Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een tijdperk big data, AI en robotisering – uitzendbureau van Robots

Praktijkbezoek bij Smart-Robotics in Best

 • Do’s en don’ts uit de actuele praktijk.

Op onze unieke excursies leer je van de successen van de ‘best practice’ projecten over leren & werken in een tijdperk van big data, AI en robotisering binnen de Benelux.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Roel Cremer | +316-29070210 | roel.cremer@gmail.com |

Voor informatie over innovaties zie InnovationSpotter

Programma

09:15 | Inloop
09:30 | Welkom en toelichting op programma – door Roel Cremer en onze gastheer Mark Menting van Smart-Robotics
why how and what simon sinek

 • WHAT Borgen van Bedrijfscontinuïteit in een meer dan dynamische omgeving die die steeds sneller verandert
 • HOW Duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren door te blijven ontwikkelen, leren in de loopbaan, rekening houden met langer in goede gezondheid blijven werken bij een toename van de gemiddelde leeftijd van werknemers of het behoud van werkvermogen bij het ouder worden
 • WHY Tijdperk van big data, AI en robotisering heeft invloed op bedrijven, hun businessmodellen en vaardigheden van hun medewerkers
09:45 | E&R Kopgroep ‘Bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een tijdperk big data, AI en robotisering’

 • Kansen & uitdagingen voor koplopers ‘Bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een tijdperk big data, AI en robotisering’
 • Bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een tijdperk big data, AI en robotisering, stip op de horizon!
 • Nieuws over subsidieregelingen om showcaseprojecten makkelijke op te starten
 • E&R Masterclass: financiering en subsidie van innovatieve projecten in een dag
10:00 | Praktijkervaringen over de duurzame inzetbaarheid van werknemers door xxx HR-adviseur van bedrijf xxx

 • Waarom: fitte werknemer: minder ziekte, hogere productiviteit.
 • Hoe: de aanpak
 • Wat: de effecten
11:00 | Robot als uitzendkracht door Mark Menting van Smart-Robotics ‘Masters in Flexible Automation’

 • Robots voor service, bij de receptie, voor cure, voor veiligheid?
 • Robots – interactie mens machine?
 • Robots – autonomie en empathie?
 • Robots – ethiek?
 • Robots – business case?

Bijvoorbeeld: Zorgrobot Peper aan het werk in het Franciscus Ziekenhuis in Schiedam (bron foto)

Bijvoorbeeld: Zorgrobot Peper aan het werk in het Franciscus Ziekenhuis in Schiedam (bron foto)

 • E&R 3B’s kwaliteitstoets op Behoefte, Belofte en Bewijs
12:00 | Werk in uitvoering. Stand van zaken over de inspirerende showcases ‘Bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een tijdperk big data, AI en robotisering’

 • Hoger productiviteit omhoog met inzet van Olmia Cobot – Robotisering de weg naar productiviteit en flexibiliteit in de verwerkingsindustrie – Robert Hehakaya Viggen Group
 • Leren is leuk in een tijdperk van AI en Robotisering. Voor informatie: Richard van Tilborg|
 • Ambacht 2.0 Augmented-Mixed Reality. Voor informatie: Averell van den BosThe service concept |
 • Er is nog ruimte voor twee leren & werken in een tijdperk van big data, AI en robotisering showcaseprojecten die wij kunnen ondersteunen met kennis van vakinhoudelijke experts, commerciële experts en deskundige voor financiële engineering en aanvragen van subsidies.

Heeft u een uitdagende circulair ondernemen opgave dan kunnen wij u helpen om uw droomproject te realiseren. Drop uw idee bij ons door het zenden van een mail gericht naar Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Wij nemen dan snel contact met u op om snel door te pakken.

12:00 | Conclusies kunnen we trekken?

dos and don'ts
12:30 | Na afloop staat een eenvoudige lunch klaar en is er volop gelegenheid tot netwerken.

Vervolgbijeenkomsten:

 • 3 september 2020 | Kansen op de arbeidsmarkt door innovatieve technologie – op bezoek op een praktijk locatie (nadere info volgt spoedig)
 • 10 december 2020 | Spanningen op de arbeidsmarkt | Wat kunnen we doen aan het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic ‘omscholen’ |
 • 11 februari 2021 | Inzet van VR/AR om kennis sneller aan nieuwe medewerkers over te brengen | E&R Rondetafelbijeenkomst over technische geschoold. Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic ‘leren van kenners op een moderne manier’

Praktische informatie

 • Smart-Robotics, De Maas 8 te Best
 • 3 september 2020
 • 09.30 – 12.30 (Kopgroepleden van 13.00 – 13.30)
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw)

 

Robot als uitzendkracht door Mark Menting van Smart-Robotics 'Masters in Flexible Automation'

Robot als uitzendkracht door Mark Menting van Smart-Robotics ‘Masters in Flexible Automation’

Gilde 2.0 - ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl - Averell van den Bos

Gilde 2.0 – ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl – Averell van den Bos

Learn through emotion - Richard van Tilborg - Founder van CoVince

Learn through emotion – Richard van Tilborg – Founder van CoVince

Hoger productiviteit omhoog met inzet van Olmia Cobot - Robotisering de weg naar productiviteit en flexibiliteit in de verwerkingsindustrie - Robert Hehakaya - Viggen Group

Hoger productiviteit omhoog met inzet van Olmia Cobot – Robotisering de weg naar productiviteit en flexibiliteit in de verwerkingsindustrie – Robert Hehakaya – Viggen Group

Door maatschappelijke veranderingen en krimpende zorgbudgetten is hulp en ondersteuning uit eigen vertrouwde omgeving een voorwaarde om langer veilig thuis te blijven wonen. HalloZorg biedt een online platform waarmee lokale zorgnetwerken soepel en efficiënt.MeXtra is een ‘social eHealth network’, waarin hulpverlener, cliënt, sociale omgeving van de cliënt en de informele zorg (WeHelpen.nl) samen kunnen werken aan de zorgvraag die leeft. Binnen een beveiligd digitaal dossier kan aan een gestructureerd behandeling.
Hospitality App – want soms heb je al zorgen genoeg! De enige app die de patiënt écht ont zorgt bij de route van, naar én in het ziekenhuis. Gratis voor de patiënt en deelnemende zorginstellingen.HC@Home maakt het mogelijk patiënten met een (chronische) ziekte zelf de regie te geven in een deel van hun behandeling met behulp van eHealth oplossingen voor gebruik in de thuissituatie.

Uw showcase?

Uw showcase? Voor informatie zend een mail ter attentie van Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl

Op zoek naar meer innovaties, zie InnovationSpotter

Marjolijn Wibbelink | Partner MCG | Gedragsverandering en verandermanagement

Marjolijn Wibbelink | Partner MCG | Gedragsverandering en verandermanagement

Averell van den Bos | Topic: Augmented-Mixed Reality

Averell van den Bos | Topic: Augmented-Mixed Reality

Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! | Langer zelfstandig thuis wonen voor personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! | Langer zelfstandig thuis wonen voor personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Roel Cremer | Medeoprichter ClimateMatters | Adviseur, vertrouwenspersoon bij Everybody Groep

Roel Cremer | Medeoprichter ClimateMatters | Adviseur, vertrouwenspersoon bij Everybody Groep

Harm Rozie | Topic: Leermethode Collin

Harm Rozie | Topic: Leermethode Collin

Klaas Mulder | onderwijsfilosoof | Auteur Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt

Klaas Mulder | onderwijsfilosoof | Auteur Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt

Richard van Tilborg | Covince | Topic: avontuurlijk leren

Richard van Tilborg | Covince | Topic: avontuurlijk leren

Karsten Bulling | UWV-WERKbedrijf | Arbeidsvraagstukken

Karsten Bulling | UWV-WERKbedrijf | Arbeidsvraagstukken

Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Robotica | Voorzitter stuurgroep

Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Robotica | Voorzitter stuurgroep

Krist Dekkers | Partners+Pröpper |

Krist Dekkers | Partners+Pröpper |

Resultaatgericht circulair en duurzaam onderhoud| Leo Lussenburg | Regieweb | +316-53460364 |

Resultaatgericht circulair en duurzaam onderhoud| Leo Lussenburg | Regieweb | +316-53460364 |

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Inleiding:

E&R is een professioneel zakelijk netwerk van koplopers die de ambitie hebben om hun innovatieve producten- en/of diensten in de vorm van showcases te presenteren en te implementeren.

Showcases zijn gericht op:

 1. Beter en slimmer ondernemen,
 2. Circulair ondernemen als uitgangspunt nemen en
 3. Maximaal profiteren van nieuwe sleuteltechnologieën.

Het beoogde resultaat van de showcases is het realiseren van onderscheidende oplossingen met impact binnen de Benelux waardoor koplopers hun voorsprong op concurrenten weten te vergroten en hun bestaansrecht versterken.

Organisatie kopgroep:

De Kopgroep bestaat uit HR-managers, recruiters, vertegenwoordigers van werkgevers, overheid, bedrijfskundigen, organisatieadviseurs, HR-adviseurs, opleiders en leveranciers die een bijdrage kunnen leveren in bedrijfscontinuïteit, die willen werken aan showcases over bedrijfscontinuïteit duurzaam weten te verbeteren en voorts uit experts en de directeur van het platform.

Uit haar leden vormt de kopgroep een stuurgroep die de visie bewaakt en beoordeelt of showcases passen in de visie.

Showcases worden geleid door experts waarvan er een algemeen programmamanager zal zijn, een InnovationSpotter, een subsidiedeskundige en per showcase een programmamanager.

Experts delen hun kennis door het organiseren van masterclasses om de leden te ondersteunen bij hun showcases.

Dr. Roel Cremer | Algemeen programmamanager Innovatie challenge programma’s Bedrijfscontinuïteit.  | +316-29070210 | roel.cremer@gmail.com |Roel Cremer | Medeoprichter ClimateMatters | Adviseur, vertrouwenspersoon bij Everybody Groep
Robert Hehakaya | InnovationSpotter van de E&R Kopgroep bedrijfscontinuïteit | +316-28762569 | info@viggen.group |Robert Hehakaya | Viggen group | +316-28762569 | Expert: robotica
Voorzitter Stuurgroep: vacature en vice voorzitter Cees van Beukering | Directeur Platform Economie & Ruimte.
Masterclass bedrijfscontinuïteit. Vacature

 Visie:

 • Waarom: Het tijdperk van big data, AI en robotisering heeft invloed op bedrijfsvoering, business-modellen en de benodigde vaardigheden van medewerkers. Voor de bedrijfscontinuïteit is het een vereiste dat werkgever en medewerkers waar mogelijk gebruik maken van nieuwe sleuteltechnologieën zoals: internet of things, big data, robotica, virtual-, augmented- en mixed reality, artificial intelligence / machine learning, nano-technologie, 3D- printing.
 • Hoe: Beschikken over kennis en toepassingsmogelijkheden van voornoemde technologen. Te investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers (kennis, skills en competenties), beleid gericht op langer in goede gezondheid kunnen blijven werken en het behoud van werkvermogen bij het ouder worden.
 • Impact: Borgen van bedrijfscontinuïteit en productiviteit in een dynamische en ‘future proof’ werkomgeving.
 • Beoogde kopgroepleden: Personen die gericht zijn op langer in goede gezondheid kunnen blijven werken en het behoud van werkvermogen bij het ouder worden voor mens. HR-managers, recruiters, vertegenwoordigers van werkgevers, overheid, bedrijfskundigen, organisatieadviseurs, HR-adviseurs, opleiders en leveranciers die een bijdrage kunnen leveren in bedrijfscontinuïteit

 Wat biedt de kopgroep:

 • De kopgroep biedt HR-managers, recruiters, vertegenwoordigers van werkgevers en overheid de mogelijkheid hun project te presenteren tijdens E&R Rondetafel-bijeenkomsten met als doel te reflecteren en de kans dat het project als showcase door de kopgroep in haar programma wordt opgenomen.
 • Bedrijfskundigen, organisatieadviseurs, HR-adviseurs, opleiders en leveranciers kunnen hun vindingrijke oplossingen over bedrijfscontinuïteit en productiviteit presenteren tijdens E&R Rondetafel-bijeenkomsten met de kans dat hun oplossingen worden geïmplementeerd in een van de showcases.

Showcases:

 • Experts van de kopgroep brengen HR-managers, recruiters, vertegenwoordigers van werkgevers, overheid, bedrijfskundigen, organisatieadviseurs, HR-adviseurs, opleiders en leveranciers in bedrijfscontinuïteit samen, met als doel een consortium te vormen die een showcase realiseert binnen de Benelux.
 • Experts brengen extra kennis in, organiseren reflectie, helpen met de financiering en subsidiëring van de showcase en begeleiden het proces van samenwerking zodat het consortium zich kan concentreren op het realiseren van de showcases.
 • Showcases worden gedurende het hele ontwikkelingsproces getoetst op de 3B’s = B (behoefte) x B (belofte) x B (bewijs).
 • Showcases worden gebenchmarkt met vergelijkbare oplossingen, wereldwijd.
 • E&R helpt in de promotie van de showcases door daarover te publiceren, bijeenkomsten te organiseren en ze te promoten op InnovationSpotter.
 • De kopgroep begeleidt maximaal negen showcases.

 Actuele showcases:

Er zijn nog zes plekken vrij voor showcases.

E&R Showcases

Voor aanmelden van showcase zendt een mail naar Rian Hermans – Teklenburg | Secretariaat | r.teklenburg@economie-ruimte.nl |

Om te lezen:

 Voor actuele informatie over:

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met Rian Hermans – Teklenburg | Secretariaat | r.teklenburg@economie-ruimte.nl |

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten & masterclasses

 • Regionale netwerkbijeenkomsten over meer gezondheid en kwaliteit van leven met langer zelfstandig wonen in de regio 23-06-2020

  Vanuit E&R organiseren wij netwerkbijeenkomsten rondom onderwerpen als gezondheid, kwaliteit van leven, langer zelfstandig thuis wonen en digitale transformatie in de gezondheidzorg. De regionale netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd door de E&R Kopgroep ‘Gezondheid en Gezondheidszorg’. Voor deze bijeenkomsten willen wij graag MKB-bedrijven uit regio’s bij elkaar brengen om kennis te delen, te leren van en met elkaar, welke innovaties er zijn en hoe deze afzonderlijk of in samenwerking kunnen bijdragen tot slimmere, betere, snellere en goedkopere gezondheidszorg. Met aandacht voor voeding, preventie, participatie en inzet van nieuwe sleutel technologieën voor langer zelfstandig thuis wonen.
  (meer…)

 • Circulair bouwen – een opdrachtgever en financieer aan het woord 24-06-2020

  Locatie: Utrecht bij opdrachtgever in circulair bouwen (nadere info volgt snel) 

  Circulaire bouwen moet verspilling van grondstoffen voorkomen. Circulair bouwen stimuleert het ontwerpen van kringlopen, gericht op hergebruik van grondstoffen in de bouw. Denk aan hergebruikte van bouwstoffen, modulaire leasegevels en zonnepanelen zodat we minder fossiele brandstof nodig hebben. En circulair bouwen moet financieel voor opdrachtgevers wel aantrekkelijk zijn! 

  Meer informatie

 • E&R Koplopers overleg over voortgang ‘showcases’ 25-06-2020

  Locatie: Bij Rijnconsult | Courtyard Building | Orteliuslaan 1000 | Utrecht |

  Agenda punten: Nieuws van de E&R Kopgroepen over voortgang showcases en nieuws van onze E&R Ambassadeurs over wat speelt er in de verschillende regio’s mbt innovatie en nieuwe business 

  Meer informatie

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze showcases & masterclasses

Smart city-IoT naar slim samenleven voor koplopers

Internet of Things (IoT) / Smart City, wat is uw eerste project hierin?

Mobiliteit voor koplopers

Mobiliteit als een service

Toekomstbestendig ondernemen voor koplopers, van lineair naar circulair ondernemen

Ondernemen is klantgestuurd, duurzaam, circulair en efficiënt door slim gebruik te maken van big data, AI, IoT en robots.

Slim resultaatgericht werken voor koplopers

'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project of masterclass

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU