Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Facilitair & smart sustainable buildings 2025 voor koplopers over showcase VGM Smart & sustainable buildings+

De kracht van VR & AI in vastgoedontwikkeling ism K & R

 

Programma

09:15 | Inloop – aanmelden voor webinar
09:30 | Welkom en toelichting op het programma door Allard Schelhaas MBA | Algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep facilitair & smart sustainable buildigs+. Visie en jaarprogramma van de E&R Kopgroep facilitair & smart buildings+ gaat over gezonde en veilige werkplekken, efficiënt ruimtegebruik, smart hospitality, duurzaam en circulair.
09:40 | VGM Smart & sustainable buildings+, op weg naar een hoger level door Carel Bolt

 • Smart & sustainable buildings, wat is voor ons al heel gewoon
 • Aandacht voor adoptie, implementatie en acceptatie
 • Smart & sustainable buildings, de next stap
09:45 | De kracht van VR & AI in vastgoedontwikkeling door Mark Kok van K & R
KNR ONTWERPEN VAN HUISVESTING ALS EEN “SERIOUS GAME”
10.20 | 1 + 1 = 3?

 • VGM Smart & sustainable buildings+ en de mogelijkheden van VR & AI in vastgoedontwikkeling voor aangename, duurzamer en efficiëntere huisvesting.
10.40 | Investeringstoets

 • E&R 3B’s Investeringstoets = Behoefte x Belofte x Bewijs
11:15 | Innovaties voor u gevonden

InnovationSpotter
11:30 | Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vraag door Allard Schelhaas MBA | E&R Algemeen programmamanager facilitair & gebouwbeheer
dos and don'ts

 

12:00 | Na afloop is er volop gelegenheid tot netwerken.

Vervolgbijeenkomsten

Om de vier weken. Elke derde vrijdag van de maand in de ochtend.

Voor informatie over de activiteiten van de kopgroep als over het jaarprogramma kun u contact opnemen met Allard Schelhaas MBA | E&R Algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep facilitair & gebouwbeheer | +316-27883522 | allard.schelhaas@hu.nl |

Praktische informatie

 • Webinar
 • 19 februari 2021
 • 09:30 – 11.00 uur, na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Gratis en leden hebben voorrang bij inschrijving Nog 10 plekken vrij – No-show-beleid

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door:

KRC

 

VA2 smart facilitair & gebouwbeheer 2025. Voor informatie: Jeroen Gras| Johnson Controls Building Technologies & Solutions (JCI) | +316-20139460 |

VA2 smart facilitair & gebouwbeheer 2025. Voor informatie: Jeroen Gras | Johnson Controls Building Technologies & Solutions (JCI) | +316-20139460 |

De Tec Factory 2025. Voor informatie: Tjebbe Will | +316-48479505 |

De Tec Factory 2025. Voor informatie: Tjebbe Will | +316-48479505 |

Smart hospitality 2025. Voor informatie: Allard Schelhaas MBA | +316-27883522 |

Smart hospitality 2025. Voor informatie: Allard Schelhaas MBA | +316-27883522 |

Gebouwinspectie met drones, AI en IoT - Dirk Huibers - Octo

Gebouwinspectie met drones, AI en IoT – Dirk Huibers – Octo

dynamische afvalinzameling – Matthijs Brandt – Afvalwijzer.com

Dynamische afvalinzameling – Matthijs Brandt – Afvalwijzer.com

Locatiekeuze – Ellen Jane van Straten - HEMM

Locatiekeuze – Ellen Jane van Straten – HEMM

Gilde 2.0 - ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl - Averell van den Bos

Gilde 2.0 – ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl – Averell van den Bos

Circulaire vloerbedekking - Interface

Circulaire vloerbedekking – Interface

Uw showcase?

Uw showcase? Allard Schelhaas MBA | Algemeen programmamanager showcase programma’s facilitair & gebouwbeheer | +316-27883522 | allard.schelhaas@hu.nl |

Op zoek naar meer innovaties, zie InnovationSpotter

Remco de Bruijn van Directeur Mr.Friendly

Louise van der Kamp-de Raad

Louise van der Kamp-de Raad | Bevlogen & Gedreven | Vastgoed & Hospitality | Savillis |

Raymond Lescrauwaet | Topic: Huisvestingskwaliteit en Binnenmilieumetingen

Raymond Lescrauwaet | Topic: Huisvestingskwaliteit en Binnenmilieumetingen

Jeroen Gras | JC | Topic: Smart buildings

Jeroen Gras | JC | Topic: Smart buildings

Carel Bolt

Carel Bolt | Vastgoedmanagement |

Kos Fourkiotis | CSU | Topic: Innovatie

Kos Fourkiotis | CSU | Topic: Innovatie

Hilda Feenstra | +316-25299700 | localworks | Auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je Durven’ | Topic: Duurzaamheid en assetmanagement

Hilda Feenstra | +316-25299700 | localworks | Auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je Durven’ | Topic: Duurzaamheid en assetmanagement

Ellen-Jane van Straten | HEMM | Topic: Big data driven gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed exploiteren

Ellen-Jane van Straten | HEMM | Topic: Big data driven gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed exploiteren

Remco de Bruijn van Directeur Mr.Friendly

Remco de Bruijn | Mr.Friendly | Topic: slimme urinoirs

Johan Duut | Procap | Topic: Energie efficiënt

Johan Duut | Procap | Topic: Energie efficiënt

Martin Top

Martin Top | Defensie |

 Emil Root | Carrier | Topic: Smart enenergy

Emil Root | Carrier | Topic: Smart enenergy

Evert van Harn | Vitens | Topic: Afstoten van vastgoed op een duurzame wijze (o.a.)

Evert van Harn | Vitens | Topic: Afstoten van vastgoed op een duurzame wijze (o.a.)

Joost Wijnen | Oadis | Topic: open BIM (o.a.)

Joost Wijnen | Oadis | Topic: open BIM (o.a.)

Jan Veuger | Lectoraat MaatschappelijkVastgoed, Hanzehogeschool Groningen | Topic: Benchmarking (o.a.)

Jan Veuger | Lectoraat MaatschappelijkVastgoed, Hanzehogeschool Groningen | Topic: Benchmarking (o.a.)

Ruud van Wezel | Haagse Hogeschool | Faculty Management & Organisation | Programmamanager masterclass a.i

Ruud van Wezel | Haagse Hogeschool | Faculty Management & Organisation | Programmamanager masterclass a.i

Allard Schelhaas MBA | aj.schelhaas@ziggo.nl | +316-27883522 | Programmamanager innovatie challenge hogeschool

Allard Schelhaas MBA | aj.schelhaas@ziggo.nl | +316-27883522 | Programmamanager innovatie challenge hogeschool

Paul Duijn | paul.duijn@duijnvastgoed.nl | +316-11901140 | Duijn Vastgoedmanagement & Huisvesting | Algemeen programmamanager innovatie challenge

Paul Duijn | paul.duijn@duijnvastgoed.nl | +316-11901140 | Duijn Vastgoedmanagement & Huisvesting | Algemeen programmamanager innovatie challenge

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Inleiding:

E&R is een professioneel zakelijk netwerk van koplopers die de ambitie hebben om hun innovatieve producten- en/of diensten in de vorm van showcases te presenteren en te implementeren.

Showcases zijn gericht op:

 1. Beter en slimmer ondernemen,
 2. Circulair ondernemen als uitgangspunt nemen en
 3. Maximaal profiteren van nieuwe sleuteltechnologieën.

Het beoogde resultaat van de showcases is het realiseren van onderscheidende oplossingen met impact binnen de Benelux waardoor koplopers hun voorsprong op concurrenten weten te vergroten en hun bestaansrecht versterken.

Organisatie kopgroep:

De Kopgroep bestaat uit vertegenwoordigers van profit en non profit organisaties en in het bijzonder HR-managers, facilitaire managers en huisvestingsmanagers, opleiders, leveranciers aan facility managers, gebouwbeheerders, beveiligers, schoonmakers, energieleveranciers en onderhoudsbedrijven, die willen werken aan showcases voor slimmere en betere faciliteiten en huisvesting en voorts uit experts en de directeur van het platform.

Uit haar leden vormt de kopgroep een stuurgroep die de visie bewaakt en beoordeelt of showcases passen in de visie.

Showcases worden geleid door experts waarvan er een algemeen programmamanager zal zijn, een InnovationSpotter, een subsidiedeskundige en per showcase een programmamanager.

Experts delen hun kennis door het organiseren van masterclasses om de leden te ondersteunen bij hun showcases.

Allard Schelhaas MBA | Algemeen programmamanager innovatie challenge van de E&R Kopgroep facilitair & gebouwbeheer’ projecten | +316-27883522 | allard.schelhaas@hu.nl | Allard Schelhaas MBA | aj.schelhaas@ziggo.nl | +316-27883522 | Programmamanager innovatie challenge hogeschool
Paul Duijn | InnovationSpotter van de E&R Kopgroep facilitair & gebouwbeheer’ | +316-11901140 | paul.duijn@duijnvastgoed.nl | Paul Duijn | paul.duijn@duijnvastgoed.nl | +316-11901140 | Duijn Vastgoedmanagement & Huisvesting | Algemeen programmamanager innovatie challenge
Voorzitter Stuurgroep a.i : Jeroen Gras van JC | Smart buildings | en vice voorzitter Cees van Beukering | Directeur Platform Economie & Ruimte. Jeroen Gras | JC | Topic: Smart buildings
Masterclass facilitair & gebouwbeheer. Programmaleider Ruud van Wezel | Haagse Hogeschool |

Visie:

 • Waarom: Het tijdperk van big data, AI en robotisering heeft invloed op bedrijfsvoering, business-modellen en op het werk het de benodigde vaardigheden van medewerkers. Facilitaire managers en gebouwmanagers staan voor de uitdaging waar mogelijk gebruik maken van nieuwe sleuteltechnologieën zoals: internet of things, big data, robotica, virtual-, augmented- en mixed reality, artificial intelligence / machine learning, nano-technologie, 3D- printing om voor medewerkers een gezonde, duurzame en stimulerende werkomgeving te bieden.
 • Hoe: Beschikken over kennis en toepassingsmogelijkheden van voornoemde technologen. Beleid te ontwikkelen en te investeren in het creëren van een gezonde, duurzame en stimulerende werkomgeving gericht op langer in goede gezondheid kunnen blijven werken en het behoud van werkvermogen bij het ouder worden.
 • Impact: Borgen van bedrijfscontinuïteit en productiviteit in een dynamische en ‘future proof’ werkomgeving.
 • Beoogde kopgroepleden: Vertegenwoordigers van profit en non profit organisaties en in het bijzonder HR-managers, facilitaire managers en huisvestingsmanagers, leveranciers aan facility managers, gebouwbeheerders, beveiligers, schoonmakers, energie leveranciers en onderhoudsbedrijven die de uitdaging aangaan facilitaire zaken en huisvesting voor medewerkers beter en slimmer te organiseren.

Wat biedt de kopgroep:

 • De kopgroep biedt vertegenwoordigers van profit en non profit organisaties en in het bijzonder HR-managers, facilitaire managers en huisvestingsmanagers en opleiders de mogelijkheid hun project te presenteren tijdens E&R Rondetafel-bijeenkomsten met als doel te reflecteren en de kans dat het project als showcase door de kopgroep in haar programma wordt opgenomen.
 • Leveranciers aan facility managers, gebouwbeheerders, beveiligers, schoonmakers, energie leveranciers en onderhoudsbedrijven kunnen hun vindingrijke oplossingen over betere en slimmere manier van facility management en gebouwbeheer presenteren tijdens E&R Rondetafel-bijeenkomsten met de kans dat hun oplossingen worden geïmplementeerd in een van de showcases.

Showcases:

 • Experts van de kopgroep brengen vertegenwoordigers van profit en non profit organisaties en in het bijzonder HR-managers, facilitaire managers en huisvestingsmanagers, leveranciers aan facility managers, gebouwbeheerders, beveiligers, schoonmakers, energie leveranciers en onderhoudsbedrijven samen, met als doel een consortium te vormen die een showcase realiseert binnen de Benelux.
 • Experts brengen extra kennis in, organiseren reflectie, helpen met de financiering en subsidiëring van de showcase en begeleiden het proces van samenwerking zodat het consortium zich kan concentreren op het realiseren van de showcases.
 • Showcases worden gedurende het hele ontwikkelingsproces getoetst op de 3B’s = B (behoefte) x B (belofte) x B (bewijs). Is er markt voor de ontwikkeling van een dienst of product, werkt het naar verwachting en is het aantoonbaar effectief?
 • Showcases worden gebenchmarkt met vergelijkbare oplossingen, wereldwijd.
 • E&R helpt in de promotie van de showcases door daarover te publiceren, bijeenkomsten te organiseren en ze te promoten op InnovationSpotter.
 • De kopgroep begeleidt maximaal negen showcases.

Actuele showcases:

 • VA2 smart facilitair & gebouwbeheer 2025. Voor informatie: Jeroen Gras| Johnson Controls Building Technologies & Solutions (JCI) | +316-20139460 |
 • The Tec Factory 2025. Voor informatie: Tjebbe Will | +316-48479505 |
 • Smart hospitality 2025. Voor informatie: Allard Schelhaas MBA | +316-27883522 |
 • Nieuwe leren en werken in een tijdperk van AI en Robotisering. Voor informatie: Richard van Tilborg | +316-51017492
 • Duurzame en circulaire bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen. Voor informatie Robert Hehakaya van de ViggenGroup
 • Circulair bouwen. Voor informatie: Ron van Wijk van de HAN Programmaleider van de Post hbo-opleiding circulair bouwen
 • Dynamische afvalinzameling. Afvalinzameling op basis van aanbod: Voor informatie: Matthijs Brandt van Afvalwijzer
 • Bezorgrobot in hotel, ziekenhuis en gezondheidscentrum voor het afleveren van bestellingen |
 • Er is nog een plek voor een showcase.
E&R Showcases

Voor aanmelden van showcase zendt een mail naar Rian Hermans – Teklenburg | Secretariaat | r.teklenburg@economie-ruimte.nl |

Om te lezen:

Projectgroep en stuurgroep

Voor actuele informatie over de kopgroep

 Voor actuele informatie over:

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met Rian Hermans – Teklenburg | Secretariaat | r.teklenburg@economie-ruimte.nl |

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten & masterclasses

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze projecten

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project of masterclass

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU