Wij houd u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025 voor koplopers

Goed ondernemersklimaat in Veenendaal – stap vooruit – slim samen werken – duurzaamheid en wat te doen met de omgevingswet die in 2021 in werking treedt?

 

Veenendaal heeft een gevarieerd bedrijfsleven. De branches dienstverlening, ICT, transport, technologie, retail en de maakindustrie zijn goed vertegenwoordigd. Het bedrijfsleven van Veenendaal is voornamelijk gevestigd op de 5 bedrijventerreinen en in het winkelcentrum. De gemeente zorgt samen met verschillende partners voor een aangenaam vestigingsklimaat voor ondernemers.

Vijf bedrijventerreinen

Elk bedrijventerrein in Veenendaal heeft een coöperatieve bedrijvenvereniging die o.a. gezamenlijke energie-inkoop regelt, bedrijfshulpverleners opleidt en beveiliging centraal regelt. Er is een parkmanager aangesteld die de kwaliteit van het terrein bewaakt en de spin in het web is tussen bedrijven en gemeente.

Ondernemers met het oog op de toekomst

Ondernemers met het oog op de toekomst stellen nemen geen genoegen meer met bedrijventerreinen langs de randen van steden en dorpen die er niet uit zien. Onaantrekkelijk, verouderd soms verloederd, een allegaartje van opstallen en de onderlinge samenwerking van bedrijven kan beter. Dit nodigt ‘nieuwe’ bedrijven niet uit zich hier te vestigen en nieuwe medewerkers schrikt een onaantrekkelijke werkomgeving af om er te solliciteren. Bedrijfshuisvesting en bedrijvenlocaties dien dan ook:

 • Aantrekkelijk zijn in architectuur, service en bereikbaarheid.
 • Duurzaam en circulair
 • Slim inzetten van nieuwe sleuteltechnologieën, op weg naar industrie 4.0

Voor

Ondernemers, parkmanagers, facilitaire managers, gebouwbeheerders, projectleiders die hun organisatie, huisvesting en locatie ‘futureproof’ willen maken, wethouders en beleidsambtenaren.

De drijvende krachten tot verandering

 De 4 maatschappelijke ontwikkelingen die toekomstige bedrijfsvoering beïnvloeden

 • Krapte op de arbeidsmarkt
 • Invoering Omgevinswet in 2021
 • CO2 reductie – duurzaamheid – Energie+
 • Circulaire economie – afval is grondstof!

 De 8 technologische ontwikkelingen die toekomstige bedrijfsvoering beïnvloeden

 • Internet of Things
 • Big data
 • Robotica
 • Virtual-, augmented- en mixed reality
 • Artificial Inteligence / machine learning
 • Nano technologie
 • 3D printing
 • Blockchain

Zie onze ‘fieldlabs’ hoe wij maatschappelijke uitdagingen met inzet van ‘sleuteltechnologieën’ weten te gebruiken tot nieuwe diensten of producten die de 3B-toets doorstaan: Behoefte, Belofte en Bewijs. Op de komende bijeenkomst staat ‘Omgevingsvisie, slim bedrijvenparkmanagement en duurzaamheid’ op de agenda.

Meer weten

 • Zie onder ‘download projectplan’ Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen

Programma:

 • 15:15 | Inloop
 • 15:30 | Welkom door onze gastheer Sijmen van Dommelen parkmanager van de BOVeenendaal en toelichting op programma en resultaten ‘fieldlabs’ van het E&R Project ‘Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen’ voor koplopers door Cees van Beukering – moderator.
Over de bijzondere aanpak van de bedrijvenparken in Veenendaal door Rene van Holsteijn van de BOVeenendaal, technisch voorzitter. Zie ook Economische monitor Gemeente Veenendaal

Wat staat ons te wachten mbt:

 • Invoering omgevingswet
 • Inzet van nieuwe sleuteltechnologieën zoals IoT en big data
 • 15:45 | In hoeverre betekent uw project een stap vooruit voor de stad? Door Elma van Beek partner bij Bureau Maris Vormgevers van stad & landschap
  • Meten is weten. Het meetsysteem van De Levende Stad om grip op uw plannen te hebben en houden.
  • Het meetsysteem en de omgevingsvisie: praktijkvoorbeeld 0-meting Omgevingsvisie Almelo.

Uitgangspunten en doel van de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het gaat om de balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving met het oog op een duurzame ontwikkeling.

En als ondernemer:

 • wat moet ik hiermee?
 • Welk voordeel levert het mij op?
 • 17:30 | Werk in uitvoering: uitgelicht ‘fieldlab’ over slim regelen van afvalstromen – Dynamische afvalinzameling – Matthijs Brandt – Afvalwijzer.com
 • Besparingen op afval inzameling
 • Minder ritten van afvalverzamelaars is besparen op kosten, CO2 uitstoot en minder verkeershinder

 

 • 3B toets fieldlabs: Behoefte, Belofte en Bewijs

Vervolgbijeenkomsten

 • 19 september 2019 | Forbo te Assendelft over circulair en duurzaam ondernemen en huisvesting 
 • 12 november 2019 | Havenbedrijf Amsterdam | Havenbedrijf wordt batterij voor de regio (onder voorbehoud)
 • 11 februari 2020 | Rotterdam | Havenbedrijf | (onder voorbehoud)
 • 21 mei 2020 | Unipro de groenste fabriek binnen de Benelux Haaksbergen | E&R Rondetafelbijeenkomst – Duurzaamheid. (onder voorbehoud)

 

Praktische informatie

 • Veenendaal
 • 4 juli 2019
 • 15.30 – 18.30 uur (Vanaf 14.45 tot 15.15 uur stuurgroepoverleg)
 • Gratis voor leden, No-show-beleid

MBA

Smart citizens & smart cities (Nederlandstalige MBA – Haagse Hogeschool – in voorbereiding
Fieldlabs: Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen
FL1. Circulaire economie – Rob Westerdijk, Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen – OK Model - Samen zien & samen veranderen FL2. Biomimicry als inspiratie voor productontwikkelingen architectuur – Bas Sanders - Sander Machinebouw - Ambassadeur biomimicry nl - Biomimicry in practice FL3. Hoger productiviteit omhoog met inzet van Olmia Cobot - Robotisering de weg naar productiviteit en flexibiliteit in de verwerkingsindustrie - Robert Hehakaya - Viggen Group
FL4. Praktijkcasuïstiek – duurzaam bedrijventerrein – o.a. Kleefse Waard te Arnhem – Huub Schoenaker - HAN FL5. Innovatiepark - Mark Kok - Gemeente Bergen op Zoom bedrijventerrein Lage Meren Meilust FL6. Slimmer in duurzaamheid met big geo data - Bas Bijtelaar – Esri Nederland
FL7. Dynamische afvalinzameling – Matthijs Brandt - Afvalwijzer.com.............................................. FL8. Energie+ - Mario Berends - blauwstaete FL9. Smart verpakking - met inzet IoT signaalfunctie over houdbaarheid en over inhoud
Op zoek naar meer innovaties, zie InnovationSpotter
Experts
Matthijs Brandt | Afvalwijzer.com | Topic: Afval-(inzamel) effiency Simon Bos | Tauw | Topic: energie Mario Berends |  marioberends@planet.n | blauwstaete | Topic: energie+
Henri Smits | Trifaire BV |  Topic: Bestuur, Innovatie en Business case Sander Berkhout | Alliander, duurzame gebiedsontwikkeling | Topic: Business ontwerp Jos Gallé | GBTechniek | Topic: Energie
Laurens van der Drift | Phinion | Topic: Artificial Inteligence Martijn van Deursen | Bouwgrondvinden | Topic: bouwlocaties Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: Circulaire economie
Projectgroepleden
Cees van Beukering | VastgoedBS | Voorzitter a.i Barry Meddeler | Tauw | Topic: big data en energie (o.a.) Bas Sanders | Sander Machinebouw | Ambassadeur biomimicry nl | Topic: Biomimicry in practice (o.a)
Mark Kok | Gemeente Bergen op Zoom bedrijventerrein Lage Meren Meilust | Topic: Kwartiermaker (o.a.) Jaap Kortman | Kortman duurzame gebiedsontwikkeling | Topic: Energie+ en financiering (o.a.) Joost Okkema | OBL werklocaties | okkema@obl-werklocaties.nl | Topic: Business case (o.a.)
Bas Bijtelaar | ESRI Nederland | Topic: Big data driven business (o.a.) Jannes Slomp | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: We share (o,a.) Jan janssen | HAN Hoofddocent Economie & Finance – onderzoeker Supply Chain Finance | Topic: logistiek en business case
Projectorganisatie
Huub Schoenaker | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Projectarchitect en moderator Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager Robert Hehakaya | Viggen group | InnovotionSpotter

 

E&R Koplopers: smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen

 • Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen voor koplopers. Een win-win situatie voor ondernemers en lokale samenleving voor welvaart en welzijn met betrekking tot bedrijvigheid heeft aandacht voor: economie van de omgeving, uitstraling bedrijventerrein, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, scholing, cultuur en ontspanning, veiligheid en gezondheid, de energietransitie ‘niet meer fossiel’, duurzaamheid en circulaire economie als belangrijke onderwerpen.
 • De InnovationSpoter houdt via de website www.InnovationSpotter.com van het Platform Economie & Ruimte in de gaten welke nieuwe producten en diensten interessant zijn om te volgen om uiteindelijk toe te passen.

Doelstellingen

 • Koploper te blijven in smart bedrijven en duurzaamheid
 • Realiseren van ‘smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025’ projecten

Wat levert deelname op als?

 • Lid van de projectgroep.
  • Projectgroepleden kunnen zonder verder kosten deelnemen aan alle E&R Bijeenkomsten die gehouden worden op aansprekende locaties en inleiders, Experts die ons informeren over nieuwe ontwikkelingen. Projectgroepleden ontvangen daarnaast updates van het projectplan, roadmap ‘smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen voor koplopers’ alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
  • Projectgroepleden kunnen inschrijven voor coaching: Experts staan tussen de bijeenkomsten door klaar om stuurgroepleden te coachen om hun kennis en vaardigheden uit te breiden om een nog betere opdrachtgever en aanbieder te zijn in ‘smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen voor koplopers’. De vele vragen die bij ‘smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen voor koplopers’ opkomen kunnen in gezamenlijke en individuele coaching sessies worden beantwoord. Evaluatie-studie: ben je voldoende gecoacht? Zet dan gezamenlijk je skills in om een evaluatie uit te voeren van één van de vele gerealiseerde ‘smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen’ projecten in de Benelux. Doe aanbevelingen voor optimalisatie, wij projecten op hun onderlinge synergie. Help héél de Benelux mee om slimmer te worden! Innoveren: door deel te nemen, blijf je aangehaakt bij de voorhoede. Sluit je aan en help de agenda uit te breiden in de richting die jij voor ogen hebt voor jouw ‘smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen’. Daarbij is de InnovationSpoter van de projectgroep behulpzaam die www.InnovationSpotter.com van het Platform Economie & Ruimte in de gaten houdt om te zien welke nieuwe producten en diensten interessant zijn om te volgen om toe te passen bij ‘smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025’. 
 • Experts, onze experts zetten ons op het spoor van nieuwe producten en diensten om onze doelstelling waar te maken. Bent u zelf expert of kent u iemand die u als expert zou willen aanbevelen dan horen wij dat graag van u.
 • Geslaagden van een van de door het Platform Economie & Ruimte erkende opleidingen kunnen zich in een van de E&R Register laten registeren waardoor u de bijeenkomsten zonder kosten kan bijwonen, voor aanmelden ga naar: Meedoen
 • U kunt ook per bijeenkomst mee doen. Ga naar: Aanmelden voor deze bijeenkomst
 • Informele zakelijke setting met maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie ‘over ons’ 
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager

Aankomende projecten

Agenda

Let op! je moet je inschrijven om deel te mogen nemen aan deze projecten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze projecten

Smart city-IoT naar slim samenleven

Internet of Things (IoT) / Smart City, wat is uw eerste project hierin?

Mobiliteit

Mobiliteit als een service

Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen

Industrie 4.0. Smart, duurzaam en circulaire economie

Nieuwe werken in de zorg

'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU