Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Duurzame circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering voor koplopers

Over Circulaire Kerosinefabriek en Visitor Centre – Willem van Genugten met als thema CO2 neutraal bouwen ism Cor van Dijken van Circular Organisation for Rebuild (COR)

Programma

09:15 | Inloop voor aanmelden webinar
09:30 | Welkom en toelichting op programma door Robert Hehakaya, algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep duurzame en circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering.

 • Tegengaan van verloedering van bedrijventerreinen
 • Terugdringen van CO2 uitstoot door duurzaam en circulair bouwen te stimuleren
 • Circulaire economie als keuze die door de overheid wordt ondersteund
 • Digitalisering en robotisering die productieprocessen doen veranderen en daarmee werkprocessen en de bedrijfshuisvesting
09:50 | Mogelijkheid tot het stellen van vragen en tijd voor koffie
10:00 | Showcase: Circulaire fabriek door Willem van Genugten, programmamanager

 • Demonstratiefabriek ‘Zenid One’ (Rotterdam The Hague Airport) gaat CO2 filteren uit buitenlucht en er kerosine van maken: Het begin van circulaire, klimaat neutrale luchtvaart. Het bijhorende bezoekerscentrum wordt volledig circulair EN m.b.t. materiaalgebruik volledig CO2 neutraal / CO2 negatief. Een voorbeeld voor andere bedrijventerreinen?
10:20 | Mogelijkheid tot het stellen van vragen en tijd voor koffie
10:30 | Waarom circulair bouwen en aansprekende praktijkvoorbeelden toegelicht door Cor van Dijken van Adviesbureau COR

 • Waarom circulair bouwen: Een geopolitiek perspectief
 • Waarom circulair bouwen: Noodzaak door energietransitie
 • Ondersteuning in circulair bouwen: Subsidies
 • Circulair omdenken: Van Vastgoed naar Registergoed
 • Enkele voorbeelden
10:50 | 1 + 1 = 3?

 • Er is geen plan(eet) B: Door circulair en CO2 negatief te ontwerpen en te bouwen maken we de omslag naar nettobijdragen aan herstellen en versterken van het ecosysteem, de basis van onze gehele economie. Dat is per definitie goedkoper dan conventioneel bouwen.
10.55 | Investeringstoets

 • E&R 3B’s Investeringstoets = Behoefte x Belofte x Bewijs

10:55 | Innovaties voor u gevonden

InnovationSpotter
11:00 |  Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vraag door Robert Hehakaya, E&R Algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep duurzame en circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering
dos and don'ts

 

11.00 | Na afloop is er volop gelegenheid tot netwerken.

Vervolgbijeenkomsten

Om de vier weken. Elke derde woensdag van de maand in de ochtend.

Voor informatie kunt u terecht bij Robert Hehakaya, E&R Algemeen programmamanager | +316-28762569 | info@viggen.group |

Praktische informatie

 • Locatie: not – Webinar
 • 17 februari 2021
 • 09.30 – 11.00 uur, na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Gratis en leden hebben voorrang bij inschrijving. Nog 10 plekken vrij, No-show-beleid
Masterclass toekomstbestendige bedrijventerreinen

 

 

SC.1. Sneller vraag en aanbod van bouwgrond vinden en aansturen van bedrijfshuisvesting en bedrijfsterreinen. Dashboard bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen in controle op basis van big date en IoT. Voor informatie: Martijn van Deursen, +316-1637978 en martijn@bouwgrondvinden.nl

SC.1. Sneller vraag en aanbod van bouwgrond vinden en aansturen van bedrijfshuisvesting en bedrijfsterreinen. Dashboard bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen in controle op basis van big date en IoT. Voor informatie: Martijn van Deursen, +316-1637978 en martijn@bouwgrondvinden.nl

SC.2. Afval-(inzamel) efficiency. Voor informatie. Matthijs Brandt, +316-30204080 en m.brandt@afvalwijzer.com

SC.2. Afval-(inzamel) efficiency. Voor informatie. Matthijs Brandt, +316-30204080 en m.brandt@afvalwijzer.com

SC.3. Slim in meervoudige ruimtegebruik. Voor informatie. Willem van Genugten van blueroom.design, +316-50521433 en willemvangenugten@blueroom.design

SC.3. Slim in meervoudige ruimtegebruik. Voor informatie. Willem van Genugten van blueroom.design, +316-50521433 en willemvangenugten@blueroom.design

SC.4. Circulaire fabriek. Voor informatie. Willem van Genugten van blueroom.design, +316-50521433 en willemvangenugten@blueroom.design

SC.4. Circulaire fabriek. Voor informatie. Willem van Genugten van blueroom.design, +316-50521433 en willemvangenugten@blueroom.design

SC.5. Verticaal bedrijventerrein. Voor informatie. Willem van Genugten van blueroom.design, +316-50521433 en willemvangenugten@blueroom.design

SC.5. Verticaal bedrijventerrein. Voor informatie. Willem van Genugten van blueroom.design, +316-50521433 en willemvangenugten@blueroom.design

SC.6. The Tec Factory 2025. Voor informatie. Tjebbe Will van de The Tec Factory +316-48479505 en t.will@ziggo.nl

SC.6. The Tec Factory 2025. Voor informatie. Tjebbe Will van de The Tec Factory +316-48479505 en t.will@ziggo.nl

SC.7. Innovaties in licht, lucht, straling, akoestiek en water voor productiviteit en gezondheid. Voor informatie: Raymond Lescrauwaet, +3106-51608350 en raymond@lescrauwaet.com

SC.7. Innovaties in licht, lucht, straling, akoestiek en water voor productiviteit en gezondheid. Voor informatie: Raymond Lescrauwaet, +3106-51608350 en raymond@lescrauwaet.com

Aansprekende praktijkcase - verduurzaming van VvE's in de gemeente Amsterdam Jeroen Munnik - Aimée Felix

SC.8 Aansprekende praktijkcase – verduurzaming van bedrijfshuisvesting in de gemeente Amsterdam

Uw showcase?

Uw showcase? Voor informatie kunt u contact opnemen met Robert Hehakaya | Viggen group | +316-28762569

Op zoek naar meer innovaties, zie InnovationSpotter

 

Robert Hehakaya | Viggen group | +316-28762569 | Expert: robotica

Robert Hehakaya | Viggen group | +316-28762569 | Expert: robotica

Martijn van Deursen | Bouwgrondvinden | Topic: bouwlocaties

Martijn van Deursen | Bouwgrondvinden | Topic: bouwlocaties

Matthijs Brandt | Afvalwijzer.com | Topic: Afval-(inzamel) effiency

Matthijs Brandt | Afvalwijzer.com | Topic: Afval-(inzamel) effiency

Henri Smits | Trifaire BV | Topic: Bestuur, Innovatie en Business case

Henri Smits | Trifaire BV | Topic: Bestuur, Innovatie en Business case

Willem van Genugten - Founder Blueroom & Co-Founder Urban Crossovers

Willem van Genugten – Founder Blueroom & Co-Founder Urban Crossovers

Raymond Lescrauwaet | Topic: Huisvestingskwaliteit en Binnenmilieumetingen

Raymond Lescrauwaet | Topic: Gezond & productief binnenmilieu

Jan janssen | HAN Hoofddocent Economie & Finance - onderzoeker Supply Chain Finance | Topic: logistiek en business case

Jan Janssen | HAN Hoofddocent Economie & Finance – onderzoeker Supply Chain Finance | Topic: logistiek en business case

Edwin Markus edwin@markus.nl of bellen 06 – 53 738 703

Edwin Markus edwin@markus.nl of bellen 06 – 53 738 703

Henri van der Vegt van Metroplex Urban henri@metroplex.nl of bellen

Henri van der Vegt van Metroplex Urban henri@metroplex.nl of bellen

Mark Kok | Gemeente Bergen op Zoom bedrijventerrein Lage Meren Meilust | Topic: Kwartiermaker (o.a.)

Mark Kok | Gemeente Bergen op Zoom bedrijventerrein Lage Meren Meilust | Topic: Kwartiermaker (o.a.)

Jaap Kortman | Kortman duurzame gebiedsontwikkeling | Topic: Energie+ en financiering

Jaap Kortman | Kortman duurzame gebiedsontwikkeling | Topic: Energie+ en financiering

Mario Berends | marioberends@planet.n | blauwstaete | Topic: energie+

Mario Berends | marioberends@planet.n | blauwstaete | Topic: energie+

Bas Bijtelaar | ESRI Nederland | Topic: Big data driven business (o.a.)

Bas Bijtelaar | ESRI Nederland | Topic: Big data driven business (o.a.)

Jannes Slomp | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: We share (o,a.)

Jannes Slomp | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: We share (o,a.)

 Huub Schoenaker | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Expert: Verduurzamen van bedrijfsterreinen

Huub Schoenaker | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Expert: Verduurzamen van bedrijfsterreinen

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: Circulaire economie

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: Circulaire economie

Roel Riepma | 06-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl | Organisatie-kundig | Programmamanager innovatie challenge van lineair naar circulair ondernemen

Roel Riepma | 06-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl | Organisatie-kundig | Programmamanager innovatie challenge van lineair naar circulair ondernemen

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Inleiding:

E&R is een professioneel zakelijk netwerk van koplopers die de ambitie hebben om hun innovatieve producten- en/of diensten in de vorm van showcases te presenteren en te implementeren.

Showcases zijn gericht op: 

 1. Beter en slimmer ondernemen
 2. Circulair ondernemen als uitgangspunt nemen en
 3. Maximaal profiteren van nieuwe sleuteltechnologieën.

Het beoogde resultaat van de showcases is het realiseren van onderscheidende oplossingen met impact binnen de Benelux waardoor koplopers hun voorsprong op concurrenten weten te vergroten en hun bestaansrecht versterken.

Organisatie kopgroep:

De Kopgroep bestaat uit ondernemers, bedrijvenparkmanagers, Provinciale en Gemeentelijke bestuurders, projectleiders van gemeenten, vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, architecten, vastgoed en installatie adviseurs, makelaars, infra en bouwbedrijven en toeleveranciers in de bouwkolom , die willen werken aan aansprekende duurzame, circulaire bedrijfshuisvesting en bedrijventerrein.

Uit haar leden vormt de kopgroep een stuurgroep die de visie bewaakt en beoordeelt of showcases passen in de visie.

Showcases worden geleid door experts waarvan er een algemeen programmamanager zal zijn, een InnovationSpotter, een subsidiedeskundige en per showcase een programmamanager.

Experts delen hun kennis door het organiseren van masterclasses om de leden te ondersteunen bij hun showcases.

Robert Hehakaya | Algemeen programmamanager innovatie challenge van de E&R Kopgroep ‘duurzame en circulaire bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen’ projecten | +316-28762569 | info@viggen.group | Robert Hehakaya | Viggen group | +316-28762569 | Expert: robotica
Matthijs Brandt | InnovationSpotter van de E&R Kopgroep ‘duurzame en circulaire bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen’ | +316-30204080 | m.brandt@afvalwijzer.com |
Voorzitter Stuurgroep: vacature en en vice voorzitter Cees van Beukering | Directeur Platform Economie & Ruimte.
Masterclass toekomstbestendige bedrijventerreinen. Programmaleider Huub Schoenaker | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Expert: Verduurzamen van bedrijfsterreinen | +316-51605455 | hs@tarmo.nl | Huub Schoenaker | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Expert: Verduurzamen van bedrijfsterreinen

Visie:

 • Waarom: Het tijdperk van big data, AI en robotisering heeft invloed op bedrijfsvoering, business-modellen en de benodigde vaardigheden van medewerkers. Circulair bouwen kan sneller worden geïmplementeerd door zoveel mogelijk gebruik te maken van nieuwe sleuteltechnologieën zoals: internet of things, big data, robotica, virtual-, augmented- en mixed reality, artificial intelligence / machine learning, nano-technologie, 3D- printing.
 • Hoe: Beschikken over kennis en toepassingsmogelijkheden van voornoemde technologen. Te investeren in medewerkers (kennis, skills en competenties), beleid gericht op een bedrijfseconomische wijze circulair bouwen blijvend door te ontwikkelen.
 • Impact: Borgen van bedrijfscontinuïteit in circulair bouwen en productiviteit in een dynamische en ‘future proof’ werkomgeving.
 • Beoogde kopgroepleden: Ondernemers, bedrijvenparkmanagers, Provinciale en Gemeentelijke bestuurders, projectleiders van gemeenten, vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, architecten, vastgoed en installatie adviseurs, makelaars, infra en bouwbedrijven en toeleveranciers in de bouwkolom die zich blijven willen ontwikkelen.

 Wat biedt de kopgroep:

 • De kopgroep biedt de mogelijkheid dat ondernemers, bedrijvenparkmanagers, Provinciale en Gemeentelijke bestuurders hun project te presenteren tijdens E&R Rondetafel-bijeenkomsten voor reflectie en de kans dat het project als showcase door de kopgroep in haar programma wordt opgenomen.
 • Projectleiders van gemeenten, vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, architecten, vastgoed en installatie adviseurs, makelaars, infra en bouwbedrijven en toeleveranciers in de bouwkolom kunnen hun oplossingen voor duurzame en circulaire bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen  presenteren tijdens E&R Rondetafel-bijeenkomsten met de kans dat hun oplossingen worden geïmplementeerd in een van de showcases.

 Showcases:

 • Experts van de kopgroep brengen ondernemers, bedrijvenparkmanagers, Provinciale en Gemeentelijke bestuurders, projectleiders van gemeenten, vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, architecten, vastgoed en installatie adviseurs, makelaars, infra en bouwbedrijven en toeleveranciers in de bouwkolom samen, met als doel een consortium te vormen die een showcase realiseert binnen de Benelux.
 • Experts brengen extra kennis in, organiseren reflectie, helpen met de financiering en subsidiëring van de showcase en begeleiden het proces van samenwerking zodat het consortium zich kan concentreren op het realiseren van de showcases.
 • Showcases worden gedurende het hele ontwikkelingsproces getoetst op de 3B’s = B (behoefte) x B (belofte) x B (bewijs). Is er markt voor de ontwikkeling van een dienst of product, werkt het naar verwachting en is het aantoonbaar effectief?
 • Showcases worden gebenchmarkt met vergelijkbare oplossingen, wereldwijd.
 • E&R helpt in de promotie van de showcases door daarover te publiceren, bijeenkomsten te organiseren en ze te promoten op InnovationSpotter.
 • De kopgroep begeleidt maximaal negen showcases.

 Actuele showcases:

 

Zie onder ‘tabblad ‘showcases’.

Er is nog een plek voor een showcase.

Voor aanmelden van showcase zendt een mail naar Robert Hehakaya | Algemeen programmamanager innovatie challenge van de E&R Kopgroep ‘duurzame en circulaire bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen’ projecten | +316-28762569 | info@viggen.group |

E&R Showcases

Om te lezen:

 Voor actuele informatie over de kopgroep:

Voor actuele informatie over:

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met Rian Hermans – Teklenburg | Secretariaat | r.teklenburg@economie-ruimte.nl

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten & masterclasses

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze projecten

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project of masterclass

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU