Wij houd u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Werken in een tijd van AI en Robotisering – uitzendbureau van Robots

Robot als uitzendkracht – ‘best practice’ in het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

 • Ondernemers en recruiters op bezoek bij Smart Robotics het nieuwe uitzendbureau voor robots.
 • Kopzorgen voor ondernemers, hoe kom ik aan goede medewerkers?
 • Recruiters en HR-managers maken overuren in het vinden van goede medewerkers en beseffen dat zij allemaal in dezelfde vijver vissen die leeg is
 • Recruiters en HR-managers bereiden hun zoekgebied op zoek naar nieuwe medewerkers uit en bieden (her-) scholingsmogelijkheden aan in combinatie met garantie op werk
 • Ondernemers gaan hun werkzaamheden anders organiseren door de verhouding mens- machine te intensiveren met inzet van robots, big data, artificial intelligence en internet of things zodat met minder medewerkers de productiviteit opgevoerd kan worden
 • Doen ondernemers meer om hun medewerkers gezond en fit te ouden om het ziekteverzuim terug te dringen
 • Ondernemers beseffen dat zij anderen nodig hebben om tot nieuwe ideeën te komen in het oplossen van het tekort aan medewerkers in hun bedrijf. Wij richten ons op ondernemers die vooruitkijken en gewezen willen worden op innovatieve ideeën in het oplossen van de tekorten in hun arbeidsmarkt. Deze bijeenkomsten zal u inspireren en helpen in het vinden van nieuwe ideeën en contacten om het beste te halen uit uw medewerkers en in het vinden van nieuwe medewerkers

Voor

Ondernemers, personeelsfunctionarissen, medewerkers van werving en selectie bureaus, opleiders, verandermanagers, beleidsmedewerkers bij de overheid die meebewegen in de arbeidsmarkt van nu straks en morgen.

De drijvende krachten tot verandering

 

De 4 maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het nieuwe werken

 • Toenemende vergrijzing
 • Oplopend tekort aan medewerkers
 • Balans van privé en werk
 • Wettelijke regels en administratieve druk

 

De 8 technologische ontwikkelingen die invloed hebben op het nieuwe werken

 • Big data
 • Internet of Things
 • Robotica
 • Virtual-, augmented- en mixed reality
 • Artificial Inteligence / E-health
 • Nano technologie
 • 3D printing
 • Blockchain

 

Zie onze ‘fieldlabs’ over de toekomst van het wonen met inzet van ‘sleuteltechnologieën’ weten te gebruiken tot het nieuwe wonen die de 3B-toets doorstaan: Behoefte, Belofte en Bewijs.

 

Meer weten

Zie onder ‘download projectplan’ Het nieuwe werken in de zorg

Programma

09:15 | Inloop en ontvangst met koffie/thee

09:30 | Welkom, toelichting op het programma door Cees van Beukering en onze gastheer Mark Menting van Smart-Robotics

 • Elevator pitch:
  • E&R Project ‘nieuwe werken’ door Krist Dekkers

10:00 | Robot als uitzendkracht door Mark Menting van Smart-Robotics ‘Masters in Flexible Automation’

 • Smart Robotics, het uitzendbureau voor robots, levert flexibele robot oplossingen.
 • Demo
 • Praktijkervaringen
 • Trends

11:00 | Werk in uitvoering – strategie = executie > van ‘innovatief’ idee naar (meetbare) resultaten onder leiding van Richard van Tilborg

Slim in het oplossen van de mis match op de arbeidsmarkt doen we zo!

12:00 | Conclusies

12:30 | Eenvoudige lunch staat klaar en volop gelegenheid tot netwerken.

 

Vervolg bijeenkomsten:

 • – februari 2020 | Kansen op de arbeidsmarkt door innovatieve technologie – op bezoek op een praktijklocatie (nadere info volgt spoedig)
 • – mei 2020 | Spanningen op de arbeidsmarkt | Wat kunnen we doen aan het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic ‘omscholen’ |
 • – september 2020 | Inzet van VR/AR om kennis sneller aan nieuwe medewerkers over te brengen | E&R Rondetafelbijeenkomst over technische geschoold. Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic ‘leren van kenners op een moderne manier’

Praktische informatie

 • Smart-Robotics, De Maas 8 te Best
 • 13 maart 2020
 • 09.30 – 12.30 (Kopgroepleden van 13.00 – 13.30)
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw)

Fieldlabs; Nieuwe werken

FL1. Robot als uitzendkracht door Mark Menting van Smart-Robotics ‘Masters in Flexible Automation’ FL2.  Gilde 2.0 – ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl – Averell van den Bos FL3. Learn through emotion – Richard van Tilborg – Founder van CoVince
FL4. MEDICATIE MANAGER Multifunctionele app voor zelf management van meervoudig medicijngebruik om bijwerkingen en ernstige complicaties, zoals overlijden of ziekenhuisopname, te voorkomen door middel van barcode scan en fotografie, met bewezen effectiviteit. FL5. Door maatschappelijke veranderingen en krimpende zorgbudgetten is hulp en ondersteuning uit eigen vertrouwde omgeving een voorwaarde om langer veilig thuis te blijven wonen. HalloZorg biedt een online platform waarmee lokale zorgnetwerken soepel en efficiënt. FL6. MeXtra is een ‘social eHealth network’, waarin hulpverlener, cliënt, sociale omgeving van de cliënt en de informele zorg (WeHelpen.nl) samen kunnen werken aan de zorgvraag die leeft. Binnen een beveiligd digitaal dossier kan aan een gestructureerd behandeling.
FL7. Hospitality App – want soms heb je al zorgen genoeg! De enige app die de patiënt écht ont zorgt bij de route van, naar én in het ziekenhuis. Gratis voor de patiënt en deelnemende zorginstellingen. FL8. HC@Home maakt het mogelijk patiënten met een (chronische) ziekte zelf de regie te geven in een deel van hun behandeling met behulp van eHealth oplossingen voor gebruik in de thuissituatie. FL9. Jouw field lab project?

Op zoek naar meer innovaties, zie InnovationSpotter

Experts
Averell van den Bos | Topic: Augmented-Mixed Reality Marjolijn Wibbelink | Partner MCG | Gedragsverandering en verandermanagement Krist Dekkers | Partners+Pröpper |
Klaas Mulder | onderwijsfilosoof  | Auteur Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt Harm Rozie | Topic: Leermethode Collin Karsten Bulling | UWV-WERKbedrijf | Arbeidsvraagstukken
Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Robotica | Voorzitter stuurgroep Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! |
Projectorganisatie
Richard van Tilborg | Founder van CoVince | Programmamanger Averell van den Bos | Innovatie spotter | InnovotionSpotter Rian Hermans-Teklenburg
+316-51228420 | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | secretariaat

 

Werken in een tijd van AI en Robots voor koplopers

Doelstellingen

 • Koploper te worden en te blijven in over ‘Werken in een tijd van AI en Robots’
 • Meewerken aan ‘state of the art’ van ‘Werken in een tijd van AI en Robots’ field labs
 • Implementeren van ‘Werken in een tijd van AI en Robots’ field labs

Mee doen als

 • Opdrachtgever van field labs door het uitschrijven van challenges
 • Geïnteresseerde, expert, InnovationSpotter of als E&R Ambassadeur
 • Deelnemer van de E&R Masterclass waar u wordt geholpen uw ‘field lab’ samen met anderen sneller slimmer en goedkoper te realiseren. Voor informatie zie projectplan

Wat levert deelname op?

 • Als lid van het Platform Economie & Ruimte:
  • Ontmoet u op onze bijeenkomsten en via onze sociale media kanalen interessante personen uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid
  • Wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en nieuwe innovatieve oplossingen – zie www.InnovationSpotter.com en Twitter
  • Krijgt u toegang tot de E&R Registers – E&R Register
  • Krijgt u toegang tot onze besloten LinkedIn groep – Platform Economie & Ruimte
  • Krijgt u de kans om uw innovatieve idee, product of dienst te pitchen op de E&R Rondetafelbijeenkomsten, E&R Mini-congressen of tijdens een van onze E&R Challenges
  • Vermelding van uw bedrijf in het E&R-Partnerregister met logo en link naar eigen website
  • Wordt u de mogelijkheid geboden als expert in de rol van programmaleider, moderator, coach of als  InnovationSpotter uw kennis en vaardigheden met de leden van het Platform Economie & Ruimte te delen bij de E&R Rondetafelbijeenkomsten, E&R Mini-congressen, E&R Challenge en E&R Masterclasses
 • Als E&R Register lid
  • Geslaagden van een door Platform E&R erkende opleidingen kunnen zich als E&R Regsiter lid registeren en heeft u naast de erkende registratie de zelfde rechten als de andere lede van het Platform Economie & Ruimte
 • Als initiatiefnemer van de E&R Challenge van ‘Werken in een tijd van AI en Robots’ projecten
  • Leden van het Platforum Economie & Ruimte wordt de mogelijkheid geboden mee te doen als opdrachtgever bij het organiseren van E&R Challenges waarop aanbieders van innovatieve ideeën, diensten of producten op kunnen inschrijven
 • Als deelnemer van E&R Masterclass
  • Helpen wij uw ‘field lab’ sneller, slimmer en goedkoper te realiseren
  • Helpen wij met het verkrijgen van financiering en aanvragen van subsidie
  • Helpen wij uw ‘field lab’ op waarde te toetsen met onze E&R 3B’s ‘field lab’ toets: Behoefte, Belofte en Bewijs
  • Helpen wij met de marktintroductie van uw ‘field lab’ en bieden de mogelijkheid uw innovatieve product of dienst wereldwijd bekendheid te geven via www.InnovationSpotter.com

Onze uitgangspunten en werkwijze

 • Op waarde gericht
 • Zakelijk netwerk van leiders die innovaties die van nut zijn weten te implementeren
 • E&R Rondetafelbijeenkomsten kennen een informele zakelijke setting met maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie ‘over ons’ en over deze kopgroep zie ‘project informatie

Meedoen

 • Meedoen
 • Vragen over de activiteiten van de kopgroep ‘Werken in een tijd van AI en Robots’. Neem dan contact op met een van onze teamleden,  zie onder ‘teamleden‘ met wie u contact kunt opnemen
 • Algemene vragen over Platform Economie & Ruimte, over lidmaatschapsvormen, sponsor mogelijkheden? Neem contact op met Rian Hermans- Teklenburg, r.teklenburg@economie-ruimte.nl, +316-42248405

Toen

 • ‘Technologie vernietigt banen, maar het vernietigt geen werk.’ Zo luidde in 1960 de conclusie van een speciale Amerikaanse commissie die de invloed van technologie op de arbeidsmarkt onderzocht. …….. Technologische vooruitgang zorgde voor baanverlies, maar ook voor nieuwe welvaart en voor nieuw werk elders. …… In 1807 werkt bijna 37% van de Nederlanders in de landbouw. Zo’n 14% heeft een baan in de industrie en nijverheid en ongeveer een op de tien werkt in de handel. In de jaren daarna neemt de relatieve werkgelegenheid in de landbouw gestaag af. Aan het eind van de 19e eeuw werkt nog maar 30% op het land. Het aandeel van de industrie stijgt juist. In de eerste helft van de 20ste eeuw wordt de industrie zelfs de grootste werkgever. Na de Tweede Wereldoorlog zet de mechanisering van de landbouw versneld door. Momenteel is nog maar 2% van de Nederlanders in die sector werkzaam. ……… wie bang is dat robot en computer zullen leiden tot langdurige massawerkloosheid, moet de grafiek toch geruststelling bieden. De wereld verandert snel, maar onze economie en arbeidsmarkt hebben tekens de veerkracht heeft gehad om zich daaraan aan te passen.(Bron FD 2 maart 2018)

Aankomende projecten

Agenda

Let op! je moet je inschrijven om deel te mogen nemen aan deze projecten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze projecten

Smart city-IoT naar slim samenleven

Internet of Things (IoT) / Smart City, wat is uw eerste project hierin?

Mobiliteit

Mobiliteit als een service

Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen

Industrie 4.0. Smart, duurzaam en circulaire economie

Nieuwe werken in de zorg

'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU