Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Facilitair & smart sustainable buildings+ Hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit?

De kracht van een SMART programma van wensen voor toekomstbestendige kantoorgebouwen | Martin Top | Defensie | Carel Bolt | Vastgoedmanagement |

 

Programma

09:25 | Inloop – aanmelden voor webinar
09:30 | Welkom en toelichting op het programma door Allard Schelhaas MBA | Algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep facilitair & smart sustainable buildigs+.

 • Nieuws:
  • Jaarprogramma
  • Stand van zaken ‘Programma van wensen voor kantoren’
  • Showcases.
09:45 | Hoe ziet het kantoor van de toekomst er uit? Door Martin Top van Defensie en Carel Bolt van VGM

 • In het programma van eisen van het kantoor van de toekomst hebben we het zeker over?
  • ……………………………………………………..?
  • ……………………………………….?
  • ………………………………………….?
10:00 | ……………… door ……………… van ……………..
10.30 | Investeringstoets

 • E&R 3B’s Investeringstoets = Behoefte x Belofte x Bewijs
10:50 | Innovaties voor u gevonden

InnovationSpotter
10:55 | Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vraag door Allard Schelhaas MBA | E&R Algemeen programmamanager facilitair & gebouwbeheer
dos and don'ts

 

11:00 | Na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring tot 11:30 uur.

Vervolgbijeenkomsten

Om de vier weken. Elke derde vrijdag van de maand in de ochtend. Zie voor nadere informatie onder tabblad ‘jaarprogramma’

Voor informatie over de activiteiten van de kopgroep als over het jaarprogramma kun u contact opnemen met Allard Schelhaas MBA | E&R Algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep facilitair & gebouwbeheer | +316-27883522 | allard.schelhaas@hu.nl |

 • Locatie: – Webinar –
 • Datum: 21 mei 2021
 • Tijd: 09:30 – 11:00 uur, na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Kosten:
  • Gratis voor leden van E&R en deelnemers van de E&R Kopgroep facilitair & smart sustainable buildings+ hebben voorrang bij inschrijving. 
  • Aan niet leden vragen wij een bijdrage van € 154,45 incl. btw (€ 125,- excl. btw) voor deze bijeenkomst en deze bijdrage dient u voorafgaand aan de bijeenkomst te voldoen. Wanneer u zich aanmeldt als lid zullen wij de bijdrage voor deze bijeenkomst in mindering brengen op het lidmaatschapsgeld – zie de voordelen van het lidmaatschap onder: aanmelden
 • Let op: Let op het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn nog 10 vrije beschikbaar, geef je snel op door deze mail te beantwoorden.
 • Now show beleid: Wij hanteren een No-show-beleid.

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door:

InnovationSpotter

E&R KOPGROEP FACILITAIR & SMART SUSTAINABLE BUILDINGS 2025

VISIE | MISSIE | JAARPROGRAMMA 2020-2021

Bijgesteld: 29 maart 2021

Missie van E&R

E&R Principes

Circulaire economie als realiteit. Is dat we zorgvuldig omgaan met de zes kapitaalsoorten, te weten:

 • Natuurlijke kapitaal;
 • Menselijke kapitaal;
 • Intellectuele kapitaal;
 • Sociale kapitaal:
 • Materiele kapitaal en
 • Financiële kapitaal
 • En het voorkómen van schade door ons handelen

Bron: International Integrated Reporting Council (IIRC).

Noot: Voornoemde kapitaalsoorten hebben wij verbonden aan de 17 Sustainable Development Goals zodat deze waarden niet worden vergeten.

sdgs-sustainable-development-goals

Figuur 1: sdgs-sustainable-development-goals

E&R helpt Koplopers te versnellen in CIRCULAIRE ECONOMIE en in het toepassen van NIEUWE SLEUTELTECHNOLOGIEEN richting sterke business cases die jou een voorsprong op anderen geeft en die anderen inspireren. Mbt nieuwe sleuteltechnologieën, zie InnovationSpotter, een initiatief van Platform Economie & Ruimte om de vraag en aanbod naar en van innovaties dichter bij elkaar te brengen. Het platform biedt ruimte voor innovaties in alle branches en vakgebieden, wereldwijd. (Beschikbaar B-versie) 

Visie en missie van de kopgroep

Enkele topics die facilitaire managers en gebouwbeheerders bezighouden:

De kopgroep organiseert regelmatig toekomstverkenningsbijeenkomsten om de topics eerder te onderkennen om de zienswijze bij te stellen en de aanpak naar wat er speelt en belangrijk gevonden wordt om op in te spelen.

De kopgroep stelt zich de opdracht om binnen de Benelux negen aansprekende projecten als SHOWCASES te realiseren ‘Most Advanced, Yet Acceptable!Bij de uitwerking van showcases richten we ons vooral op de waarde die een product of dienst heeft voor de klant in:

 • Klantvergrotende elementen (meer=meer): Resultaat (Wat krijg ik?), Afhandeling (Hoe krijg ik het? en Emotie (Wat voel ik erbij?)
 • Klantverkleinende elementen (meer=minder): Prijs (Hoeveel kost het?), Moeite (Wat moet ik ervoor doen? en Risico (Hoe onzeker is het?)

De kopgroep is samengesteld uit denkers en ontwerpers, producenten en dienstverlenende bedrijven en heeft als doelgroep potentiële opdrachtgevers in het (her) ontwikkelen en exploiteren van bedrijfshuisvesting en het leveren van facilitaire zaken.

De kopgroep vertaald de visie en missie naar de praktijk van facilitaire managers, huisvestingsmanagers en bouwdirecties door:

 • Organiseren van bijeenkomsten, een maal per maand op een vast moment, voor het bieden van inspiratie door deelnemers te betrekken bij SHOWCASES, voor reflectie en nuttig voor het onderhouden en uitbouwen van eigen kennisnetwerk en zakelijke netwerk;
 • Deelnemers uit de 1e ring van de kopgroep hebben naast het voordeel als eerste over nieuwe ontwikkelingen te worden geïnformeerd krijgen ook nog:

Doelgroep

De Kopgroep bestaat uit vertegenwoordigers van profit en non profit organisaties en in het bijzonder HR-managers, facilitaire managers en huisvestingsmanagers, opleiders, leveranciers aan facility managers, gebouwbeheerders, beveiligers, schoonmakers, energieleveranciers en onderhoudsbedrijven, die willen werken aan showcases voor slimmere en betere faciliteiten en huisvesting en voorts uit experts en de directeur van het platform. Zie wie reeds bij ons zijn aangesloten: E&R LinkedIngroep facilitair & gebouwbeheer.

Wat biedt de kopgroep

 • De kopgroep helpt facility- en gebouwmanagers bij het vinden van oplossingen om hun opgaven op een goedkopers, snellere en verrassende manier te implementeren met als resultaat dat het project als showcase andere weet te inspireren. Hiervoor staat voor u klaar het E&R inspiratie en implementatie programma. (Op te vragen bij Allard Schelhaas MBA | Algemeen programmamanager facilitair en smart buildings 2025 | allard.schelhaas@hu.nl | +31(0)6-27883522)
 • De kopgroep helpt leveranciers die vernieuwde diensten/producten hebben in de promotie en in het vinden van opdrachtgevers die hun diensten/producten willen implementeren. Hiervoor staat voor u klaar het E&R promotie en implementatie programma. (Op te vragen bij Paul Duijn | Duijn Vastgoedmanagement & Huisvesting | innovationspotter facilitair en smart buildings 2025 | paul.duijn@duijnvastgoed.nl +31(0)6-11901140)
 • Experts van E&R begeleiden de projecten om deze voor opdrachtgevers en leveranciers tot een succes te maken en bieden hulp in het vinden van subsidie en financiering.
Ambities in het E&R netwerk

Figuur 2: Ambities in het E&R netwerk

 • Denk- en werkkader – waar gaat het over –  
Denk- en werkkader-kopgroep-facilitair en smart sustainable

Figuur 3: Denk- en werkkader-kopgroep-facilitair en smart sustainable buildings

 • Programma van wensen als ‘state of the art’ document voor opdrachtgevers van facilitaire zaken en bedrijfshuisvesting nodig voor:
  • Interne besluitvorming facilitaire en bedrijfshuisvesting investeringen;
  • Voor de inkoop van facilitaire en bedrijfshuisvesting diensten en producten;
  • Voor reflectie en input voor nieuwe inzichten.
 • In bestaande situaties is het in de regel niet mogelijk door onderhoud en aanpassingen facilitaire zeken en bedrijfshuisvesting aan de nieuwste inzichten van het Programma van wensen te laten voldoen. Hiervoor is een transitiestappen plan van nut om in de tijd stap voor stap te werken naar het ideale plaatje. PS de kopgroep zal zijn eigen ‘transitiestappen plaatje’ maken – hieronder twee voorbeelden – vereenvoudigd generieke E&R plaatje en plaatje die de kopgroep bedrijventerreinen gebruikt.
E&R Transitiestappen - algemeen -

Figuur 4a: E&R Transitiestappen – algemeen –

E&R Kopgroep bedrijventerreinen - transitiestappen - Bron Jaap Kortman

Figuur 4b: E&R Kopgroep bedrijventerreinen – transitiestappen – Bron Jaap Kortman

Dagelijkse leiding en taken van de kopgroep

 • Dagelijkse leiding:
  • Allard Schelhaas MBA | Algemeen programmamanager facilitair en smart buildings 2025 | allard.schelhaas@hu.nl | +31(0)6-27883522 | 
  • Vacature | Programmamanager Toekomstverkennen facilitair en smart buildings 2025 bijeenkomsten | mail | +31(0)6-00 |
  • Paul Duijn | Duijn Vastgoedmanagement & Huisvesting | innovationspotter facilitair en smart buildings 2025 | paul.duijn@duijnvastgoed.nl +31(0)6-11901140 |
  • Vacature | Expert inkoop en contracten management | mail | +31(0)6-00 | 
 • Stuurgroep
 • Netwerk:
 • Taken:
  • Actualiseren jaarprogramma en het onderhouden van de contacten in het netwerk
  • Organiseren van E&R Rondetafelbijeenkomsten en E&R Toekomstverkenningsbijeenkomsten
  • Begeleiden van deelnemers die gekozen hebben voor:
   • het inspiratie en implementatie programma of
   • het promotie en implementatieprogramma.

JAARPROGRAMMA 2021-2022

In het jaarprogramma wordt voortdurend bijgewerkt en is steeds voor de komende 12 maanden zover dat mogelijk is ingevuld met voldoende schuifruimte om in te spelen op actualiteiten. Zie in onderstaand figuur wat wij daaronder verstaan met in beeld gebracht de verschillende showcases en initiatiefnemers.

Facilitair & gebouwbeheer - showcases - dd.2021-03-08

Figuur 5: Facilitair & gebouwbeheer – showcases – dd.2021-03-08

In het jaarprogrammama worden de navolgende showcases gepresenteerd, geëvalueerd en de opgedane nieuwe inzichten opgenomen in het Programma van wensen die de kopgroep onderhoud, te weten:

 1. Smart & Sustainable Buildings+. Carel Bolt, programmamanager en Antonio Vega.
 2. SMART Building as a Service (SBAAS)+. Jeroen Gras van JCI, programmamanager
 3. Smart hospitality 2025. Allard Schelhaas. programmamanager
 4. Circulaire fabriek+, Willem van Genugten. programmamanager
 5. Innovaties in licht, lucht, straling, akoestiek en water voor productiviteit en gezondheid+. Raymond Lescrauwaet, programmamanager
 6. Afval-(inzamel) efficiency+. Matthijs Brandt, programmamanager
 7. Gezonde, gelukkige medewerker die zich fit fiets op weg naar en van zijn werk+. Henry van der Vegt, programmamanager
 8. Behoud van werkvermogen en productiviteit+. Roel Cremer, programmamanager
 9. Jouw showcase hier. Voor informatie kunt u contact opnemen met Allard Schelhaas MBA | Algemeen programmamanager facilitair en smart buildings 2025 | allard.schelhaas@hu.nl | +31(0)6-27883522 | 

SC 21 mei 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Huisvestingsvraag over nieuwe werken, Martin Top van Defensie, programmamanager  
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 18 juni 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Smart hospitality 2025. Allard Schelhaas, programmamanager
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 16 juli 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Innovaties in licht, lucht, straling, akoestiek en water voor productiviteit en gezondheid+. Raymond Lescrauwaet, programmamanager
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 20 augustus 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Smart & Sustainable Buildings+, Carel Bolt, programmamanager en Antonio Vega
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 17 september 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: SMART Building as a Service (SBAAS)+, Jeroen Gras van JCI, programmamanager
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 15 oktober 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Afval-(inzamel) efficiency+. Matthijs Brandt, programmamanager
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 19 november 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Gezonde, gelukkige medewerker die zich fit fiets op weg naar en van zijn werk+. Henry van der Vegt, programmamanager
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 17 december 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Behoud van werkvermogen en productiviteit+. Roel Cremer, programmamanager
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 21 januari 2022 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: ………………….
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 18 februari 2022 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: …………………………..
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 18 maart 2022 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: …………………………………………………
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

 

Remco de Bruijn van Directeur Mr.Friendly

Louise van der Kamp-de Raad

Louise van der Kamp-de Raad | Bevlogen & Gedreven | Vastgoed & Hospitality | Savillis |

Raymond Lescrauwaet | Topic: Huisvestingskwaliteit en Binnenmilieumetingen

Raymond Lescrauwaet | Topic: Huisvestingskwaliteit en Binnenmilieumetingen

Jeroen Gras | JC | Topic: Smart buildings

Jeroen Gras | JC | Topic: Smart buildings

Carel Bolt

Carel Bolt | Vastgoedmanagement |

Kos Fourkiotis | CSU | Topic: Innovatie

Kos Fourkiotis | CSU | Topic: Innovatie

Mark Kok K & R

Mark Kok K & R

Ellen-Jane van Straten | HEMM | Topic: Big data driven gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed exploiteren

Ellen-Jane van Straten | HEMM | Topic: Big data driven gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed exploiteren

Remco de Bruijn van Directeur Mr.Friendly

Remco de Bruijn | Mr.Friendly | Topic: slimme urinoirs

Johan Duut | Procap | Topic: Energie efficiënt

Johan Duut | Procap | Topic: Energie efficiënt

Martin Top

Martin Top | Defensie |

 Emil Root | Carrier | Topic: Smart enenergy

Emil Root | Carrier | Topic: Smart enenergy

Evert van Harn | Vitens | Topic: Afstoten van vastgoed op een duurzame wijze (o.a.)

Evert van Harn | Vitens | Topic: Afstoten van vastgoed op een duurzame wijze (o.a.)

Joost Wijnen | Oadis | Topic: open BIM (o.a.)

Joost Wijnen | Oadis | Topic: open BIM (o.a.)

Jan Veuger | Lectoraat MaatschappelijkVastgoed, Hanzehogeschool Groningen | Topic: Benchmarking (o.a.)

Jan Veuger | Lectoraat MaatschappelijkVastgoed, Hanzehogeschool Groningen | Topic: Benchmarking (o.a.)

Ruud van Wezel | Haagse Hogeschool | Faculty Management & Organisation | Programmamanager masterclass a.i

Ruud van Wezel | Haagse Hogeschool | Faculty Management & Organisation | Programmamanager masterclass a.i

Allard Schelhaas MBA | aj.schelhaas@ziggo.nl | +316-27883522 | Programmamanager innovatie challenge hogeschool

Allard Schelhaas MBA | aj.schelhaas@ziggo.nl | +316-27883522 | Programmamanager innovatie challenge hogeschool

Paul Duijn | paul.duijn@duijnvastgoed.nl | +316-11901140 | Duijn Vastgoedmanagement & Huisvesting | Algemeen programmamanager innovatie challenge

Paul Duijn | paul.duijn@duijnvastgoed.nl | +316-11901140 | Duijn Vastgoedmanagement & Huisvesting | Algemeen programmamanager innovatie challenge

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Op deze pagina treft u relevante project informatie naar kennisinstellingen die voor ons van nut zijn om facilitaire zaken en bedrijfshuisvesting op een hoger niveau te brengen en die passen bij de showcases waarmee de kopgroep bezig is:

Bijgesteld: 30 maart 2021

Om te lezen:

 Over innovaties:

Uitzending gemist:

Interessante organisaties

 

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten & toekomstverkenning bijeenkomsten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze projecten

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R Kopgroep of  Toekomstverkennen bijeenkomsten

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R kopgroep

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU