Benelux.
 • Experts brengen extra kennis in, organiseren reflectie, helpen met de financiering en subsidiëring van de showcase en begeleiden het proces van samenwerking zodat het consortium zich kan concentreren op het realiseren van de showcases.
 • Showcases worden gedurende het hele ontwikkelingsproces getoetst op de 3B’s = B (behoefte) x B (belofte) x B (bewijs). Is er markt voor de ontwikkeling van een dienst of product, werkt het naar verwachting en is het aantoonbaar effectief?
 • Showcases worden gebenchmarkt met vergelijkbare oplossingen, wereldwijd.
 • E&R helpt in de promotie van de showcases door daarover te publiceren, bijeenkomsten te organiseren en ze te promoten op InnovationSpotter.
 • De kopgroep begeleidt maximaal negen showcases.

Actuele showcases:

 • Transformatie en herontwikkeling naar zorgvastgoed. Voor informatie: Jan van den Ham | +316-55082203 | jvdham500@gmail.com |
 • Bestaande woningen geschikt maken voor de oudere bewoners. Voor informatie: Bert van de Wijdeven | +316-41671958 |
 • Creating hospitality bij re-using & re-vitalising old office spaces. Voor informatie: Rob Luyk | Binder groenprojecten | Openbaar groen | Rotterdam
 • Herontwikkeling industrieel erfgoed De Hallen in Amsterdam
 • De Binckhorst in Den Haag.
 • Transformatie van kerken en kloosters in woningen en kantoren. Breda
 • Transformatie voormalig ING gebouw. Arnhem
 • Gebiedsontwikkeling en transformatie van gebouwen op Strijp T in Eindhoven
 • Transformatie – Enka Fabrieken in Ede

 

Er is nog een plek voor een showcase.

E&R Showcases

Voor aanmelden van showcase zendt een mail naar Rian Hermans – Teklenburg | Secretariaat | r.teklenburg@economie-ruimte.nl |

Om te lezen:

·       9 top boeken voor u geselecteerd over transformeren en herbestemmen van locatie en vastgoed

Voor actuele informatie over:

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met Rian Hermans – Teklenburg | Secretariaat | r.teklenburg@economie-ruimte.nl |

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten & masterclasses

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze showcases & masterclasses

Smart city-IoT naar slim samenleven voor koplopers

Internet of Things (IoT) / Smart City, wat is uw eerste project hierin?

Mobiliteit voor koplopers

Mobiliteit als een service

Circulair ondernemen in een tijdperk van big data, IoT en robots voor koplopers

Ondernemen is klantgestuurd, duurzaam, circulair en efficiënt door slim gebruik te maken van big data, AI, IoT en robots.

Slim resultaatgericht werken voor koplopers

'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project of masterclass

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU