Wij houd u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Nieuwe werken in de zorg voor koplopers

Robot als uitzendkracht – ‘best practice’ in het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

 • Ondernemers en recruiters op bezoek bij Smart Robotics het nieuwe uitzendbureau voor robots.
 • Kopzorgen voor ondernemers, hoe kom ik aan goede medewerkers?
 • Recruiters en HR-managers maken overuren in het vinden van goede medewerkers en beseffen dat zij allemaal in dezelfde vijver vissen die leeg is
 • Recruiters en HR-managers bereiden hun zoekgebied op zoek naar nieuwe medewerkers uit en bieden (her-) scholingsmogelijkheden aan in combinatie met garantie op werk
 • Ondernemers gaan hun werkzaamheden anders organiseren door de verhouding mens- machine te intensiveren met inzet van robots, big data, artificial intelligence en internet of things zodat met minder medewerkers de productiviteit opgevoerd kan worden
 • Doen ondernemers meer om hun medewerkers gezond en fit te ouden om het ziekteverzuim terug te dringen
 • Ondernemers beseffen dat zij anderen nodig hebben om tot nieuwe ideeën te komen in het oplossen van het tekort aan medewerkers in hun bedrijf. Wij richten ons op ondernemers die vooruitkijken en gewezen willen worden op innovatieve ideeën in het oplossen van de tekorten in hun arbeidsmarkt. Deze bijeenkomsten zal u inspireren en helpen in het vinden van nieuwe ideeën en contacten om het beste te halen uit uw medewerkers en in het vinden van nieuwe medewerkers

Voor

Ondernemers, personeelsfunctionarissen, medewerkers van werving en selectie bureaus, opleiders, verandermanagers, beleidsmedewerkers bij de overheid die meebewegen in de arbeidsmarkt van nu straks en morgen.

De drijvende krachten tot verandering

 

De 4 maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de gezondheidszorg en werken in de gezondheidszorg

 • Toenemende vergrijzing
 • Oplopend tekort aan zorgmedewerkers
 • Onbetaalbaarheid van de zorg
 • Wettelijke regels en administratieve druk

 

De 8 technologische ontwikkelingen die invloed hebben op  de gezondheidszorg en werken in de gezondheidszorg

 • Big data
 • Internet of Things
 • Robotica
 • Virtual-, augmented- en mixed reality
 • Artificial Inteligence / E-health
 • Nano technologie
 • 3D printing
 • Blockchain

 

Zie onze ‘fieldlabs’ over de toekomst van het wonen met inzet van ‘sleuteltechnologieën’ weten te gebruiken tot het nieuwe wonen die de 3B-toets doorstaan: Behoefte, Belofte en Bewijs. Op de komende bijeenkomst staat ‘Robotisering als uitzendkracht in de zorg  voor betere en goedkopere zorg’ op de agenda.

 

Meer weten

Zie onder ‘download projectplan’ Het nieuwe werken in de zorg

Programma

 • 15:15 | Inloop en ontvangst met koffie/thee
 • 15:30 | Welkom, toelichting op het programma door Cees van Beukering en onze gastheer Mark Menting van Smart-Robotics
  • Elevator pitch:
   • E&R Project ‘Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt’ door Krist Dekkers
   • Over innovaties – slimmer werken door Averell van den BosInnovationSpotter
   • Mededelingen over de Massterclasses
 • 16:00 | Robot als uitzendkracht door Mark Menting van Smart-Robotics ‘Masters in Flexible Automation’
  • Smart Robotics, het uitzendbureau voor robots, levert flexibele robot oplossingen.
  • Demo
  • Praktijkervaringen
  • Trends
 • 17:00 | Werk in uitvoering – strategie = executie > van ‘innovatief’ idee naar (meetbare) resultaten onder leiding van Richard van Tilborg
 • Slim in het oplossen van de mis match op de arbeidsmarkt doen we zo!

Vervolg bijeenkomsten:

 • – december 2019 | Inzet van VR/AR om kennis sneller aan nieuwe medewerkers over te brengen | E&R Rondetafelbijeenkomst over technische geschoold. Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic ‘leren van kenners op een moderne manier’
 • – februari 2020 | Kansen op de arbeidsmarkt door innovatieve technologie – op bezoek op een praktijklocatie (nadere info volgt spoedig)
 • – mei 2020 | Spanningen op de arbeidsmarkt | Wat kunnen we doen aan het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic ‘omscholen’ |

Praktische informatie

 • Smart-Robotics, De Maas 8 te Best
 • 8 oktober 2019
 • 15.30 – 18.30 (Projectgroepleden van 14.45 – 15.15 projectgroepoverleg)
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw)
Fieldlabs; Nieuwe werken in de zorg
FL1. Robot als uitzendkracht door Mark Menting van Smart-Robotics 'Masters in Flexible Automation' FL2.  Gilde 2.0 - ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl - Averell van den Bos FL3. Learn through emotion - Richard van Tilborg - Founder van CoVince
FL4. MEDICATIE MANAGER Multifunctionele app voor zelf management van meervoudig medicijngebruik om bijwerkingen en ernstige complicaties, zoals overlijden of ziekenhuisopname, te voorkomen door middel van barcode scan en fotografie, met bewezen effectiviteit. FL5. Door maatschappelijke veranderingen en krimpende zorgbudgetten is hulp en ondersteuning uit eigen vertrouwde omgeving een voorwaarde om langer veilig thuis te blijven wonen. HalloZorg biedt een online platform waarmee lokale zorgnetwerken soepel en efficiënt. FL6. MeXtra is een 'social eHealth network', waarin hulpverlener, cliënt, sociale omgeving van de cliënt en de informele zorg (WeHelpen.nl) samen kunnen werken aan de zorgvraag die leeft. Binnen een beveiligd digitaal dossier kan aan een gestructureerd behandeling.
FL7. Hospitality App - want soms heb je al zorgen genoeg! De enige app die de patiënt écht ont zorgt bij de route van, naar én in het ziekenhuis. Gratis voor de patiënt en deelnemende zorginstellingen. FL8. HC@Home maakt het mogelijk patiënten met een (chronische) ziekte zelf de regie te geven in een deel van hun behandeling met behulp van eHealth oplossingen voor gebruik in de thuissituatie. FL9. Jouw field lab project?
Op zoek naar meer innovaties, zie InnovationSpotter

Experts

Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Robotica

Harm Rozie | Leermethode Collin

 

Marjolijn Wibbelink | Partner MCG | Gedragsverandering en verandermanagement

Richard van Tilborg | Founder van CoVince | Moderator

Karsten Bulling | UWV-WERKbedrijf | Arbeidsvraagstukken


Projectgroepleden

Cees van Beukering | VastgoedBS

 

Jos Oostenbrink | ROC Horizon College – Noord Holland

Krist Dekkers | Partners+Pröpper

 

Klaas Mulder | onderwijsfilosoof  | Auteur Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt


Projectorganisatie

 

Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! | Moderator

 

 

 

Cissy van Hoof | +316-31989929 | c.vanhoof@economie-ruimte.nl | Programmamanager

 

Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Gilde 2.0 – ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl | InnovatieSpotter

E&R Project ‘Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg’

 • ‘Technologie vernietigt banen, maar het vernietigt geen werk.’ Zo luidde in 1960 de conclusie van een speciale Amerikaanse commissie die de invloed van technologie op de arbeidsmarkt onderzocht. …….. Technologische vooruitgang zorgde voor baanverlies, maar ook voor nieuwe welvaart en voor nieuw werk elders. …… In 1807 werkt bijna 37% van de Nederlanders in de landbouw. Zo’n 14% heeft een baan in de industrie en nijverheid en ongeveer een op de tien werkt in de handel. In de jaren daarna neemt de relatieve werkgelegenheid in de landbouw gestaag af. Aan het eind van de 19e eeuw werkt nog maar 30% op het land. Het aandeel van de industrie stijgt juist. In de eerste helft van de 20ste eeuw wordt de industrie zelfs de grootste werkgever. Na de Tweede Wereldoorlog zet de mechanisering van de landbouw versneld door. Momenteel is nog maar 2% van de Nederlanders in die sector werkzaam. ……… wie bang is dat robot en computer zullen leiden tot langdurige massawerkloosheid, moet de grafiek toch geruststelling bieden. De wereld verandert snel, maar onze economie en arbeidsmarkt hebben tekens de veerkracht heeft gehad om zich daaraan aan te passen.(Bron FD 2 maart 2018)
 • werkgevers in de techniek, de ict en de gezondheidszorghebben de grootst mogelijke moeite om geschikt personeel te vinden. Het is nu toch ‘alle hens aan dek’ om de vele vacatures te vervullen. Nieuwe werken in de zorg. Werken aan een gelukkige en zinvolle manier van werken. Een win win situatie voor werkenden en werkgevers met aandacht voor: plezier, erkenning in vaardigheden en vakmanschap, sociale contacten, ontwikkeling in vaardigheden en kenis, gezondheid (werken is gezond), zingeving ‘doe ik er toe’, balans privé en werk en aandacht voor nieuwe ‘sleuteltechnologieën’.
 • De InnovationSpoter houdt via de website www.InnovationSpotter.com van het Platform Economie & Ruimte in de gaten welke nieuwe producten en diensten interessant zijn om te volgen om uiteindelijk toe te passen die passen bij het nieuwe werken in de zorg.

Doelstellingen

 • Koploper te blijven in ‘Nieuwe werken in de zorg’
 • Implementeren van het ‘Nieuwe werken in de zorg’

Wat levert deelname op als?

 • Lid van de projectgroep.
  • Projectgroepleden kunnen zonder verder kosten deelnemen aan alle E&R Bijeenkomsten die gehouden worden op aansprekende locaties en inleiders, Experts die ons informeren over nieuwe ontwikkelingen. Projectgroepleden ontvangen daarnaast updates van het implementatieplan, roadmap ‘Nieuwe werken in de zorg’ alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
  • Projectgroepleden kunnen inschrijven voor coaching: Experts staan tussen de bijeenkomsten door klaar om projectgroepleden te coachen om hun kennis en vaardigheden uit te breiden om een nog betere opdrachtgever en aanbieder te zijn in ‘Werken 2025’. De vele vragen die bij ‘Nieuwe werken in de zorg’ opkomen kunnen in gezamenlijke en individuele coaching sessies worden beantwoord. Evaluatie-studie: ben je voldoende gecoacht? Zet dan gezamenlijk je skills in om een evaluatie uit te voeren van één van de vele gerealiseerde nieuwe werken in de zorg projecten in de Benelux. Doe aanbevelingen voor optimalisatie, wij projecten op hun onderlinge synergie. Help héél de Benelux mee om slimmer te worden! Innoveren: door deel te nemen, blijf je aangehaakt bij de voorhoede. Sluit je aan en help de agenda uit te breiden in de richting die jij voor ogen hebt voor jouw ‘Nieuwe werken in de zorg’. Daarbij is de InnovationSpoter van de projectgroep behulpzaam die www.InnovationSpotter.com van het Platform Economie & Ruimte in de gaten houdt om te zien welke nieuwe producten en diensten interessant zijn om te volgen om toe te passen bij ‘Nieuwe werken in de zorg’. 
 • Experts, onze experts zetten ons op het spoor van nieuwe producten en diensten om onze doelstelling waar te maken. Bent u zelf expert of kent u iemand die u als expert zou willen aanbevelen dan horen wij dat graag van u.
 • Geslaagde van een van de door het Platform Economie & Ruimte erkende opleidingen kunnen zich in een van de E&R Register laten registeren waardoor u de bijeenkomsten zonder kosten kan bijwonen, voor aanmelden ga naar: Meedoen
 • U kunt ook per bijeenkomst mee doen. Ga naar: Aanmelden voor bijeenkomst van deze projectgroep>
 • Informele zakelijke setting met maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie ‘over ons’ 
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Asha Nagesser | +316-12843852 | HoopWerkt! | Moderator of met Cissy van Hoof +316-31989929 – c.vanhoof@economie-ruimte.nl

Aankomende projecten

Agenda

Let op! je moet je inschrijven om deel te mogen nemen aan deze projecten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze projecten

Smart city-IoT naar slim samenleven

Internet of Things (IoT) / Smart City, wat is uw eerste project hierin?

Mobiliteit

Mobiliteit als een service

Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen

Industrie 4.0. Smart, duurzaam en circulaire economie

Nieuwe werken in de zorg

'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU