Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Excursie naar Aliaxis: koploper in verbinden van mensen met water en energie. E&R Koplopers in circulair en bio-based bouwen

Aliaxis brengt mensen met de juiste ervaring bij elkaar. Samen met onze klanten ontwikkelen en implementeren we een uitgebreid aanbod aan innovatieve en duurzame oplossingen voor de bouw, industrie en infra, waarmee we mensen verbinden met water en energie.

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Wat levert dit webinar jou op? 

 • Toegang tot een sector overstijgend kennisnetwerk van professionals uit de ‘gouden driehoek’ van bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
 • Verkrijgen van nieuwe zorgoplossingen door gebruik te maken van E&R Netwerken.
 • Warme leads voor je eigen praktijk. 
 • Je profiteert snel en voordelig van zorginnovaties en visieontwikkeling.
 • Deelnemers uit de 1e ring van dit programma krijgen de beschikking over een longlist van leveranciers die beoordeeld zijn op meervoudige waarde creatie & duurzame ontwikkelingsdoelen.

Economie & Ruimte presentatie facilitair & gebouwbeheer bijeenkomst

Voor zorgprofessionals, bestuurders, ondernemers en andere

geintereseerden in de gezondheidszorg in 2025

iot in de gezondheidszorg arts kijkt mee op afstand tijdens operatie
3D printen van voeding bij Zorgwaard De Hoeksche Waard
zorgwaard 3d geprint voedsel

Programma

09:15 | Inloop en aanmelden voor Webinar
09:30 | Welkom en toelichting op programma door Ron van Wijk,  Algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep circulair bouwen:

 • Actualiteiten over circulair bouwen projecten/showcases
 • Nieuws over de E&R Routekaart circulair bouwen en onderhouden van woningen
09:45 | De uitdaging van Zeeuwland Wonen en andere woningcorporaties in betaalbaar, gelukkig en duurzaam wonen met het oog op bedrijfscontinuïteit van Zeeuwland wonen.

 • Wie helpt ons bij het realiseren van een state off the art sociale woning van rond de € 500, – aan woonlasten per maand met een oppervlakte van minimaal 85 m2 bvo voor onder de € 100.000,– excl. BTW aan bouwkosten
10:15 | Duurzaam en efficiënt bouwen met VDM Woningen door Jan van der Meer algemeen directeur

 • VDM Woningen ontwikkelt, produceert en bouwt voor zowel de particuliere als projectmatige markt. Met bijna 150 jaar ervaring, 180 vakmensen, een sterke borging in de Friese Wâlden én hun prefab houtskeletbouwmethode hecht VDM grote waarde aan een duurzame plek in de samenleving. De hoogwaardige, geprefabriceerde elementen worden onder ideale omstandigheden vervaardigd in de fabriek. Daardoor hebben regen, vorst en andere weersinvloeden geen enkele kans. Niet op het materiaal en niet op het proces. Als de elementen klaar zijn, gaan ze naar de bouwplaats. Daar wordt in één á twee werkdagen een volledig prefab-casco gerealiseerd. Deze is wind- en waterdicht, dus opnieuw krijgt vocht geen kans. Het resultaat is een zeer comfortabele woning met een gezond binnenklimaat en lage energielasten. Realiseerbaar met een korte bouwtijd en passend bij een duurzame visie op bouwen.
 • Een groeiende groep woningzoekers binnen de huidige generatie zijn voornamelijk één- en tweepersoonshuishoudens. Daarom nemen wij u graag mee in één van onze woonconcepten: VDM Next, een all-electric woning voor kleine huishoudens met een korte bouwtijd, lage kostprijs en een aantal unieke eigenschappen
10:45 | Bezoek aan de geïndustrialiseerde fabriek

Niet alleen de woningen van VDM zijn duurzaam. De fabriek is vrijwel energieneutraal. Op de daken zijn ruim 3.200 zonnepanelen geïnstalleerd en in de fabriek staan twee geautomatiseerde productielijnen. Door deze geïndustrialiseerde wijze van bouwen creëer je precisiewerk, een hoge bouwsnelheid en een nauwkeurige planning. Duurzaam én efficiënt!

11.40 | Toets, showcases ondergaan:

 • E&R Klanttoets (huurder en vastgoedeigenaar)
 • E&R Bedrijfseconomische toets in circulair ondernemen (bedrijven in de bouwkolom)
InnovationSpotter
11:50 | Opwarmer voor volgende bijeenkomst, gevonden op www.InnovationSpotter.com door Hans Blaauw | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl |
dos and don'ts
11:55 | Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vraag door Ron van Wijk, E&R Algemeen programmamanager

 

12:00 | Na afloop staat een eenvoudige lunch klaar en is er volop gelegenheid tot netwerken.

Vervolg bijeenkomsten

Nieuwe cursus Circulair Bouwen

De Vastgoed Business School start in november me een nieuwe cursus waarbij alle mogelijke aspecten van Circulair Bouwen aan de orde komen. Kennisoverdracht geschiedt door ervaren en spraakmakende docenten uit de praktijk. Je gaat tijdens de cursus hiermee zelf aan de slag in je eigen organisatie om een eindopdracht te vervullen. Indien met een voldoende afgerond, wordt je opgenomen in het register Qualified Smart Asset Manager (QSAM)

Voor informatie

 

 

 • Locatie: Aliaxis Nederland B.V., Industrieterrein Panningen 11, 5981 NK Panningen
 • Datum: 13 oktober 2022
 • Tijd: 09:30 – 12:00 uur, na afloop staat een eenvoudige broodjes lunch klaar en aansluitend E&R Koplopers overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Kosten:
 • Let op: Let op het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn nog 10 vrije beschikbaar, geef je snel op door deze mail te beantwoorden. 
 • Now show beleid: Wij hanteren een No-show-beleid

E&R Kopgroep circulair bouwen jaarprogramma staat in het teken van ‘Wonen 2.0, van ambitie naar realisatie tot de meest aantrekkelijke, prettig, betaalbaar, duurzaam en circulair woonomgeving van Nederland’

Download Informatiefolder wonen 2.0 – circulair – dd 2022-03-23

Bijgewerkt: 23 maart 2022

Wij nodigen jou graag uit om mee te doen aan het showcaseproject ‘Wonen 2.0’, van ambitie naar realisatie tot de meest aantrekkelijke, prettig, betaalbaar, duurzaam en circulair woonomgeving van Nederland

Aanleiding en context 

 • Bouwen moet duurzamer en schoner zodat we minder CO2, stikstof en fijnstof uitstoten;
 • Zorgvuldiger omgaan met grondstoffen door circulair en biobasd te bouwen;
 • Druk op de bouw om het woningtekort weg te werken en de woningmarkt te voorzien van betaalbare woningen om prettig te kunnen wonen;
 • Door de opkomende digitalisering is het mogelijk het productieproces van woningen te versnellen, betere kwaliteit te leveren met minder inzet van almaar schaarse wordende technisch opgeleide personen;
 • Met de opkomst van smart home oplossingen kan het wonen aangenamer, goedkoper en duurzamer worden zoals het uitruilen van zonne-energie die onderling uitgeruild kan worden en belangrijk voor Emobility en laadinfra.

Werken op de meest prettig, betaalbare, duurzame en circulair woonomgeving hoe mooi zou dat zijn!

‘Wonen 2.0 ambieert om samen met haar partners in 2025 de meest prettige, betaalbare, duurzame en circulaire woonomgeving van Nederland te zijn. De inzet van digitale en technologische innovaties, zoals smart home, zijn toepassingen om deze verandering mogelijk te kunnen maken en de juiste woonomstandigheden op de juiste plek te bieden. Deze innovaties dragen er bijvoorbeeld aan bij aan betere, snellere en goedkopers wijze van het bouwen en onderhouden van woningen. Door de digitale ontwikkelingen van de laatste jaren zijn er grote stappen gezet in smart home oplossingen in het opwekken en distributie van energie, ontspanning, service zorg op afstand.

Impact en waardenrealisatie

Samenwerking van sleutelpartijen, gebruikmaking van technologische en sociale innovaties hebben de toekomst. De samenwerking kan echter stukken beter en professionele netwerkvorming is een van de oplossingsrichtingen. We voorzien dat aansluiten bij progressieve netwerkstructuren ten zeerste zal bijdragen aan dit doel.

We voorzien op relatief korte termijn waardecreatie en impact voor:

 • Het sneller oplossen van het woningtekort;
 • Het sneller verduurzamen van woningen;
 • De betaalbaarheid van het wonen;
 • De energiebalans. Het zal niet lang meer duren dat nieuw te bouwen woningen meer energie opwekken dan verbruiken.

Partners, opdrachtgevers en leveranciers

Verrassende betaalbare woonconcepten - Richard de Moel - WeBuild
   

Proces en kennis partners

InnovationSpotter

 E&R als aanjager

Meedoen, wat levert het jou op

 • Toegang tot een sector overstijgend kennisnetwerk van professionals uit de ‘gouden driehoek’ van bedrijfsleven, onderwijs en overheid;
 • Verkrijgen van nieuwe werkplekoplossingen door gebruik te maken van E&R Netwerken;
 • Warme leads voor de eigen praktijk;
 • Snel en voordelig profiteren van werkplekinnovaties en visieontwikkeling;
 • Visie en praktijk aan elkaar verbinden en het creëren van meerwaarde voor werkenden, bedrijven en maatschappij;
 • Directe betrokkenheid bij de klantreis;
 • Deelnemen aan de praktijk van project naar inspirerende showcases;
 • Deelnemers uit de 1e ring van dit programma krijgen de beschikking over een longlist van leveranciers die beoordeeld zijn op meervoudige waarde creatie & duurzame ontwikkelingsdoelen.

Meedoen, ons aanbod:

 • Actief meesturen en meedoen kan wanneer u aangeeft als bedrijf toe te willen treden tot de 1e ring van dit programma. Bedrijfslidmaatschap. (Voor aanmelden als bedrijfslidmaatschap zie ‘aanmelden’)
 • Meekijken en luisteren vanuit de 2e Persoonlijk lidmaatschap (Voor aanmelden als persoonlijk lid zie ‘aanmelden’)

Met innovatieve groet, Kernteam ‘Wonen 2.0’

Cees van Beukering Cees van Beukering | Directeur van E&R | Algemeen programmamanager a.i. van E&R Koplopers in wonen+ |
Hans Blauw | Innovationspotter van de E&R Kopgroep ‘Wonen 2025’ | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl | Hans Blaauw | De Gebouwheer | InnovationSpotter |
|Hans van der Zwet | Zeeuwland | Hans van der Zwet | Zeeuwland wonen |

 

 ‘Wonen 2.0’

APPENDIX TEAM/SHOWECASEPROJECT

Ron van Wijk HAN circulair

Duurzame & circulaire huisvesting.| Ron van Wijk | GFSC Consultants and Engineers BV en programmaleider en docent Crash Course Circulair Bouwen van de HAN | +316-48159526 |

Omgevingswet.| Peter de Haan | Asselbergs & Klinkhamer Advocaten | Vastgoedrecht | +316-25017336 |

Omgevingswet.| Peter de Haan | PDH Advocaten | Vastgoedrecht | +316-25017336 |

Resultaatgericht circulair en duurzaam onderhoud| Leo Lussenburg | Regieweb | +316-53460364 |

Resultaatgericht circulair en duurzaam onderhoud| Leo Lussenburg | Regieweb | +316-53460364 |

Kwaliteitsborging in de bouw met inzet van BIM volgens ISO 19650 | Marcel Ponjée | Bouwkwaliteitplus | +316-14004458 |

Kwaliteitsborging in de bouw met inzet van BIM volgens ISO 19650 | Marcel Ponjée | Bouwkwaliteitplus | +316-14004458 |

Innovatief circulair inkoopbeleid. | Erik Nijhof | Panumo – kennis van inkoop | +316-54782893 |

Innovatief circulair inkoopbeleid. | Erik Nijhof | Panumo – kennis van inkoop | +316-54782893 |

Cor van Dijken Directeur Adviesbureau COR

Cor van Dijken | Directeur Adviesbureau COR | +316-22412352

Hilda Feenstra | +316-25299700 | localworks | Auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je Durven’ | Topic: Duurzaamheid en assetmanagement

Duurzaamheid en assetmanagement | Hilda Feenstra | +316-25299700 | localworks | Auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je Durven’ |

Richard de la Roy Aandeelhouder / mede-eigenaar bij De Eker

Richard de la Roy Aandeelhouder / mede-eigenaar bij De Eker | Circulaire materialen |

Ger van der Zanden

Ger van der Zanden

Chantal Gelton | BSI Group Netherlands B.V |

BIM | Chantal Gelton | BSI Group Netherlands B.V |

Lobke Opsteen | Advocaat Opsteen | Topic: Bouwrecht |

Bouwrecht | Lobke Opsteen | Advocaat Opsteen |

Erik Zinger | HAN Manager onderwijs voor werkenden Built Environment en docent/onderzoeker Lectoraat Architecture in Health |

Erik Zinger | HAN Manager onderwijs voor werkenden Built Environment en docent/onderzoeker Lectoraat Architecture in Health |

Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit | Geregeld BV, Lendahand | Bouwbesluit en kwaliteitsborging in de bouw

Bouwbesluit en kwaliteitsborging in de bouw | Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit | Geregeld BV, Lendahand |

Harm Rozie | Topic: Leermethode Collin

Harm Rozie

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: Circulaire economie

Circulaire economie | Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen |

Bas Sanders | Sander Machinebouw | Ambassadeur biomimicry nl | Topic: Biomimicry in practice

Biomimicry in practice | Bas Sanders | Sander Machinebouw | Ambassadeur biomimicry nl |

John Elenbaas Eco-Elenbaas transformeren naar C.E. HUB.

John Elenbaas Eco-Elenbaas transformeren naar C.E. HUB.

Marco Bloem | Expert circulair en duurzaam inkopen | info@winstmetinkoop.nl | 0629179076

Leon Erkelens | Algemeen programmamanager innovatie challenge circulair bouwen | +316-42209507 | leon@synerki.nl

Leon Erkelens | +316-42209507 | leon@synerki.nl

Hans Blauw | Innovationspotter van de E&R Kopgroep ‘Wonen 2025’ | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl |

Hans Blauw | Innovationspotter van de E&R Kopgroep wonen | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl |

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Op deze pagina treft u relevante project informatie naar kennisinstellingen die voor ons van nut zijn om mobiliteit op een hoger niveau te brengen en die passen bij de showcases waarmee de kopgroep bezig is:

Bijgesteld 23 maart 2022

Presentaties van de bijeenkomst op 24 maart 2022 bij VDM Wonen

Presentaties van de bijeenkomst op 4 april 2021 over Renovatieversneller samen met Aedes

Presentaties van de bijeenkomst op 2 februari 2021 over wat is circulair bouwen

Om te lezen:

 Over innovaties:

Achtergrondinformatie vanuit de optiek van de EU

Achtergrondinformatie vanuit de optiek van Nederland

Achtergrondinformatie vanuit de brancheorganisaties

Achtergrondinformatie op thema

 

Aankomende bijeenkomsten over showcases en toekomstverkenning bijeenkomsten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze projecten

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R Kopgroep of  Toekomstverkennen bijeenkomsten

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R kopgroep

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU