Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Masterclass Toekomstverkennen op weg naar een effectieve route naar toekomstbestendig ondernemen – Voor adviseurs duurzaamheid, adviseurs circulaire economie en ondernemers – 8 maart 2022 –

U leert:

 • Uw bedrijf integraal te besturen op basis van de zes geoperationaliseerde waarden van het IIRC;
 • Boeiende dialoogvormen toe te passen, gericht op het verrijken, verdiepen en structureren van het strategisch teamwerk;
 • Werken met geautomatiseerde tools voor de vastlegging van kwalitatieve informatie uit het strategisch managementproces;
 • Vanuit diverse voorbeelden over nieuwe verdienmodellen: ook de financiële waarde telt.

 

Organisatie:

E&R Koplopers in circulair ondernemen met maximale inzet van nieuwe sleuteltechno

PROGRAMMA

09:00 | Inloop en kennismaking

 • E&R Masterclass docent | drs. Rob Westerdijk | Organisatie-Kundig | Auteur van de boeken Het OK! model en Toekomstbestendig ondernemen
 • E&R masterclass docent | Roel Riepma | Organisatie-Kundig | Auteur van de boeken Het OK! model; Toekomstbestendig ondernemen; Projectmanagement op basis van ICB versie 4
 • Met wie zijn we? Wat zijn  de verwachtingen?

Roel Riepma | 06-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl | www.Organisatie-Kundig

Linkedin Roel: https://www.linkedin.com/in/roelriepma/

Rob Westerdijk | 06-38946590 | rob@organisatie-kundig.nl | www.Organisatie-Kundig

Linkedin Rob: https://www.linkedin.com/in/rob-westerdijk-b5b8a06/

 • Met wie zijn we samen?
 • Welke vraagstukken/uitdagingen vindt u het belangrijkste voor uw onderneming naar de toekomst?
 • Wat heeft u nodig om deze vraagstukken/uitdagingen het hoofd te kunnen bieden?
10.00 | Is uw organisatiestrategie toekomstbestendig?

 • Welke vragen zijn gesteld om hier zeker van te kunnen zijn? Wie zijn daarin betrokken geweest? Zijn de strategische keuzen door iedereen gedeeld?
 • Welke vragen hebben wij in de OK! methode in het waarnemingsveld opgenomen en hoe gebruiken we deze?
 • Hoe ondersteunt de OK! webapplicatie bij de verwerking van deze vragen?
 • Discussie
De OK! Methode
11.00 | Een managementteam overleg over de begroting van het komende jaar

 • Opdracht: kom in maximaal 30 minuten tot een keuze van vraagstukken die in de begroting van het komende jaar moeten worden toegekend en projectmatig moeten worden opgepakt. Noteer de overwegingen die jullie als team gebruiken.
 • Bespreking
 • Opdracht: kom – met behulp van de op de OK! methode geordende waarnemingen – tot een keuze van vraagstukken die in de begroting van het komende jaar moeten worden toegekend?
 • Bespreking
12.30 | Pauze
13.15 | Strategie realiseren, maar hoe?

 • Toelichting denkmethoden voor aanpak van vraagstukken
 • Welke aanpak is dominant in uw bedrijf?
13.45 | Hoe komt u tot kwalitatief hoogwaardige toekomstbestendige keuzen?

 • Casus: besluit nemen
 • Doorlopen van de aanpak besluitvorming rondom een uitdaging
 • Bespreking
15.15 | Verlopen uw implementaties vlekkeloos?

 • Casus: implementaties opzetten
 • Doorlopen van de aanpak implementaties opzetten
 • Bespreking
16.15 | Afsluiting

 • Evaluatie van de dag
 • Conclusies?
16.45 | Napraten onder het genot van een hapje en drankje

 

Praktische informatie

 • Utrecht nabij centraal station
 • 8 maart 2022. 16 Plaatsen beschikbaar. Uiteraard houden wij ons op deze dag aan de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus. (Gaat door bij voldoende deelnemers) – volgende mogelijkheden 13 oktober 2022
 • 09.30 inloop en start 10.00 – 16.30
 • E&R Leden, 50% korting, € 295,00 (ex. btw)
 • Niet-leden: € 590,00 (ex. btw)
 • Deelnemers ontvangen de boeken Het OK! model en Toekomstbestendig ondernemen
 • No-show-beleid

Holland-Pharma

Voor Holland Pharma is een strategisch plan gerealiseerd.

Er zijn duidelijke prioriteiten gesteld en projecten geformuleerd langs welke weg de strategische ambitie gerealiseerd wordt. Een strategie die in hoge mate bestaat uit: ‘terug naar de corebusiness!’

Aan de inputzijde betreft het een goede heroverwegen van de herkomst van onze producten en aan de output zijde met name aandacht voor de klantbedieningsconcepten, zowel online als offline

“Deze training van acht weken heeft ons geleerd om op een andere manier naar de markt en de wereld om ons heen te kijken, je leert waar je je aandacht aan moeten schenken en wat je achterwege moet laten (Jan Bouwman, directeur)”

 

Heutinkgroep

De weg die het bouwbedrijf was ingeslagen, werd door de OK! analyse bevestigd. De uitkomsten leidden tot drie belangrijke kernbeslissingen:

 • In de marketing eenduidig de krachtige visie ‘we creëren met u toekomstbestendige leefomgevingen’ zorgvuldig uitwerken op de website, inclusief klantervaringen;
 • Het vermogen samen te kunnen werken op bestuurlijk niveau van gemeentes en wooncorporaties verdiepen door nog gerichter te netwerken en voorbeelden van succesvolle, duurzame projecten zichtbaar te maken;
 • Contacten met hogescholen verdiepen, door het studenten gemakkelijk te maken stage te komen lopen

 

“Ik heb een bedrijfskundige opleiding gehad. Heel goed hoe jullie vragen de focus leggen op omgeving, netwerken van mensen en onze interne organisatie. Het was pittig om ons daar doorheen te worstelen. De workshop waarin we onze eigen waarnemingen gingen omzetten naar strategische kernvragen, deed bij mij alles op z’n plek vallen. Zeer krachtige methode, waarbij ik nu besef dat je inderdaad het hele speelveld moet overzien om tot de juiste vragen te komen (Arjan van Herk, directeur bouw)”

 

 

 

TEVEL/ENDUTEQ

De OK! analyse + een aantal aanvullende trainingsopdrachten, hebben binnen dit bedrijf van 20 medewerkers geleid tot:

 • een integraal samenwerkingsproces;
 • een sterk verbeterd teamwerk;
 • een officieel ISO9001:2015 certificaat;
 • een nieuw marktgebied, waar nu – met de aanvullende merknaam ENDUTEQ – meer dan 50% van de omzet wordt gerealiseerd.

“Ik ervaar het teammoment, waarin we ons nu samen buigen over de klantvraag, als bijzonder waardevol. Daardoor weten de engineeringsteams nu veel beter dan voorheen wat het project inhoudt en welk projectwerk daar voor hun afdeling uit voortvloeit! (Rob Ambting, Hoofd projecten)”

Roel Riepma | 06-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl | Organisatie-kundig | Programmamanager innovatie challenge van lineair naar circulair ondernemen

Roel Riepma | 06-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl | Organisatie-kundig | Programmamanager innovatie challenge van lineair naar circulair ondernemen

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: Circulaire economie

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: Circulaire economie

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Voor praktische informatie  | Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

 

 

 

WAAROM DEZE TOEKOMSTVERKENNEN BIJEENKOMSTEN?

“De afgelopen twee eeuwen hebben we met mens en natuur kapitaal opgebouwd. De komende eeuwen bouwen we met kapitaal de natuur en de mens weer op” (Herman Wijffels).

De aarde staat in al haar facetten onder druk. De systemen die we samen hebben opgebouwd zijn daar debet aan. De effecten van deze systemen hebben enerzijds geleid tot brede uitholling van natuurlijke en ook menselijke bronnen enerzijds en anderzijds tot sterke toename van kapitaal weinigen. De balans is eruit. Daarom zijn er denk- en werkwijzen nodig om tot duurzame, toekomstbestendige ondernemingen te komen. Heeft u ook behoefte om in deze complexe tijd gestructureerd aandacht te besteden aan de toekomstbestendigheid van uw onderneming? Denk- en werkwijzen  te leren kennen die gericht zijn op het creëren van een toekomstbestendige balans op alle waarde-soorten: menselijke waarde, sociaal relationele waarde, intellectuele waarde, materiële waarde, natuurlijke waarde en financiële waarde? Deze masterclass neemt u mee in deze denk- en werkwijzen.

UITGANGSPUNTEN

 1. Levert uw onderneming voor nu en naar de toekomst in de juiste balans de verschillende waarden voor de belanghebbenden? Houdt uw onderneming actief rekening met de effecten van de bedrijfsvoering? Ons uitgangspunt is het effectief anticiperen op de realisatie van meervoudige waarde, waarbij we de criteria die het international integrated reporting council (IIRC) stelt ten aanzien de zes waarden operationaliseren. U leert de menselijke waarde, sociaal relationele waarde, intellctuele waarde, materiële waarde, natuurlijke waarde en financiële waarde met elkaar in balans brengen.
 2. Voert uw managementteam zodanig dialoog dat er intern echte overeenstemming is over de prioriteit van vraagstukken? Het uitgangspunt van de OK! methode is gericht op de dialoog richting deze overeenstemming.
 3. Heeft uw onderneming gemeenschappelijke denkkader om de toekomstige doelstellingen te realiseren? Het uitgangspunt van de OK! methode is het bieden van een krachtig denkkader voor het realiseren van strategische doelen.

VOOR WIE?

 • Voor managementteams en de ondersteunende strategische staf, die een werkwijze willen leren hanteren voor het creëren van een toekomstbestendige, meervoudige waarde-strategie en een denkkader willen leren toepassen om deze strategie daadwerkelijk te realiseren;
 • Voor organisatieadviseurs die bedrijven in de breedte willen ondersteunen bij het toekomstbestendig richten, inrichten en besturen van de organisatie.

KENNIS EN VAARDIGHEDEN DIE U OPDOET

 1. U leert dialoogsessie opzetten en uitvoeren, waarmee u strategische teams begeleidt richting het waarnemen van alle facetten van de omgeving en de interne organisatie;
 2. U leert op effectieve wijze vraagstukken af te bakenen en te prioriteren uit deze veelheid aan waarnemingen;
 3. U leert managementmethode voor oorzaakvinding en besluitvorming kennen;
 4. U leert een aanpak voor het opzetten en uitvoeren implementaties kennen.

Aankomende bijeenkomsten over showcases en toekomstverkenning bijeenkomsten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze projecten

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R Kopgroep of  Toekomstverkennen bijeenkomsten

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R kopgroep

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU