Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Duurzame circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering voor koplopers

Zelfsturende werklocaties+ voor bedrijvenparken met als thema verduurzamen van bedrijvenparken. Hoe 0-meting met het model DPL-BT kan helpen gericht duurzaamheidsmaatregelen te nemen

Programma

09:25 | Inloop voor aanmelden webinar
09:30 | Welkom en toelichting op programma door Robert Hehakaya, algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep duurzame en circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering.

 • Tegengaan van verloedering van bedrijventerreinen
 • Terugdringen van CO2 uitstoot door duurzaam en circulair bouwen te stimuleren
 • Circulaire economie als keuze die door de overheid wordt ondersteund
 • Digitalisering en robotisering die productieprocessen doen veranderen en daarmee werkprocessen en de bedrijfshuisvesting
09:50 | Showcase: Zelfsturende werklocaties+ voor bedrijventerreinen door Edwin Markus programmamanager ‘Zelfsturende werklocaties+’ +, op weg naar een hoger level.

 • Bestaande werklocaties zoals winkelgebieden en bedrijventerrein staan onder druk. Eenieder in het gebied is druk met zijn eigen onderneming en niet zelden is er weinig oog voor het algemeen belang. Een schoon, heel en veilig gebied zijn basiszaken die op orde moeten zijn, voor zowel de vastgoedeigenaren, de ondernemers en bezoekers. Pas daarna kunnen we verder praten over hogere ambities zoals een klimaat adaptief, energieneutraal en toekomstbestendig gebied. Dit kan alleen als de belangrijkste stakeholders in die gebieden gaan samenwerken, besturen en professioneel gebiedsmanagement laten uitvoeren. Een vak apart waar Edwin graag zijn praktijkervaringen met u wil delen hoe ‘Zelfsturende werklocaties’ haar ambities weten waar te maken zoals het verduurzamen van bedrijventerreinen.
10:10 | Mogelijkheid tot het stellen van vragen en tijd voor koffie
10:20 | Thema: slim verduurzamen is goed om maatschappelijke doelstelling te halen en is ook goed voor de portemonnee!  De slimste route van verduurzamen door Evert-Jan de Kort (Stec Groep) en Jaap Kortman (Kortman Duurzame Gebiedsontwikkeling)

 • Bedrijventerreinen zijn met ruim 30% van de banen en 40% van de toegevoegde waarde hét economisch hart van Nederland. Duurzaamheidsinvesteringen door bedrijven en in bedrijventerreinen zijn cruciaal om dit hart gezond te houden en in de toekomst maatschappelijk verantwoord geld te kunnen blijven verdienen. Steeds meer bedrijven en gemeenten zien dit in, maar er is nog een hele weg te gaan. Hoe zet je slimme stappen? Wat zijn kansrijke duurzaamheidsinvesteringen? En hoe zet je bedrijven in positie om die investeringen te doen? Dit begint in elk geval bij een goed beeld van de uitgangssituatie en de duurzaamheidspotenties van een bedrijventerrein. Jaap Kortman en Evert-Jan de Kort leggen uit hoe een 0-meting met het model DPL-BT hierbij kan helpen en geven overtuigende praktijkvoorbeelden van duurzaamheidsmaatregelen.
10:40 | Klanttoets, wat is de waarde van gepresenteerde product of dienst voor de klant. We kijken naar:

  • Klantvergrotende elementen (meer=meer): Resultaat (Wat krijg ik?), Afhandeling (Hoe krijg ik het?) en Emotie (Wat voel ik erbij?)
  • Klantverkleinende elementen (meer=minder): Prijs (Hoeveel kost het?), Moeite (Wat moet ik ervoor doen?) en Risico (Hoe onzeker is het?)

10:55 | Innovaties voor u gevonden

InnovationSpotter
11:00 |  Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vraag door Robert Hehakaya, E&R Algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep duurzame en circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering
dos and don'ts

 

11.00 | Na afloop is er volop gelegenheid tot netwerken.

Vervolgbijeenkomsten

Om de vier weken. Elke derde woensdag van de maand in de ochtend.

Voor informatie zie onder tabblad ‘jaarprogramma’ en u kunt terecht bij Robert Hehakaya, E&R Algemeen programmamanager | +316-28762569 | info@viggen.group |

 • Locatie: – Webinar –
 • Datum: 21 april 2021
 • Tijd: 09:30 – 11:00 uur, na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Kosten:
  • Gratis voor leden van E&R en deelnemers van de E&R Kopgroep duurzame circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering+ hebben voorrang bij inschrijving. 
  • Aan niet leden vragen wij een bijdrage van € 154,45 incl. btw (€ 125,- excl. btw) voor deze bijeenkomst en deze bijdrage dient u voorafgaand aan de bijeenkomst te voldoen. Wanneer u zich aanmeldt als lid zullen wij de bijdrage voor deze bijeenkomst in mindering brengen op het lidmaatschapsgeld – zie de voordelen van het lidmaatschap onder: aanmelden
 • Let op: Let op het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn nog 10 vrije beschikbaar, geef je snel op door deze mail te beantwoorden.
 • Now show beleid: Wij hanteren een No-show-beleid
Masterclass toekomstbestendige bedrijventerreinen

 

E&R KOPGROEP DUURZAME EN CIRCULAIRE BEDRIJVENTERREINEN en BEDRIJFSVOERING 2025

JAARPROGRAMMA 2021-2022

Bijgesteld: 15 april 2021

Doel

E&R Kopgroep duurzame bedrijventerreinen 2025 stelt zich ten doel betere oplossingen voor bedrijventerreinen te vinden en om te implementeren die slimmer, duurzamer en meer circulair zijn die als showcase inspireren. Goed voor jouw medewerkers, klanten en voor jouw zakelijke succes

Bij de uitwerking van showcases richten we ons vooral op de waarde die een product of dienst heeft voor de klant, we kijken naar:

 • Klantvergrotende elementen (meer=meer): Resultaat (Wat krijg ik?), Afhandeling (Hoe krijg ik het? en Emotie (Wat voel ik erbij?)
 • Klantverkleinende elementen (meer=minder): Prijs (Hoeveel kost het?), Moeite (Wat moet ik ervoor doen?) en Risico (Hoe onzeker is het?)

Doelgroep

De Kopgroep bestaat uit ondernemers, bedrijvenparkmanagers, Provinciale en Gemeentelijke bestuurders, programmamanagers, projectleiders van gemeenten, vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, architecten, vastgoed en installatie adviseurs, makelaars, infra en bouwbedrijven en toeleveranciers in de bouwkolom, die willen werken aan aansprekende duurzame, circulaire bedrijfshuisvesting en bedrijventerrein. Maak kennis met onze deelnemers, zie: E&R Kopgroep duurzame en circulaire bedrijventerreinen

Wat biedt de kopgroep

 • De kopgroep helpt ondernemers, bedrijvenparkmanagers, Provinciale en Gemeentelijke bestuurders, opdrachtgevers, bij het vinden van oplossingen om hun opgaven op een goedkopers, snellere en verrassende manier te implementeren met als resultaat dat het project als showcase andere weet te inspireren. Hiervoor staat voor u klaar het E&R inspiratie en implementatie programma. (Op te vragen bij Robert Hehakaya | Viggen group | +31(0)6-28762569 | Algemeen programmamanager)
 • De kopgroep helpt opdrachtnemende partijen die vernieuwde diensten/producten hebben in de promotie en in het vinden van opdrachtgevers die hun diensten/producten willen implementeren. E&R promotie en implementatie programma. (Op te vragen bij Robert Hehakaya | Viggen group | +31(0)6-28762569 | Algemeen programmamanager)
 • Experts van E&R begeleiden de projecten om deze voor opdrachtgevers en opdrachtnemers tot een succes te maken en bieden hulp in het vinden van subsidie en financiering.
Ambities in het E&R netwerk

Figuur 1: Ambities in het E&R netwerk

 • Denk- en werkkader – waar gaat het over –.
Denk- en werkkader-kopgroep-bedrijventerreinen-duurzaam-circulair-smart

Figuur 2: Denk- en werkkader E&R Kopgroep bedrijventerreinen duurzaam circulair & smart

 • E&R Inspiratiedocument
 • Programma van wensen als ‘state of the art’ document voor opdrachtgevers van bedrijvenparken nodig voor:
  • Interne besluitvorming voor het maken van investeringsbeslissingen;
  • Voor de inkoop van bedrijvenpark diensten en producten;
  • Voor reflectie en input voor nieuwe inzichten.
 • E&R Dashboard voor het managen van bedrijventerreinen

 

 • In bestaande situaties is het in de regel niet mogelijk door onderhoud en aanpassingen bedrijvenparken aan de nieuwste inzichten van het Programma van wensen te laten voldoen. Hiervoor is een transitiestappen plan van nut om in de tijd stap voor stap te werken naar het ideale plaatje.
E&R Kopgroep bedrijventerreinen - transitiestappen - Bron Jaap Kortman

Figuur 3: E&R Kopgroep bedrijventerreinen – transitiestappen – Bron: Jaap Kortman?

Dagelijkse leiding en taken van de kopgroep

JAARPROGRAMMA 2021-2022

In het jaarprogramma wordt voortdurend bijgewerkt en is steeds voor de komende 12 maanden zover dat mogelijk is ingevuld met voldoende schuifruimte om in te spelen op actualiteiten. Zie in onderstaand figuur wat wij daaronder verstaan met in beeld gebracht de verschillende showcases en initiatiefnemers.

Bedrijventerreinen 2025 - showcases -

Figuur 4: Bedrijventerreinen 2025 , ontwikkelingslijn van showcases

In het jaarprogrammama staan vier showcases centraal waarover bijeenkomsten worden georganiseerd, te weten:

 1. Willem van Genugten | blueroomdesig |+31(0)6-50521433 | Programmamanager circulaire fabriek+
 2. Edwin Markus | Markus | +31(0)6-53738703 | Programmamanager Zelfsturende werklocaties+
 3. Martijn van Deursen | Bouwgrondvinden | +31(0)6-1637978 | Programmamanager sneller en goedkoper vraag en aanbod van bouwgrond vinden+
 4. Matthijs Brandt | com | +31(0)6-30204080 | Programmamanager afval-(inzamel) efficiency+
 5. Kies voor meer fitte, gezonde, gelukkige medewerkers op de fiets+! | Henri van der Vegt | metroplex | programmamanager showcase
 6. Jouw showcase hier. Voor informatie kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

Programma van de komende 12 maanden vooruit:

Voortgang 17 maart 2021.

SC 21 april 2021 (Webinar)

 • Showcase: Zelfsturende werklocaties+. Edwin Markus programmamanager
 • Gastsprekers: Ever Jan de Kort van Stec en Jaap Kortman van (Kortman Duurzame Gebiedsontwikkeling)

SC 19 mei 2021 (Webinar)

 • Showcase: Dynamische afvalinzameling door Matthijs Brandt, programmamanager
 • Gastspreker: Door………van …….over………………

SC 16 juni 2021 (Webinar)

 • Showcase: Martijn van Deursen | Bouwgrondvinden | +31(0)6-1637978 | Programmamanager sneller en goedkoper vraag en aanbod van bouwgrond vinden+
 • Gastspreker: Door………van …….over………………

SC 21 juli 2021 (Webinar)

 • Showcase: Sneller vraag en aanbod van bouwgrond vinden en aansturen van bedrijfshuisvesting en bedrijfsterreinen. Dashboard bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen in controle op basis van big date en IoT door Martijn van Deursen, programmamanager
 • Gastspreker: Over het gebruik van geografische data door Bas Bijtelaar van Esri

SC 18 augustus 2021 (Webinar)

SC 15 september 2021 (Webinar)

SC 20 oktober 2021 (Webinar)

 • Showcase: ………………
 • Gastspreker:  ………van………..over…………….

SC 17 november 2021 (Webinar)

 • Showcase: ………………
 • Gastspreker:  ………van………..over…………….

SC 15 december 2021 (Webinar)

 • Showcase: ………………
 • Gastspreker:  ………van………..over…………….

SC 19 januari 2022 (Webinar)

 • Showcase: ………………
 • Gastspreker:  ………van………..over…………….

SC 16 februari 2022 (Webinar)

 • Showcase: ………………
 • Gastspreker:  ………van………..over…………….

SC 16 maart 2022 (Webinar)

 • Showcase: ………………
 • Gastspreker:  ………van………..over…………….

 

 

Robert Hehakaya | Viggen group | +316-28762569 | Expert: robotica

Robert Hehakaya | Viggen group | +316-28762569 | Expert: robotica

Martijn van Deursen | Bouwgrondvinden | Topic: bouwlocaties

Martijn van Deursen | Bouwgrondvinden | Topic: bouwlocaties

Matthijs Brandt | Afvalwijzer.com | Topic: Afval-(inzamel) effiency

Matthijs Brandt | Afvalwijzer.com | Topic: Afval-(inzamel) effiency

Henri Smits | Trifaire BV | Topic: Bestuur, Innovatie en Business case

Henri Smits | Trifaire BV | Topic: Bestuur, Innovatie en Business case

Willem van Genugten - Founder Blueroom & Co-Founder Urban Crossovers

Willem van Genugten – Founder Blueroom & Co-Founder Urban Crossovers

Raymond Lescrauwaet | Topic: Huisvestingskwaliteit en Binnenmilieumetingen

Raymond Lescrauwaet | Topic: Gezond & productief binnenmilieu

Jan janssen | HAN Hoofddocent Economie & Finance - onderzoeker Supply Chain Finance | Topic: logistiek en business case

Jan Janssen | HAN Hoofddocent Economie & Finance – onderzoeker Supply Chain Finance | Topic: logistiek en business case

Edwin Markus edwin@markus.nl of bellen 06 – 53 738 703

Edwin Markus edwin@markus.nl of bellen 06 – 53 738 703

Henri van der Vegt van Metroplex Urban henri@metroplex.nl of bellen

Henri van der Vegt van Metroplex Urban henri@metroplex.nl of bellen

Mark Kok | Gemeente Bergen op Zoom bedrijventerrein Lage Meren Meilust | Topic: Kwartiermaker (o.a.)

Mark Kok | Gemeente Bergen op Zoom bedrijventerrein Lage Meren Meilust | Topic: Kwartiermaker (o.a.)

Jaap Kortman | Kortman duurzame gebiedsontwikkeling | Topic: Energie+ en financiering

Jaap Kortman | Kortman duurzame gebiedsontwikkeling | Topic: Energie+ en financiering

Mario Berends | marioberends@planet.n | blauwstaete | Topic: energie+

Mario Berends | marioberends@planet.n | blauwstaete | Topic: energie+

Jan-Willem Kanters Cirkellab

Jan-Willem Kanters Cirkellab

Jannes Slomp | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: We share (o,a.)

Jannes Slomp | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: We share (o,a.)

 Huub Schoenaker | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Expert: Verduurzamen van bedrijfsterreinen

Huub Schoenaker | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Expert: Verduurzamen van bedrijfsterreinen

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: Circulaire economie

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: Circulaire economie

Roel Riepma | 06-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl | Organisatie-kundig | Programmamanager innovatie challenge van lineair naar circulair ondernemen

Roel Riepma | 06-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl | Organisatie-kundig | Programmamanager innovatie challenge van lineair naar circulair ondernemen

Mark de Graaf | Bouwgrondvinden |

Mark de Graaf | Bouwgrondvinden |

Op deze pagina treft u relevante project informatie naar kennisinstellingen die voor ons van nut zijn om bedrijvenparken op een hoger niveau te brengen en die passen bij de showcases waarmee de kopgroep bezig is:

Bijgesteld 9 maart 2021

Om te lezen:

 Over innovaties:

Uitzending gemist:

 

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten & toekomstverkenning bijeenkomsten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze projecten

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R Kopgroep of  Toekomstverkennen bijeenkomsten

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R kopgroep

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU