Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Masterclass programma ‘Omgevingswet voor projectleiders’

 • Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht.
 • Er is geen ondernemer of particulier die niet met deze wet te maken krijgt. Het is daarom van belang zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het moment dat de wet daadwerkelijk in werking treedt.
 • Omgevingswet, wat zijn  “ins  en outs” die elke projectleider van infra- en bouwprojecten moet weten.
 • Zie onder ‘fieldlabs’ over actuele praktijkvoorbeelden.

Meer weten

 • Zie onder ‘download projectplan’ info over masterclass omgevingswet

Masterclass programma ‘Omgevingswet voor projectleiders’ 

 • 09.15 | inloop
 • 09.30 | Opening en uitleg van de Masterclass Omgevingswet in één dag voor adviseurs, projectontwikkelaars en projectleiders van bouw- en infraprojecten
 •  door drs. Fred den Boef, Senior adviseur van Kubiek Ruimtelijke Plannen, programmaleider masterclass en auteur van compendium Omgevingswet
  • De belangrijkste zaken die u moet weten:
   • Wat betekent de Omgevingswet voor de uitvoering van mijn project?
   • Hoe kan ik mij voorbereiden op het werken met deze nieuwe wet?
   • Inclusief toegang tot online Compendium Handboek Omgevingswet
  •  WAT U  MINIMAAL MOET WETEN OM UW BOUW- EN INFRAPROJECT IN GOEDE BANEN TE LEIDEN
  • Na het volgen van de masterclass bent u goed op de hoogte van :
   • De nieuwe gereedschapskist van de Omgevingswet
   • Omgevingsvisie + Omgevingsplan
   • Omgevingsvergunning
   • Bouwregelgeving
   • Grondexploitatie Waar blijft de Crisis- en herstelwet / Wabo-projectbesluit
  • Te behandelen praktijkcasussen aangemeld door de deelnemers van de masterclass
  • Inventarisatie van wensen
 • 10.00 | Masterclass programma, deel 1, hoofdlijnen Omgevingswet door Fred den Boef van Kubiek Ruimtelijke Plannen
 • Beleidscyclus
 • Instrumentarium
 • Procedures
 • Verantwoordelijkheden Rijk, provincie, gemeente en waterschappen
 • Veranderingen ten opzichte van huidige omgevingsrecht
 • Uitvoeringsregelgeving
 • Omgevingsbesluit
 • Invoeringswet en Aanvullingswetten
  Grondeigendom, bodem, geluid en natuur
 • 11.00 uur | Masterclass programma, deel 2, participatie in de Omgevingswet door Jan Polinder van Kubiek Ruimtelijke Plannen en voormalig wethouder gemeente Elburg
De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen.

Regels over participatie zijn opgenomen bij de volgende wettelijke instrumenten:

 • omgevingsvisie
 • programma
 • omgevingsplan
 • projectbesluit
 • omgevingsvergunning
 • 11.30 | Delen van meningen en ervaringen
 • 12.00 | Lunch
 • 12.30 | Masterclass programma, deel 3, praktijk opgaven door Rex den Heijer en Jan Polinder, projectleiders bij Kubiek Ruimtelijke Plannen
 • Met deelnemers van de masterclass worden ingebrachte praktijkcasussen besproken en wisselen praktijkervaringen uit om tot afgewogen oplossingen te komen.

 

 • Compendium Omgevingswet
  • Leren werken met praktijkgerichte compendium die ter beschikking wordt gesteld aan de deelnemers van de masterclass als praktisch naslagwerk
Compendium Omgevingswet

 • Handboek met een samenvatting van de inhoud van de Omgevingswet
 • (compleet) naslagwerk
 • beknopt
 • behandeld alle onderdelen van de Omgevingswet
 • met de bedoeling alleen de feiten weer te geven

Wat maakt het Compendium anders dan andere uitgaven/publicaties:

 • alomvattend naslagwerk
 • themagerichte opzet
 • Compendium biedt zowel quick reference als knowledge in depth (in lay out van elkaar duidelijk te onderscheiden).
 • Geen (eigen) interpretatie, alleen toelichting in overeenstemming met wetsgeschiedenis.
 • Kennis direct toepasbaar in beroepspraktijk.

 

 • Vervolg bijeenkomsten:

  • – december 2019 | Veenendaal | (exacte datum volgt nog)
  • – februari 2020 | Veenendaal | (exacte datum volgt nog)
  • – april 2020 | Veenendaal | (exacte datum volgt nog)
  • – juni 2020 | Veenendaal | (exacte datum volgt nog)

Praktische informatie

 • Rotterdam
 • 28 november 2019 (gaat door bij voldoende deelname)
 • 09.30 – 16.00
 • Leden € 450,- (ex. btw) en niet-leden: € 500,- (ex. btw), No-show-beleid

Praktijkopleiding

Juridische Aspecten Vastgoed

De opleiding Juridische Aspecten Vastgoed biedt u een integrale en systematische benadering voor het aanpakken van juridische vraagstukken met betrekking tot vastgoed.

Field labs

FL1. De Levende Stad ‘Meet T ool’ Elma van Beek Vlaanderen Oldenzeel | Levende Stad | Stedenbouwkundige

 

 

 

 

FL2. Rotterdam – DE GROENE KAAP Openbaar toegankelijke dakwandelroute, privé-daktuinen, gemeenschappelijke patiotuinen en natuurdaken. LOLA Landscape Architects, Rotterdam en Binder groenvoorzieningen | Rob Luyk | Binder groenprojecten | Openbaar groen

 

FL3. Wijkbedrijf Lage Land is een initiatief van DOCK, Buurtwerk, Middin en de Lelie zorggroep. Deze organisaties maken deel uit van de BSPA. Die afkorting staat voor Buurtgericht Samenwerken Prins Alexander en is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in Rotterdam Prins Alexander. Aad de Kool | Adviseur Raad van Bestuur bij Lelie Zorggroep | Netwerk & ondersteuning
FL4. Big data geo data Bert VermeijEsri Nederland FL5. Public safety and security Epko van Nisselrooij RSE Axis FL6. Living Lab Stratumseind in Eindhoven is een uniek onderzoeks- en meetlaboratorium om de langste kroegenstraat van Nederland veiliger, levendiger en aantrekkelijker te maken. Sensoren, camera’s en andere meetinstrumenten verzamelen niet-privacygevoelige gegevens over het uitgaanspubliek. Projectarchitect Tinus Kanters, werkzaam voor de gemeente Eindhoven en gedetacheerd bij het Dutch Institute of Safety & Security (DITSS).
FL7. Mobility for Liveable Urban Spaces – Apeldoorn FL8.  Mobiliteit en gezondheid – fiets en wandel infrastructuur FL9. Transformatie – De Binckhorst – Den Haag | Riette van der Werff | DE WERFF Architecten | 

Op zoek naar meer innovaties, zie InnovationSpotter

Experts
Fred den Boef | KUBIEK Ruimtelijke Plannen | Topic: omgevingswet Paul Henkemans | Henkemans architectuur | Stedenbouw Rex den Heijer | KUBIEK Ruimtelijke Plannen | Topic: ruimtelijke ontwikkeling
Lobke Opsteen | Advocaat Opsteen | Topic: Bouwrecht | Marielle van Oort | Directeur Senior Adviseur | Van Oort & Van Oort Public affairs Elma van Beek Vlaanderen Oldenzeel | Levende Stad |
Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit | Geregeld BV, Lendahand | Bouwbesluit en kwaliteitsborging in de bouw  | o.a. Niek Mouter expert maatschappelijke | kosten baten analyse | Maatschappelijke kosten baten analyse | o.a. Harry van Duijnhoven | Kragten | Inrichting openbare ruimte
 Erwin van de Pol | Rijnconsult | Tjerk van Impelen | Stationsgebied Utrecht CU2030 | o.a. Bert Vermeij | Esri Nederland en voormalig wethouder | Big data geo | o.a.
Wout van der Toorn Vrijthoff | Creative  Solution |Emeritus associate professor Real Estate Management & Development | Delft University of Technology, The Netherlands | Leefbaarheid | o.a. Arie Voorburg | Arcadis | Urbanisatie & transitie van steden | o.a. Rob Luyk | Binder groenprojecten | Openbaar groen
Jan Polinder | Projectleider en voormalig wethouder gemeente Elburg – participatie omgevingswet |
Projectorganisatie
Rian Hermans-Teklenburg
+316-51228420 | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | secretariaat
Fred den Boef  | Senior adviseur |  Programmamanager masterclass Omgevingswet voor projectleiders van infra- en bouwprojecten – auteur  compendium Omgevingswet | +316-27621758 Rex den Heijer | KUBIEK Ruimtelijke Plannen |  Programmamanager masterclass Omgevingswet voor projectleiders van infra- en bouwprojecten – praktijk | +316-23987990
Guido Jilderda | VANBLEND | InnovationSpotter a.i.

 

Omgevingswet voor koplopers

Doelstellingen

 • Koploper te worden en te blijven in de omgevingswet
 • Meewerken aan ‘state of the art’ de omgevingswet field labs
 • Implementeren van de omgevingswet field labs

Mee doen als

 • Opdrachtgever van field labs door het uitschrijven van challenges
 • Geïnteresseerde, expert, InnovationSpotter of als E&R Ambassadeur
 • Deelnemer van de E&R Masterclass waar u wordt geholpen uw ‘field lab’ samen met anderen sneller slimmer en goedkoper te realiseren. Voor informatie zie projectplan

Wat levert deelname op?

 • Als lid van het Platform Economie & Ruimte:
  • Ontmoet u op onze bijeenkomsten en via onze sociale media kanalen interessante personen uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid
  • Wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en nieuwe innovatieve oplossingen – zie www.InnovationSpotter.com en Twitter
  • Krijgt u toegang tot de E&R Registers – E&R Register
  • Krijgt u toegang tot onze besloten LinkedIn groep – Platform Economie & Ruimte
  • Krijgt u de kans om uw innovatieve idee, product of dienst te pitchen op de E&R Rondetafelbijeenkomsten, E&R Mini-congressen of tijdens een van onze E&R Innovatie challenges
  • Vermelding van uw bedrijf in het E&R-Partnerregister met logo en link naar eigen website
  • Wordt u de mogelijkheid geboden als expert in de rol van programmaleider, moderator, coach of als  InnovationSpotter uw kennis en vaardigheden met de leden van het Platform Economie & Ruimte te delen bij de E&R Rondetafelbijeenkomsten, E&R Mini-congressen, E&R Innovatie challenge en E&R Masterclasses
 • Als E&R Register lid
  • Geslaagden van een door Platform E&R erkende opleidingen kunnen zich als E&R Regsiter lid registeren en heeft u naast de erkende registratie de zelfde rechten als de andere lede van het Platform Economie & Ruimte
 • Als initiatiefnemer van de E&R Innovatie challenge de omgevingswet
  • Leden van het Platforum Economie & Ruimte wordt de mogelijkheid geboden mee te doen als opdrachtgever bij het organiseren van E&R Innovatie challenges waarop aanbieders van innovatieve ideeën, diensten of producten op kunnen inschrijven
 • Als deelnemer van E&R Masterclass
  • Helpen wij uw ‘field lab’ sneller, slimmer en goedkoper te realiseren
  • Helpen wij met het verkrijgen van financiering en aanvragen van subsidie
  • Helpen wij uw ‘field lab’ op waarde te toetsen met onze E&R 3B’s ‘field lab’ toets: Behoefte, Belofte en Bewijs
  • Helpen wij met de marktintroductie van uw ‘field lab’ en bieden de mogelijkheid uw innovatieve product of dienst wereldwijd bekendheid te geven via www.InnovationSpotter.com

Kernkwaliteiten

 • Uitgebreid zakelijk netwerk
 • Constante verbetering
 • Toonaangevende experts
 • Sector-overstijgend door bestuurders, projectleiders en experts uit verschillende sectoren bij elkaar te brengen
 • Informele organisatie
 • Effectieve organisatie
 • Online vindbaarheid

Over ons

 • Deelnemers aan het Platform Economie & Ruimte vormen binnen de Benelux met elkaar een vruchtbaar ecosysteem door samen, sneller slimmer te doen door:
  • Connectiviteit
  • Leren
  • Breinkracht delen
  • Platte organisatie
  • Gezag ontleend aan kennis
  • Creativiteit
  • Vragen stellen
  • Toewijding en invloed
  • Koplopers voegen waarde toe

Meedoen

 • Meedoen
 • Vragen over de activiteiten van de kopgroep de omgevingswet. Neem dan contact op met  Fred den Boef, KUBIEK Ruimtelijke Plannen, +318-505637, fred@kubiek.nu. Of zie onder ‘teamleden‘ met wie u contact kunt opnemen
 • Algemene vragen over Platform Economie & Ruimte, over lidmaatschapsvormen, sponsor mogelijkheden? Neem contact op met Rian Hermans- Teklenburg, r.teklenburg@economie-ruimte.nl, +316-42248405

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten

Agenda

Let op! je moet je inschrijven om deel te mogen nemen aan deze projecten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze projecten

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU