Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Programma

09.20 | Aanmelden via Teams voor dit Webinar met virtuele koffie.
09.30 | Welkom en toelichting op programma door Asha Nagesser moderator en Marcel Hendriks, VodafoneZiggo Healthcare en voorzitter van de stuurgroep. Visie en jaarprogramma van de E&R Kopgroep gezondheid & gezondheidszorg.

 • Digitalisering in de gezondheidszorg maakt efficiëntere zorg mogelijk – nodig om oplopende personeelstekorten op te vangen
 • Digitale ziekenhuiszorg heeft kostenvoordelen – terugdringen zorgkosten door meer te doen aan preventie en snellere interventie en meer ‘dure’ zorg buiten het ziekenhuis organiseren.
 • Aandacht voor draagvlak, de implementatie en nazorg bij de introductie van nieuwe gezondheidszorg oplossingen voor maximaal profijt en borging.
09.50 | Ziekenhuiszorg thuis kan druk op ziekenhuizen fors verminderen. Edse Dantuma (ING Economisch Bureau en auteur van de publicatie My home is my hospital)

 • De opmars van thuis geleverde ziekenhuiszorg dreigt stil te vallen. Terwijl met het verder uitbreiden ervan juist veel valt te winnen. Recente initiatieven met het thuis monitoren van patiënten tonen aan dat de druk op overbelaste ziekenhuizen erdoor afneemt.
 • Nieuwe technologieën maken ziekenhuiszorg thuis mogelijk
10.10: Demonstratie van showcases Olmia: (bewijs en belofte) door Steyn van Domburg Scipio o.l.v. Robert Hehakaya en Olmia

 • Toepassing van UV-reiniging in instellingen
 • Gebruik van Cobots om de logistiek van medicijnen te verbeteren
10.30 | 1 + 1 = 3?

 • Gezondheidszorg en digitalisering voor betere en goedkopere gezondheidszorg?.
10.40 | Investeringstoets

 • E&R 3B’s Investeringstoets = Behoefte x Belofte x Bewijs
InnovationSpotter
10:45 | Innovaties voor u gevonden

dos and don'ts
10:50 | Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vraag door Asha Nagesser, E&R Algemeen programmamanager

 

11:00 – 11:30  | Na afloop E&R Kopgroep gezondheid & gezondheidszorg overleg

Vervolgbijeenkomsten

Om de vier weken. Elke vierde dinsdag van de maand in de ochtend.

Voor opvragen informatiefolder E&R Kopgroep gezondheid & gezondheidszorg en jaarprogramma kunt u terecht bij Asha Nagesser | +316-12843852 | asha.nagesser@hoopwerkt.net |

 • Locatie: – Webinar –
 • Datum: 25 mei 2021
 • Tijd: 09:30 – 11:00 uur, na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Kosten:
  • Gratis voor leden van E&R en deelnemers van de E&R Kopgroep gezondheid & gezondheidszorg 2025 hebben voorrang bij inschrijving.
  • Aan niet leden vragen wij een bijdrage van € 154,45 incl. btw (€ 125,- excl. btw) voor deze bijeenkomst en deze bijdrage dient u voorafgaand aan de bijeenkomst te voldoen. Wanneer u zich aanmeldt als lid zullen wij de bijdrage voor deze bijeenkomst in mindering brengen op het lidmaatschapsgeld – zie de voordelen van het lidmaatschap onder: aanmelden
 • Let op: Let op het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn nog 10 vrije beschikbaar, geef je snel op door deze mail te beantwoorden.
 • Now show beleid: Wij hanteren een No-show-beleid

E&R KOPGROEP GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG 2025

VISIE | MISSIE | JAARPROGRAMMA 2021-2022

Bijgesteld: 7 april 2021

Visie en missie van de kopgroep

Enkele observaties met betrekking tot gezondheid en gezondheidszorg:

 • De kosten in de gezondheidszorg lopen enorm op waardoor we op termijn voor moeilijke keuzes komen te staan;
 • Toename welvaartsziekten;
 • Door de vergrijzing zal de zorgvraag oplopen terwijl het aantal personen werkzaam in de zorg zal afnemen;
 • Betere gezondheidszorg door maximaal gebruik te maken van nieuwe sleuteltechnologieën zoals: internet of things, big data, robotica, zorgdomotica, virtual-, augmented- en mixed reality, artificial intelligence / machine learning, nano-technologie, 3D- printing;
 • Meer aandacht voor preventieve gezondheidszorg

De kopgroep organiseert regelmatig toekomstverkenningsbijeenkomsten om de topics eerder te onderkennen om de zienswijze bij te stellen en de aanpak naar wat er speelt en belangrijk gevonden wordt om op in te spelen.

Missie van E&R

E&R Principes

Circulaire economie als realiteit. Is dat we zorgvuldig omgaan met de zes kapitaalsoorten, te weten:

 • Natuurlijke kapitaal;
 • Menselijke kapitaal;
 • Intellectuele kapitaal;
 • Sociale kapitaal:
 • Materiele kapitaal en
 • Financiële kapitaal
 • En het voorkómen van schade door ons handelen

Bron: International Integrated Reporting Council (IIRC).

Noot: Voornoemde kapitaalsoorten hebben wij verbonden aan de 17 Sustainable Development Goals zodat deze waarden niet worden vergeten.

sdgs-sustainable-development-goals

Figuur 1: sdgs-sustainable-development-goals

E&R helpt Koplopers te versnellen in CIRCULAIRE ECONOMIE en in het toepassen van NIEUWE SLEUTELTECHNOLOGIEEN richting sterke business cases die jou een voorsprong op anderen geeft en die anderen inspireren. Mbt nieuwe sleuteltechnologieën, zie InnovationSpotter, een initiatief van Platform Economie & Ruimte om de vraag en aanbod naar en van innovaties dichter bij elkaar te brengen. Het platform biedt ruimte voor innovaties in alle branches en vakgebieden, wereldwijd. (Beschikbaar B-versie) 

De kopgroep stelt zich de opdracht om binnen de Benelux negen aansprekende projecten als SHOWCASES te realiseren ‘Most Advanced, Yet Acceptable! Bij de uitwerking van showcases richten we ons vooral op de waarde die een product of dienst heeft voor de klant in:

 • Klantvergrotende elementen (meer=meer): Resultaat (Wat krijg ik?), Afhandeling (Hoe krijg ik het?) en Emotie (Wat voel ik erbij?)
 • Klantverkleinende elementen (meer=minder): Prijs (Hoeveel kost het?), Moeite (Wat moet ik ervoor doen?) en Risico (Hoe onzeker is het?)

De kopgroep is samengesteld uit denkers en ontwerpers, producenten en dienstverlenende bedrijven en heeft als doelgroep potentiële opdrachtgevers in het (her) ontwikkelen en exploiteren van bedrijfshuisvesting en het leveren van facilitaire zaken.

De kopgroep vertaald de visie en missie naar de praktijk van patiënten, artsen, zorgverleners, zorgbestuurders, zorgmanagers, strategische adviseurs, beleidsadviseurs, programmamanagers en projectleiders door;

Doelgroep

De Kopgroep bestaat uit vertegenwoordigers van profit en non-profit organisaties die zich richten op gezondheid en gezondheidszorg. In het bijzonder tot bestuurders, beleidsmakers, programmamanagers en leveranciers die nieuwe oplossingen hebben/ontwikkelen die beter zijn voor de gezondheid als voor de gezondheidszorg, betaalbaarder zijn en die willen samenwerken aan het implementeren van nieuwe oplossingen die als showcases anderen inspireren en voorts de  experts en  directeur van het platform. Zie wie reeds bij ons zijn aangesloten: E&R Kopgroep gezondheid & gezondheidszorg 2025, preventief, slimmer, beter en betaalbaar

Wat biedt de kopgroep

 • De kopgroep helpt bestuurders, beleidsmakers en programmamanagers in gezondheid & gezondheidszorg bij het vinden van oplossingen om hun opgaven op een goedkopere, snellere en verrassende manier te implementeren met als resultaat dat het project als showcase anderen weet te inspireren. Hiervoor staat voor u klaar het E&R inspiratie en implementatie programma. (Op te vragen bij Asha NagesserHoopWerkt! | Algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep ‘Gezondheid & Gezondheidszorg 2025’ | +316-12843852 | asha.nagesser@hoopwerkt.net )
 • De kopgroep helpt leveranciers in gezondheid & gezondheidszorg die vernieuwde diensten/producten hebben in de promotie en in het vinden van opdrachtgevers die hun diensten/producten willen implementeren. Hiervoor is het E&R promotie en implementatie programma. (Op te vragen bij Robert Hehakaya | InnovationSpotter ‘Gezondheid & Gezondheidszorg’ | +31(0)6-28762569 | info@viggen.group)
 • Experts van E&R begeleiden de projecten om deze voor opdrachtgevers en leveranciers tot een succes te maken en bieden hulp in het vinden van subsidie en financiering.
Ambities in het E&R netwerk

Figuur 2: Ambities in het E&R netwerk

 • Denk- en werkkader – waar gaat het over –
Denk- en werkkader-kopgroep-gezondheid en gezondheidszorg

Figuur 3: Denk- en werkkader-kopgroep-gezondheid en gezondheidszorg

 • Programma van wensen als ‘state of the art’ document voor bestuurders in de gezondheidszorg nodig voor:
  • Interne besluitvorming met betrekking tot projecten gezondheidszorg;
  • Voor de inkoop van gezondheidszorg diensten en producten;
  • Voor reflectie en input voor nieuwe inzichten.
 • In bestaande situaties is het in de regel niet mogelijk door onderhoud en aanpassingen de gezondheidszorg aan de nieuwste inzichten van het Programma van wensen te laten voldoen. Hiervoor is een transitiestappen plan van nut om in de tijd stap voor stap te werken naar het ideale plaatje. PS de kopgroep zal zijn eigen ‘transitiestappen plaatje’ maken – hieronder twee voorbeelden – vereenvoudigd generieke E&R plaatje en plaatje die de kopgroep bedrijventerreinen gebruikt.
E&R Transitiestappen - algemeen -

Figuur 4a: E&R Transitiestappen – algemeen –

E&R Kopgroep bedrijventerreinen - transitiestappen - Bron Jaap Kortman

Figuur 4b: E&R Kopgroep bedrijventerreinen – transitiestappen – Bron Jaap Kortman

Dagelijkse leiding en taken van de kopgroep

 • Taken:
  • Actualiseren jaarprogramma en het onderhouden van de contacten in het netwerk
  • Organiseren van E&R Rondetafelbijeenkomsten en E&R Toekomstverkenningsbijeenkomsten
  • Begeleiden van deelnemers die gekozen hebben voor:
   • het inspiratie en implementatie programma of
   • het promotie en implementatieprogramma.

Jaarprogramma

In het jaarprogramma wordt voortdurend bijgewerkt en is steeds voor de komende 12 maanden zover dat mogelijk is ingevuld met voldoende schuifruimte om in te spelen op actualiteiten. Zie in onderstaand figuur wat wij daaronder verstaan met in beeld gebracht de verschillende showcases en initiatiefnemers.

Gezondheid en Gezondheidszorg 2025 - showcases -

Figuur 5: Gezondheid en Gezondheidszorg 2025 – showcases –

In het jaarprogrammama staan vier showcases centraal waarover bijeenkomsten worden georganiseerd, te weten:

 1. Marcel Hendriks | Sr. Account Manager Healthcare at VodafoneZiggo, programmamanager showcase Track en Trace voor duurzaam ketenbeheer medische hulpmiddelen:
 2. Asha Nagesser, programmamanager showcase Mentale stimulatie als ‘medicijn’+
 3. Robert Hehakaya, programmamanager showcase: Cobot+ – Meer handen – hoger productiviteit – meer veiligheid
 4. Richard van Tilborg, programmamanager showcase E-Health – persoonlijke ondersteuning in de gezondheidszorg+
 5. Bert van de Wijdeven, programmamanager showcase langer zelfstandig thuis wonen+
 6. voor jongere ouderen:
 7. Tjebbe Will, programmamanager showcase 3d printen van voeding
 8. Erik Fisscher | Fisscher | Smart vloerbedekking voor het vroegtijdig opsporen van dementie 
 9. Robert Hehakaya, programmamanager showcase: SmartMed+ Medicatieveiligheid voor patiënt en gebruiksvriendelijk voor professional
 10. Jouw showcase hier. Voor informatie kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

Programma van de komende 12 maanden vooruit:

SC 27 april 2021 – geen bijeenkomst – koningsdag –

SC 25 mei 2021 (Webinar)

SC 22 juni 2021 (Webinar)

SC 27 juli 2021 (Webinar)

SC 24 augustus 2021 (Webinar)

SC 28 september 2021 (Webinar)

SC 26 oktober 2021 (Webinar)

SC 23 november 2021 (Webinar)

SC 28 december 2021 (Webinar)

SC 25 januari 2022 (Webinar)

SC 22 februari 2022 (Webinar)

 • Showcase: …………………………………………………..?
 • Gastspreker: Dhr of mevr. …………..van ………………over ………………?.

SC xx maart 2022 (Webinar)

 • Showcase: …………………………………………………..?
 • Gastspreker: Dhr of mevr. …………..van ………………over ………………?.

Marcel Hendriks | Sr. Account Manager Healthcare | VodafoneZiggo |

Marcel Hendriks | Sr. Account Manager Healthcare | VodafoneZiggo |

Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! | Langer zelfstandig thuis wonen voor personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! | Langer zelfstandig thuis wonen voor personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Richard van Tilborg | Covince | Topic: avontuurlijk leren

Richard van Tilborg | Covince | Topic: avontuurlijk leren

Karine van ’t Land | Jeugdarts KNMG | Amsterdam MC | Topic: Medisch specialisme

Karine van ’t Land | Jeugdarts KNMG | Amsterdam MC | Topic: Medisch specialisme

Bas Idzenga | Siemens Healthineers | Topic: Medische behandeling

Bas Idzenga | Siemens Healthineers | Topic: Medische behandeling

Erik Fisscher

Erik Fisscher | Zorginnovatie

 

Jasper Brands | Creative director | Panton – Designers for healthcare | Topic: Dienstbaarheid en flexibiliteit - customer- en employeejourney

Jasper Brands | Creative director | Panton – Designers for healthcare
| Topic: Dienstbaarheid en flexibiliteit – customer- en employeejourney

Marcel Mijnster | Erasmus MC | Topic: Bereikbaarheid - integrale visie huisvesting

Marcel Mijnster | Erasmus MC | Topic: Bereikbaarheid – integrale visie huisvesting

Jörn-Ole Stellmann | Associate partner, architect | Wiegerinck architectuur stedenbouw | Topic: Healing enviroment

Jörn-Ole Stellmann | Associate partner, architect | Wiegerinck architectuur stedenbouw
| Topic: Healing enviroment

Anton Gerla | Brumor BV | Topic: Reputatie - financieel management

Anton Gerla | Brumor BV | Topic: Reputatie – financieel management

Ted van Loosbroek | Senior Adviseur | Deerns | Duurzaam & circulair - asset management

Ted van Loosbroek | Senior Adviseur | Deerns | Duurzaam & circulair – asset management

Guido Jilderda | +316-29540347 | guido.jilderda@vanblend.com | InnovotionSpotter | VANBLEND

Guido Jilderda | +316-29540347 | guido.jilderda@vanblend.com | InnovotionSpotter | VANBLEND

Joost Wijnen | Oadis | Topic: open BIM (o.a.)

Joost Wijnen | Oadis | Topic: open BIM (o.a.)

Roland Goetgeluk | Rigo | Langer zelfstandig thuis woon concpeten

Roland Goetgeluk | Rigo | Langer zelfstandig thuis woon concepten

Evelien Bouterse | Spaarne Gasthuis | Topic: Healing environment

Evelien Bouterse | Spaarne Gasthuis | Topic: Healing environment

Arie van Oord | BNG Bank | Topic: Kredietverlening

Arie van Oord | BNG Bank | Topic: Kredietverlening

John Heijstek | Programmamanager verbouwing WKZ & hoofd beleidsteam | UMC Utrecht UMCU / Wilhelmina Kinderziekenhuis | Topic: Customer- en employeejourney

John Heijstek | Programmamanager verbouwing WKZ & hoofd beleidsteam | UMC Utrecht UMCU / Wilhelmina Kinderziekenhuis | Topic: Customer- en employeejourney

Cees van Beukering

Cees van Beukering | Directeur | 06-51228420 | c.vanBeukering@economie-ruimte.nl |

Zie wie reeds bij ons zijn aangesloten: E&R LinkedIngroep gezondheid & gezondheidszorg.

 

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten & toekomstverkenning bijeenkomsten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze showcases & toekomstverkenningen bijeenkomsten

Smart city-IoT naar slim samenleven voor koplopers

Internet of Things (IoT) / Smart City, wat is uw eerste project hierin?

Mobiliteit voor koplopers

Mobiliteit als een service

Circulair ondernemen in een tijdperk van big data, IoT en robots voor koplopers

Ondernemen is klantgestuurd, duurzaam, circulair en efficiënt door slim gebruik te maken van big data, AI, IoT en robots.

Slim resultaatgericht werken voor koplopers

'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R Kopgroep of  Toekomstverkennen bijeenkomsten

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R kopgroep

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU