Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Duurzame circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering voor koplopers

Is afval het nieuwe goud? Met als thema circulaire bedrijfsvoering

Programma

09:25 | Inloop voor aanmelden webinar
09:30 | Welkom en toelichting op programma door Robert Hehakaya, algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep duurzame en circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering.

 • Nieuws: actuele informatie over lopende projecten/showcases | opdrachtgevers | opdracht nemers (consortia) |
09:50 | Showcase: Afvalinzameling efficiency+ door Matthijs Brandt van Afvalwijzer.com

 • De afvalmarkt
 • Onbekende en onbenutte waarde van afval
 • Valkuilen in afvalinzamelings overeenkomsten
 • Wat kan parkmanagement hierin betekenen?
 • Out of the box denken
 • Besparing helpt nieuwe stappen tot verduurzaming te financieren
Afvalinzameling efficiency+ 
10:10 | Mogelijkheid tot het stellen van vragen en tijd voor koffie
10:20 | Thema: circulaire bedrijfsvoering?…………….. door Immanuel Geesing van Indusym
10:40 | Toets, van besproken ideeën:

 1. E&R Klanttoets (wat levert het idee de ondernemers op de bedrijven locatie op?)
 2. E&R Bedrijfseconomische toets in circulair ondernemen (In welke zin helpt circulair ondernemen de ondernemers op de bedrijven locatie?)

10:55 | Innovaties voor u gevonden

InnovationSpotter
11:00 |  Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vraag door Robert Hehakaya, E&R Algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep duurzame en circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering
dos and don'ts

 

11.00 | Na afloop is er volop gelegenheid tot netwerken.

Vervolgbijeenkomsten

Om de vier weken. Elke derde woensdag van de maand in de ochtend.

Voor informatie zie onder tabblad ‘jaarprogramma’ en u kunt terecht bij Robert Hehakaya, E&R Algemeen programmamanager | +316-28762569 | info@viggen.group |

 • Locatie: – Webinar –
 • Datum: 20 oktober 2021
 • Tijd: 09:30 – 11:00 uur, na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Kosten:
  • Gratis voor leden van E&R en deelnemers van de E&R Kopgroep duurzame circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering+ hebben voorrang bij inschrijving. 
  • Aan niet leden vragen wij een bijdrage van € 154,45 incl. btw (€ 125,- excl. btw) voor deze bijeenkomst en deze bijdrage dient u voorafgaand aan de bijeenkomst te voldoen. Wanneer u zich aanmeldt als lid zullen wij de bijdrage voor deze bijeenkomst in mindering brengen op het lidmaatschapsgeld – zie de voordelen van het lidmaatschap onder: aanmelden
 • Let op: Let op het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn nog 10 vrije beschikbaar, geef je snel op door deze mail te beantwoorden.
 • Now show beleid: Wij hanteren een No-show-beleid
Masterclass toekomstbestendige bedrijventerreinen

 

E&R KOPGROEP DUURZAME EN CIRCULAIRE BEDRIJVENTERREINEN en BEDRIJFSVOERING

JAARPROGRAMMA

Bijgesteld: 18 juni 2021

Doel

E&R Kopgroep duurzame bedrijventerreinen stelt zich ten doel betere oplossingen voor ondernemers op bedrijventerreinen te vinden en deze te implementeren om kosten te besparen en die ook nog duurzaam zijn. Goed voor de ondernemer, zijn klanten en medewerkers. En die als showcase anderen inspireren

Toets, showcases ondergaan:

 • E&R Klanttoets:
  • Klantvergrotende elementen (meer=meer): Resultaat (Wat krijg ik?), Afhandeling (Hoe krijg ik het? en Emotie (Wat voel ik erbij?)
  • Klantverkleinende elementen (meer=minder): Prijs (Hoeveel kost het?), Moeite (Wat moet ik ervoor doen?) en Risico (Hoe onzeker is het?)
 • E&R Bedrijfseconomische toets in circulair ondernemen. De nieuwe realiteit van circulaire economie is het zorgvuldig omgaan met de zes kapitaalsoorten:
  • Natuurlijk
  • Menselijk
  • Intellectueel
  • Sociaal
  • Materieel
  • Financieel kapitaal

  En het voorkómen van schade door ons handelen.

  (Bron: International Integrated Reporting Council (IIRC)

Doelgroep

De Kopgroep bestaat uit ondernemers, bedrijvenparkmanagers, Provinciale en Gemeentelijke bestuurders, programmamanagers, projectleiders van gemeenten, vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, architecten, vastgoed en installatie adviseurs, makelaars, infra en bouwbedrijven en toeleveranciers in de bouwkolom, die willen werken aan aansprekende duurzame, circulaire bedrijfshuisvesting en bedrijventerrein. Aanmelden

Wat biedt de kopgroep

 • Een groot zakelijk netwerk met vooraanstaande deskundige opdrachtgevers, zie Platform Economie & Ruimte. Het sector overstijgende zakelijke netwerk binnen de Benelux;
 • Een groot zakelijk netwerk van leveranciers van innovatieve diensten en/of producten waarmee u kunt samenwerken om uw uitdaging beter, goedkoper en sneller te realiseren;
 • U heeft toegang tot een groot netwerk van experts uit de praktijk en wetenschap die u vooruit kunnen helpen;
 • U heeft toegang tot een netwerk van ambassadeurs, onze ogen en oren in de provincies. E&R werkt aan een netwerk van ambassadeurs binnen de Benelux die ons op de hoogte houden over lokale ontwikkeling en u ter plaatse kunnen ondersteunen;
 • E&R Beschikt over een eigen databank gevuld met voor onze deelnemers relevante innovaties vanuit de gehele wereld zodat u goed op de hoogte bent wat er te koop is,
  zie www.InnovationSpotter.com;
 • Wij nadrukkelijk voorbij het praten willen gaan en u helpen met de implementatie van uw uitdaging. Hiervoor staat voor u klaar het:
 • Deelnemers van het E&R inspiratie, promotie en implementatie programma krijgen steeds de laatste versie van de navolgende documenten en tools toegezonden;
  • E&R Inspiratiedocument;
  • Programma van wensen als ‘state of the art’ document voor opdrachtgevers van bedrijvenparken nodig voor;
   • Interne besluitvorming voor het maken van investeringsbeslissingen;
   • Voor de inkoop van bedrijvenpark diensten en producten;
   • Voor reflectie en input voor nieuwe inzichten;
  • E&R Dashboard voor het managen van bedrijventerreinen;
 • Wij bij de implementatie van uw uitdaging kunnen helpen bij het verkrijgen van subsidie en de financiering;
 • Wij zorgen voor feedback om uw leercurve te laten stijgen en op niveau te houden;
 • U kunt meekijken en zelfs meedoen aan lopende showcases als onderdeel van ons inspiratie programma en implementatie programma om nieuwe ideeën en zakelijke
  contacten op te doen.

Dagelijkse leiding en stuurgroep

JAARPROGRAMMA

In het jaarprogramma wordt voortdurend bijgewerkt en is steeds voor de komende 12 maanden zover dat mogelijk is ingevuld met voldoende schuifruimte om in te spelen op actualiteiten. In het jaarprogrammama staan de navolgende showcases centraal waarover bijeenkomsten worden georganiseerd, te weten:

 1. Willem van Genugten | blueroomdesig |+31(0)6-50521433 | Programmamanager circulaire fabriek+
 2. Edwin Markus | Markus | +31(0)6-53738703 | Programmamanager Zelfsturende werklocaties+
 3. Martijn van Deursen | Bouwgrondvinden | +31(0)6-1637978 | Programmamanager sneller en goedkoper vraag en aanbod van bouwgrond vinden+
 4. Matthijs Brandt | com | +31(0)6-30204080 | Programmamanager afval-(inzamel) efficiency+
 5. Kies voor meer fitte, gezonde, gelukkige medewerkers op de fiets+! | Henri van der Vegt | metroplex | programmamanager showcase
 6. Jouw showcase hier. Voor informatie kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl | +31(0)6-51228420 |

Programma van de komende 12 maanden vooruit:

SC 20 oktober 2021 (Webinar)

 • Showcase: ……………..
 • Gastspreker: over gezonde energiezuinige gebouwen met aandacht voor CO2 uitstoot gebouwen WEiiTVVL – Woerden – Michiel van Bruggen – John Lens, directeur van TVVL:

SC 17 november 2021 (Webinar)

 • Showcase: ………………
 • Gastspreker:  ………van………..over…………….

SC 15 december 2021 (Webinar)

 • Showcase: ………………
 • Gastspreker:  ………van………..over…………….

SC 19 januari 2022 (Webinar)

 • Showcase: ………………
 • Gastspreker:  ………van………..over…………….

SC 16 februari 2022 (Webinar)

 • Showcase: ………………
 • Gastspreker:  ………van………..over…………….

SC 16 maart 2022 (Webinar)

 • Showcase: ………………
 • Gastspreker:  ………van………..over…………….

SC .. april 2022 (Webinar)

 • Showcase: Zelfsturende werklocaties+. Edwin Markus programmamanager
 • Gastsprekers: Ever Jan de Kort van Stec en Jaap Kortman van (Kortman Duurzame Gebiedsontwikkeling)

SC .. mei 2021 (Webinar)

 • Showcase: Dynamische afvalinzameling door Matthijs Brandt, programmamanager
 • Gastspreker: Door………van …….over………………

SC .. juni 2022 (Webinar)

 • Showcase: Martijn van Deursen | Bouwgrondvinden | +31(0)6-1637978 | Programmamanager sneller en goedkoper vraag en aanbod van bouwgrond vinden+
 • Gastspreker: Door………van …….over………………

SC .. juli 2022 (Webinar)

 • Showcase: Sneller vraag en aanbod van bouwgrond vinden en aansturen van bedrijfshuisvesting en bedrijfsterreinen. Dashboard bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen in controle op basis van big date en IoT door Martijn van Deursen, programmamanager
 • Gastspreker: Over het gebruik van geografische data door Bas Bijtelaar van Esri

SC .. augustus 2022 (Webinar)

SC .. september 2022 (Webinar)

 

 

 

Robert Hehakaya | Viggen group | +316-28762569 | Expert: robotica

Robert Hehakaya | Viggen group | +316-28762569 | Expert: robotica

Sijmen van Dommelen. Parkmanager bij BOVeenendaal

Sijmen van Dommelen. Parkmanager bij BOVeenendaal

Matthijs Brandt | Afvalwijzer.com | Topic: Afval-(inzamel) effiency

Matthijs Brandt | Afvalwijzer.com | Topic: Afval-(inzamel) effiency

Henri Smits | Trifaire BV | Topic: Bestuur, Innovatie en Business case

Henri Smits | Trifaire BV | Topic: Bestuur, Innovatie en Business case

Willem van Genugten - Founder Blueroom & Co-Founder Urban Crossovers

Willem van Genugten – Founder Blueroom & Co-Founder Urban Crossovers

Raymond Lescrauwaet | Topic: Huisvestingskwaliteit en Binnenmilieumetingen

Raymond Lescrauwaet | Topic: Gezond & productief binnenmilieu

Jan janssen | HAN Hoofddocent Economie & Finance - onderzoeker Supply Chain Finance | Topic: logistiek en business case

Jan Janssen | HAN Hoofddocent Economie & Finance – onderzoeker Supply Chain Finance | Topic: logistiek en business case

Edwin Markus edwin@markus.nl of bellen 06 – 53 738 703

Edwin Markus edwin@markus.nl of bellen 06 – 53 738 703

Henri van der Vegt van Metroplex Urban henri@metroplex.nl of bellen

Henri van der Vegt van Metroplex Urban henri@metroplex.nl of bellen

Mark Kok | Gemeente Bergen op Zoom bedrijventerrein Lage Meren Meilust | Topic: Kwartiermaker (o.a.)

Mark Kok | Gemeente Bergen op Zoom bedrijventerrein Lage Meren Meilust | Topic: Kwartiermaker (o.a.)

Jaap Kortman | Kortman duurzame gebiedsontwikkeling | Topic: Energie+ en financiering

Jaap Kortman | Kortman duurzame gebiedsontwikkeling | Topic: Energie+ en financiering

Mario Berends | marioberends@planet.n | blauwstaete | Topic: energie+

Mario Berends | marioberends@planet.n | blauwstaete | Topic: energie+

Jan-Willem Kanters Cirkellab

Jan-Willem Kanters Cirkellab

Jannes Slomp | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: We share (o,a.)

Jannes Slomp | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: We share (o,a.)

 Huub Schoenaker | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Expert: Verduurzamen van bedrijfsterreinen

Huub Schoenaker | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Expert: Verduurzamen van bedrijfsterreinen

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: Circulaire economie

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: Circulaire economie

Roel Riepma | 06-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl | Organisatie-kundig | Programmamanager innovatie challenge van lineair naar circulair ondernemen

Roel Riepma | 06-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl | Organisatie-kundig | Programmamanager innovatie challenge van lineair naar circulair ondernemen

Mark de Graaf | Bouwgrondvinden |

Mark de Graaf | Bouwgrondvinden |

Op deze pagina treft u relevante project informatie naar kennisinstellingen die voor ons van nut zijn om bedrijvenparken op een hoger niveau te brengen en die passen bij de showcases waarmee de kopgroep bezig is:

Bijgesteld 1 juni 2021

Om te lezen:

 Over innovaties:

Uitzending gemist:

Naar de indeling van IICR reporting

 • E&R Bedrijfseconomische toets in circulair ondernemen. De nieuwe realiteit van circulaire economie is het zorgvuldig omgaan met de zes kapitaalsoorten:
  • Natuurlijk
   • https://www.linkedin.com/pulse/het-kost-veel-energie-zon-crisis-antonio-vega
   • https://www.linkedin.com/pulse/onnodige-verbouwingen-miljoenen-verspild-antonio-vegahttps://www.linkedin.com/pulse/hoe-kan-de-cashflow-van-uw-organisatie-met-duurzame-en-antonio-vega
   • https://www.linkedin.com/pulse/wat-kan-energiemonitoring-en-proactieve-aansturing-betekenen-vega
   • https://www.linkedin.com/pulse/energiebesparingsplicht-antonio-vega
   • https://www.linkedin.com/pulse/energiebesparingsplicht-antonio-vega-1e
   • https://www.linkedin.com/pulse/hoeveelheid-duurzame-energie-stijgt-2020-met-een-kwart-antonio-vega
   • https://www.linkedin.com/pulse/energieverspilling-klimaatinstallaties-gelijk-aan-vijf-antonio-vega
  • Menselijk
   • https://www.linkedin.com/pulse/onderwijssector-vergeten-we-niet-iets-antonio-vega
   • https://www.linkedin.com/pulse/besparing-verzuimkosten-antonio-vega
   • https://www.linkedin.com/pulse/de-zorg-staat-onder-druk-met-asset-tracking-kan-capaciteit-vega
   • https://www.linkedin.com/pulse/de-invloed-van-het-binnenklimaat-op-productiviteit-werknemers-vega
  • Intellectueel
  • Sociaal
  • Materieel
   • https://www.linkedin.com/pulse/ongelukken-door-heftrucks-kosten-miljoenen-per-jaar-aan-antonio-vega
  • Financieel kapitaal
   • https://www.linkedin.com/pulse/een-duurzaam-project-zonder-financiering-geen-antonio-vega

 

Aankomende bijeenkomsten over showcases en toekomstverkenning bijeenkomsten

 • Circulair bouwen – Toekomstverkennen voor beleidsadviseurs en programmamanagers in een dag – 6 oktober 2021 06-10-2021

  Toekomstgerichte organisaties doen het aanmerkelijk beter dan hun concurrenten die zich hieraan niets gelegen laten liggen. U leert om te gaan met de per definitie onzekere toekomst om mensen en organisaties te helpen kansen te benutten die de toekomst van circulair bouwen biedt dat meer is dan recyclen. Verder gaan wij in op de vragen waarom circulair bouwen en hoe kan je circulair bouwen tot een aantrekkelijke business ontwikkelen voor nu en de naaste toekomst. U krijgt informatie mee over de actuele praktijk. Zorg ervoor dat u bij de winnaars hoort in de keten van circulair bouwen. 

  Voor wie

  Het programma is bedoeld voor  bestuurders, beleidsmedewerkers strategie, programmamanagers en projectleiders die innovatieve circulair bouwen projecten (gaan) leiden van projectontwikkelaars in vastgoed zoals woningcorporaties, vastgoedbeleggers, huisvestingsadviseurs, architectenbureaus, installatiebedrijven, bouwbedrijven en toeleveranciers in de bouw. Maak kennis met andere geïnteresseerden in circulair bouwen: E&R Kopgroep circulair bouwen

   

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze projecten

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R Kopgroep of  Toekomstverkennen bijeenkomsten

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R kopgroep

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU