Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Werken in een tijd van AI en Robotisering – uitzendbureau van Robots

Praktijkbezoek bij Smart-Robotics in Best

 • Do’s en don’ts uit de actuele praktijk van ondernemers, bestuurders, bedrijfsmanagers uit de profit en non profit sectoren, HR managers, big data- AI- en IoT deskundigen & applicatie leveranciers

UITDAGINGEN & KANSEN

 • Toenemende regeldruk > wat te doen als een robot een mens aanvalt?
 • Te kort aan geschikt personeel door vergrijzing en door de mis match op de arbeidsmarkt
 • Opkomst van platform economie – oude bedrijfsmodel onder druk
 • Werkgevers en medewerkers kunnen profiteren van nieuwe sleuteltechnologieën zoals bijvoorbeeld: internet of things, big data, robotica, virtual-, augmented- en mixed reality, artificial inteligence / machine learning, nano technologie, 3D printing en blockchain bij de uitoefening van hun werkzaamheden.

ACTIE

 • Koplopers uit de driehoek van bedrijfsleven, onderwijs en overheid verleggen de grenzen in de beroepspraktijk door samen te werken aan interessante E&R Innovatie challenges projecten waar big data,  AI, IoT en robots worden ingezet tot aansprekende showcases.

Resultaten: innovatie challenge projecten werken in een tijdperk van big data, AI en Robots

U kunt uw innovatie challenge vraag bij ons droppen en wij denken graag met u mee om deze sneller en op een goedkopere wijze te realiseren of wilt u mee doen aan lopende innovatie challenge programma’s gerelateerd aan werken in de toekomst:

Bijvangst: kennisdeling, nieuwe zakelijke contacten, showcase, inspiratiedocument en promotie InnovationSpotter’.

Programma

09:15 | Inloop
09:30 | Welkom en toelichting op programma – door Richard van Tilborg en onze gastheer Mark Menting van Smart-Robotics
 • Elevator pitch: E&R Kopgroep ‘Nieuwe werken in een tijd van big data, AI en robots’
  • ‘Field labs
  • Innovatie challenge
  • Masterclass
10:00 | Robot als uitzendkracht door Mark Menting van Smart-Robotics ‘Masters in Flexible Automation’

 • Robots voor service, bij de receptie, voor cure, voor veiligheid?
 • Robots – interactie mens machine?
 • Robots – autonomie en empathie?
 • Robots – ethiek?
 • Robots – business case?
Bijvoorbeeld: Zorgrobot Peper aan het werk in het Fransiscus Ziekenhuis in Schiedam (bron foto)
11:45 | Werk in uitvoering: field lab in de spotlight

 • Stand van zaken: Nieuwe werken in een tijd van big data, AI en robots ‘field labs’
 • 3B toets van onze ‘field labs’ op Behoefte, Belofte en Bewijs
 • Innovatie challenge:
  • Mogelijkheid om innovatie challenge te pitchen. (Wel van te voren doorgeven aan Bert van de Wijdeven | Programmamanager challenges | +316-41671958)
12:00 | Conclusies

12:30 | Na afloop staat een eenvoudige lunch klaar en is er volop gelegenheid tot netwerken.

 

Vervolg bijeenkomsten:

 • – februari 2020 | Kansen op de arbeidsmarkt door innovatieve technologie – op bezoek op een praktijklocatie (nadere info volgt spoedig)
 • – mei 2020 | Spanningen op de arbeidsmarkt | Wat kunnen we doen aan het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic ‘omscholen’ |
 • – september 2020 | Inzet van VR/AR om kennis sneller aan nieuwe medewerkers over te brengen | E&R Rondetafelbijeenkomst over technische geschoold. Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic ‘leren van kenners op een moderne manier’

Praktische informatie

 • Smart-Robotics, De Maas 8 te Best
 • 13 maart 2020
 • 09.30 – 12.30 (Kopgroepleden van 13.00 – 13.30)
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw)

Fieldlabs; Nieuwe werken

FL1. Robot als uitzendkracht door Mark Menting van Smart-Robotics ‘Masters in Flexible Automation’ FL2.  Gilde 2.0 – ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl – Averell van den Bos FL3. Learn through emotion – Richard van Tilborg – Founder van CoVince
FL4. MEDICATIE MANAGER Multifunctionele app voor zelf management van meervoudig medicijngebruik om bijwerkingen en ernstige complicaties, zoals overlijden of ziekenhuisopname, te voorkomen door middel van barcode scan en fotografie, met bewezen effectiviteit. FL5. Door maatschappelijke veranderingen en krimpende zorgbudgetten is hulp en ondersteuning uit eigen vertrouwde omgeving een voorwaarde om langer veilig thuis te blijven wonen. HalloZorg biedt een online platform waarmee lokale zorgnetwerken soepel en efficiënt. FL6. MeXtra is een ‘social eHealth network’, waarin hulpverlener, cliënt, sociale omgeving van de cliënt en de informele zorg (WeHelpen.nl) samen kunnen werken aan de zorgvraag die leeft. Binnen een beveiligd digitaal dossier kan aan een gestructureerd behandeling.
FL7. Hospitality App – want soms heb je al zorgen genoeg! De enige app die de patiënt écht ont zorgt bij de route van, naar én in het ziekenhuis. Gratis voor de patiënt en deelnemende zorginstellingen. FL8. HC@Home maakt het mogelijk patiënten met een (chronische) ziekte zelf de regie te geven in een deel van hun behandeling met behulp van eHealth oplossingen voor gebruik in de thuissituatie. FL9. Jouw field lab project?

Op zoek naar meer innovaties, zie InnovationSpotter

Experts
Averell van den Bos | Topic: Augmented-Mixed Reality Marjolijn Wibbelink | Partner MCG | Gedragsverandering en verandermanagement Krist Dekkers | Partners+Pröpper |
Klaas Mulder | onderwijsfilosoof  | Auteur Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt Harm Rozie | Topic: Leermethode Collin Karsten Bulling | UWV-WERKbedrijf | Arbeidsvraagstukken
Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Robotica | Voorzitter stuurgroep Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! |
Projectorganisatie
Rian Hermans-Teklenburg
+316-51228420 | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | secretariaat
Programmamanger masterclass \ Vacature Richard van Tilborg | Founder van CoVince | Programmamanger innovatie challenge
Averell van den Bos | Innovatie spotter | InnovotionSpotter

 

Werken in een tijd van AI en Robots voor koplopers

Doelstellingen

 • Koploper te worden en te blijven in over ‘Werken in een tijd van AI en Robots’
 • Meewerken aan ‘state of the art’ van ‘Werken in een tijd van AI en Robots’ field labs
 • Implementeren van ‘Werken in een tijd van AI en Robots’ field labs

Mee doen als

 • Opdrachtgever van field labs door het uitschrijven van challenges
 • Geïnteresseerde, expert, InnovationSpotter of als E&R Ambassadeur
 • Deelnemer van de E&R Masterclass waar u wordt geholpen uw ‘field lab’ samen met anderen sneller slimmer en goedkoper te realiseren. Voor informatie zie projectplan

Wat levert deelname op?

 • Als lid van het Platform Economie & Ruimte:
  • Ontmoet u op onze bijeenkomsten en via onze sociale media kanalen interessante personen uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid
  • Wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en nieuwe innovatieve oplossingen – zie www.InnovationSpotter.com en Twitter
  • Krijgt u toegang tot de E&R Registers – E&R Register
  • Krijgt u toegang tot onze besloten LinkedIn groep – Platform Economie & Ruimte
  • Krijgt u de kans om uw innovatieve idee, product of dienst te pitchen op de E&R Rondetafelbijeenkomsten, E&R Mini-congressen of tijdens een van onze E&R Challenges
  • Vermelding van uw bedrijf in het E&R-Partnerregister met logo en link naar eigen website
  • Wordt u de mogelijkheid geboden als expert in de rol van programmaleider, moderator, coach of als  InnovationSpotter uw kennis en vaardigheden met de leden van het Platform Economie & Ruimte te delen bij de E&R Rondetafelbijeenkomsten, E&R Mini-congressen, E&R Challenge en E&R Masterclasses
 • Als E&R Register lid
  • Geslaagden van een door Platform E&R erkende opleidingen kunnen zich als E&R Regsiter lid registeren en heeft u naast de erkende registratie de zelfde rechten als de andere lede van het Platform Economie & Ruimte
 • Als initiatiefnemer van de E&R Challenge van ‘Werken in een tijd van AI en Robots’ projecten
  • Leden van het Platforum Economie & Ruimte wordt de mogelijkheid geboden mee te doen als opdrachtgever bij het organiseren van E&R Challenges waarop aanbieders van innovatieve ideeën, diensten of producten op kunnen inschrijven
 • Als deelnemer van E&R Masterclass
  • Helpen wij uw ‘field lab’ sneller, slimmer en goedkoper te realiseren
  • Helpen wij met het verkrijgen van financiering en aanvragen van subsidie
  • Helpen wij uw ‘field lab’ op waarde te toetsen met onze E&R 3B’s ‘field lab’ toets: Behoefte, Belofte en Bewijs
  • Helpen wij met de marktintroductie van uw ‘field lab’ en bieden de mogelijkheid uw innovatieve product of dienst wereldwijd bekendheid te geven via www.InnovationSpotter.com

Kernkwaliteiten

 • Uitgebreid zakelijk netwerk
 • Constante verbetering
 • Toonaangevende experts
 • Sector-overstijgend door bestuurders en experts uit verschillende sectoren bij elkaar te brengen
 • Informele organisatie
 • Effectieve organisatie
 • Online vindbaarheid

Over ons

 • Deelnemers aan het Platform Economie & Ruimte vormen binnen de Benelux met elkaar een vruchtbaar ecosysteem door samen, sneller slimmer te doen door:
  • Connectiviteit
  • Leren
  • Breinkracht delen
  • Platte organisatie
  • Gezag ontleend aan kennis
  • Creativiteit
  • Vragen stellen
  • Toewijding en invloed
  • Koplopers voegen waarde toe

Meedoen

 • Meedoen
 • Vragen over de activiteiten van de kopgroep ‘Werken in een tijd van AI en Robots’. Neem dan contact op met een van onze teamleden,  zie onder ‘teamleden‘ met wie u contact kunt opnemen
 • Algemene vragen over Platform Economie & Ruimte, over lidmaatschapsvormen, sponsor mogelijkheden? Neem contact op met Rian Hermans- Teklenburg, r.teklenburg@economie-ruimte.nl, +316-42248405

Toen

 • ‘Technologie vernietigt banen, maar het vernietigt geen werk.’ Zo luidde in 1960 de conclusie van een speciale Amerikaanse commissie die de invloed van technologie op de arbeidsmarkt onderzocht. …….. Technologische vooruitgang zorgde voor baanverlies, maar ook voor nieuwe welvaart en voor nieuw werk elders. …… In 1807 werkt bijna 37% van de Nederlanders in de landbouw. Zo’n 14% heeft een baan in de industrie en nijverheid en ongeveer een op de tien werkt in de handel. In de jaren daarna neemt de relatieve werkgelegenheid in de landbouw gestaag af. Aan het eind van de 19e eeuw werkt nog maar 30% op het land. Het aandeel van de industrie stijgt juist. In de eerste helft van de 20ste eeuw wordt de industrie zelfs de grootste werkgever. Na de Tweede Wereldoorlog zet de mechanisering van de landbouw versneld door. Momenteel is nog maar 2% van de Nederlanders in die sector werkzaam. ……… wie bang is dat robot en computer zullen leiden tot langdurige massawerkloosheid, moet de grafiek toch geruststelling bieden. De wereld verandert snel, maar onze economie en arbeidsmarkt hebben tekens de veerkracht heeft gehad om zich daaraan aan te passen.(Bron FD 2 maart 2018)

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten & masterclasses

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze innovatie challenge  projecten en masterclasses 

Smart city-IoT naar slim samenleven voor koplopers

Internet of Things (IoT) / Smart City, wat is uw eerste project hierin?

Mobiliteit voor koplopers

Mobiliteit als een service

Toekomstbestendig ondernemen voor koplopers, van liniear naar circulair ondernemen

Ondernemen is klantgestuurd, duurzaam, circulair en efficiënt door slim gebruik te maken van big data, AI, IoT en robots.

Slim resultaatgericht werken voor koplopers

'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project of masterclass

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU