Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Circulair bouwen & onderhouden van infra en bouwprojecten voor koplopers. E&R Koplopers circulair bouwen

Over kwaliteitsborging in de bouw voor opdrachtgevers, aannemers en gemeenten. Waarom, wat en hoe? Welke aansprekende praktijkvoorbeelden – showcases – zijn er om van te leren

Programma

09:15 | Inloop en aanmelden voor Webinar
09:30 | Welkom en toelichting op programma door Ron van Wijk. Tevens actualiteiten over het jaarprogramma en over de circulair bouwen showcases.
09:45 | Huurwoningen sneller, beter en betaalbaar verduurzamen door Leo Lussenburg | Regieweb | en Remko Zuidema | Aedes |

 • Het is een van de grootste uitdagingen de komende jaren: alle woningen CO 2 -neutraal krijgen in 2050. Eén ding is duidelijk: corporaties kunnen het niet alleen, maar marktpartijen ook niet. Gezamenlijk optrekken is noodzakelijk. Zodat we kwetsbare huurders snel naar veilige, betaalbare en gezond wonen brengen.
10:15 | De Renovatieversneller gaat werken door:

 • In te zette op vraagbundeling en gezamenlijke inkoop creëren van een meer continue vraag naar integrale energierenovaties naar aardgasvrij of aardgasvrij-ready;
 • Het toepassen van vernieuwende methodieken voor samenwerking en contracteren;
 • Een brede marktintroductie van standaardmaatregelenpakketten die de experiment- en demonstratiefase reeds doorlopen hebben
 • Standaardisatie van innovatieve renovatie-aanpakken, efficiëntere ketensamenwerking en industrialisatie van het productieproces waardoor de kosten per renovatie lager worden;
 • …………………………………………
Circulair bouwen Deventer Nexteria
10.40 | Klanttoets, wat is de waarde van gepresenteerde product of dienst voor de klant. We kijken naar:

  • Klantvergrotende elementen (meer=meer): Resultaat (Wat krijg ik?), Afhandeling (Hoe krijg ik het?) en Emotie (Wat voel ik erbij?)
  • Klantverkleinende elementen (meer=minder): Prijs (Hoeveel kost het?), Moeite (Wat moet ik ervoor doen?) en Risico (Hoe onzeker is het?)
InnovationSpotter
10:50 | Opwarmer voor volgende bijeenkomst, gevonden op www.InnovationSpotter.com door Hans Blaauw | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl |
dos and don'ts
10:55 | Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vraag door Ron van Wijk, E&R Algemeen programmamanager

 

11:00 | Na afloop staat een eenvoudige lunch klaar en is er volop gelegenheid tot netwerken.

Vervolg bijeenkomsten

Nieuwe cursus Circulair Bouwen

De Vastgoed Business School start in november me een nieuwe cursus waarbij alle mogelijke aspecten van Circulair Bouwen aan de orde komen. Kennisoverdracht geschiedt door ervaren en spraakmakende docenten uit de praktijk. Je gaat tijdens de cursus hiermee zelf aan de slag in je eigen organisatie om een eindopdracht te vervullen. Indien met een voldoende afgerond, wordt je opgenomen in het register Qualified Smart Asset Manager (QSAM)

Voor informatie

 

 

 • Locatie: – Webinar –
 • Datum: 4 mei 2021
 • Tijd: 09:30 – 11:00 uur, na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Kosten:
  • Gratis voor leden van E&R en deelnemers van de E&R Kopgroep circulair bouwen 2025 hebben voorrang bij inschrijving. 
  • Aan niet leden vragen wij een bijdrage van € 154,45 incl. btw (€ 125,- excl. btw) voor deze bijeenkomst en deze bijdrage dient u voorafgaand aan de bijeenkomst te voldoen. Wanneer u zich aanmeldt als lid zullen wij de bijdrage voor deze bijeenkomst in mindering brengen op het lidmaatschapsgeld – zie de voordelen van het lidmaatschap onder: aanmelden
 • Let op: Let op het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn nog 10 vrije beschikbaar, geef je snel op door deze mail te beantwoorden. 
 • Now show beleid: Wij hanteren een No-show-beleid. 

E&R KOPGROEP CIRCULAIR BOUWEN 2025

 VISIE | MISSIE | JAARPROGRAMMA 2020-2021

Bijgesteld: 6 april 2021

Visie en missie van de kopgroep circulair bouwen

Enkele observaties met betrekking tot bouwen en onderhouden van infra- en bouwwerken:

 • De keuze van de overheid voor de circulaire economie
 • Financiers die investeerders aanmoedigt duurzaam en circulair te bouwen
 • De onbetaalbaarheid van woningen noopt bouwer beter woningen te bouwen die goedkoper zijn. De koplopers zetten in op industrialisatie van de bouw met inzet van big data, AI, IoT om sneller en goedkoper te produceren
 • Meer aandacht voor de mens en circulair bouwen en onderhouden van vastgoed als onderdeel van Integrated Reporting een andere manier van jaarverslaglegging van bedrijven.

De kopgroep organiseert regelmatig toekomstverkenningen. Het betreffen bijeenkomsten om haar innovatief vermogen aan te scherpen en strategie bij te stellen. Directe contacten in het bedrijfsleven, idealiter deelname aan kopgroepen zijn daarom belangrijk om te weten welke situaties zich voordoen en waar de kopgroep op in kan spelen. Zie: circulair bouwen 2025 – Toekomstverkennen in een dag voor beleidsmakers en programmamanagers 

Missie van E&R

E&R Principes

Circulaire economie als realiteit. Is dat we zorgvuldig omgaan met de zes kapitaalsoorten, te weten:

 • Natuurlijke kapitaal;
 • Menselijke kapitaal;
 • Intellectuele kapitaal;
 • Sociale kapitaal:
 • Materiele kapitaal en
 • Financiële kapitaal
 • En het voorkómen van schade door ons handelen

Bron: International Integrated Reporting Council (IIRC).

Noot: Voornoemde kapitaalsoorten hebben wij verbonden aan de 17 Sustainable Development Goals zodat deze waarden niet worden vergeten.

sdgs-sustainable-development-goals

Figuur 1: sdgs-sustainable-development-goals

E&R helpt Koplopers te versnellen in CIRCULAIRE ECONOMIE en in het toepassen van NIEUWE SLEUTELTECHNOLOGIEEN richting sterke business cases die jou een voorsprong op anderen geeft en die anderen inspireren. Mbt nieuwe sleuteltechnologieën, zie InnovationSpotter, een initiatief van Platform Economie & Ruimte om de vraag en aanbod naar en van innovaties dichter bij elkaar te brengen. Het platform biedt ruimte voor innovaties in alle branches en vakgebieden, wereldwijd. (Beschikbaar B-versie) 

De kopgroep stelt zich de opdracht om binnen de Benelux negen aansprekende projecten als SHOWCASES te realiseren ‘Most Advanced, Yet Acceptable!‘ Bij de uitwerking van showcases richten we ons vooral op de waarde die een product of dienst heeft voor de klant in:

 • Klantvergrotende elementen (meer=meer): Resultaat (Wat krijg ik?), Afhandeling (Hoe krijg ik het?) en Emotie (Wat voel ik erbij?)
 • Klantverkleinende elementen (meer=minder): Prijs (Hoeveel kost het?), Moeite (Wat moet ik ervoor doen?) en Risico (Hoe onzeker is het?)

De kopgroep is samengesteld uit denkers en ontwerpers, producenten en dienstverlenende bedrijven en heeft als doelgroep potentiële opdrachtgevers in het circulair bouwen en onderhouden van infra en bouwwerken.

De kopgroep vertaald de visie en missie naar de praktijk van bouwers van infra en bouwwerken:

 • Organiseren van bijeenkomsten, een maal per maand op een vast moment, voor het bieden van inspiratie door deelnemers te betrekken bij SHOWCASES, voor reflectie en nuttig voor het onderhouden en uitbouwen van eigen kennisnetwerk en zakelijke netwerk;
 • Deelnemers uit de 1e ring van de kopgroep hebben naast het voordeel als eerste over nieuwe ontwikkelingen te worden geïnformeerd krijgen ook nog:

Doelgroep

De Kopgroep bestaat uit vertegenwoordigers van profit en non-profit organisaties. Bestuurders, beleidsmedewerkers strategie en beleid, programmamanagers en projectleiders van architectenbureaus, installatiebedrijven, bouwbedrijven en toeleveranciers uit de bouwketen, de aanspreekpunten om te werken aan showcases over slimmer en beter circulair te bouwen. Verder zijn in de kopgroep vertegenwoordigd materiedeskundigen en de directeur van het platform. Aangesloten leden zijn te volgen op: E&R Kopgroep circulair en biobased bouwen 2025

Wat biedt de kopgroep

 • De kopgroep helpt bestuurders, beleidsmedewerkers strategie en beleid, programmamanagers en projectleiders circulair bouwwerken te realiseren en te onderhouden  (duurzaam, acceptabele prijs/kwaliteit balans). We werken toe naar showcases, soms met verrassend resultaat en een manier die inspireert en snelle implementatie mogelijk maakt. Hiervoor staat voor u klaar het E&R inspiratie en implementatie programma. (Op te vragen bij Leo Lussenburg | InnovationSpotter circulair bouwen | +316-29562965 | Leo@Regieweb.nl )
 • De kopgroep helpt ook leveranciers, architectenbureaus, installatiebedrijven, bouwbedrijven en toeleveranciers uit de bouwketen, die innovatieve diensten/producten bieden bij de promotie en het vinden van opdrachtgevers die hun diensten/producten willen implementeren. Hiervoor staat voor u klaar het E&R promotie en implementatie programma. (Op te vragen bij Marco Bloem | Expert inkoop en contracten management | info@winstmetinkoop.nl | +31(0)6-29179076)
 • Experts van E&R begeleiden de projecten om deze voor opdrachtgevers en leveranciers tot een succes te maken en bieden ondersteuning bij het vinden van subsidie en financiering.
Ambities in het E&R netwerk

Figuur 2: Ambities in het E&R netwerk

 • Denk- en werkkader – waar gaat het over –  
Denk- en werkkader-circulair bouwen. Bron PBL

Figuur 3: Denk- en werkkader-circulair bouwen. Bron PBL

 • Programma van wensen circulair bouwen als ‘state of the art’ document voor opdrachtgevers:
  • Interne besluitvorming ;
  • Voor de inkoop van circulair bouwen diensten en producten;
  • Voor reflectie en input voor nieuwe inzichten.
 • In bestaande situaties kan stap voor stap infra en bouwwerken circulair gemaakt worden naar de nieuwste inzichten van het Programma van wensen van circulair bouwen. Hiervoor is een transitiestappen plan van nut om in de tijd stap voor stap te werken naar het ideale plaatje. PS de kopgroep zal zijn eigen ‘transitiestappen plaatje’ maken – hieronder twee voorbeelden – vereenvoudigd generieke E&R plaatje en plaatje die de kopgroep bedrijventerreinen gebruikt.
E&R Transitiestappen - algemeen -

Figuur 4a: E&R Transitiestappen – algemeen –

E&R Kopgroep bedrijventerreinen - transitiestappen - Bron Jaap Kortman

Figuur 4b: E&R Kopgroep bedrijventerreinen – transitiestappen – Bron Jaap Kortman

Dagelijkse leiding en taken van de kopgroep

JAARPROGRAMMA 2021-2022

In het jaarprogramma wordt voortdurend bijgewerkt en is steeds voor de komende 12 maanden zover dat mogelijk is ingevuld met voldoende schuifruimte om in te spelen op actualiteiten. Zie in onderstaand figuur wat wij daaronder verstaan met in beeld gebracht de verschillende showcases en initiatiefnemers.

Circulair bouwen - showcases - dd.2021-03-05

Figuur 5: Circulair bouwen – showcases – dd.2021-03-05

In het jaarprogrammama staan vier showcases centraal waarover bijeenkomsten worden georganiseerd, te weten:

 1. Regieweb samen staan voor circulair en duurzaam onderhoud+  Programmamanagers: Leo Lussenburg en Marco Bloem
 2. GFSC Renovatieversneller+ Programmamanagers: Ron van Wijk en Leo Lussenburg
 3. Wonen as a service+ Programmamanager: Hans Blaauw
 4. CFSC Circulaire fietsinfrastructuur+ Programmamanager: Ron van Wijk
 5. Kwaliteitsborging in de bouw+ Programmamanager: Marcel Ponjee
 6. CCFSC Circulaire fietsinfrastructuur+ Programmamanager: Ron van Wijk
 7. Jouw showcase hier. We hebben nog drie plekken open staan voor jouw showcase circulair bouwen van infra en bouwprojecten. Voor informatie kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

Programma van de komende 12 maanden vooruit:

SC 6 april 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

SC 4 mei 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

SC 1 juni 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

SC 6 juli 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

SC 3 augustus 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

SC 7 september 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

SC 5 oktober 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: ……….
 • Gastspreker: …………………. van ……………… over …………….

SC 2 november 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: ……….
 • Gastspreker: …………………. van ……………… over …………….

SC 7 december 2021 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: ……….
 • Gastspreker: …………………. van ……………… over …………….

SC 4 januari 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: ……….
 • Gastspreker: …………………. van ……………… over …………….

SC 4 februari 2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: ……….
 • Gastspreker: …………………. van ……………… over …………….

SC 1 maart  2022 (Webinar) 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: ……….
 • Gastspreker: …………………. van ……………… over …………….

 

Ron van Wijk HAN circulair

Duurzame & circulaire huisvesting.| Ron van Wijk | GFSC Consultants and Engineers BV en programmaleider en docent Crash Course Circulair Bouwen van de HAN | +316-48159526 |

Omgevingswet.| Peter de Haan | Asselbergs & Klinkhamer Advocaten | Vastgoedrecht | +316-25017336 |

Omgevingswet.| Peter de Haan | PDH Advocaten | Vastgoedrecht | +316-25017336 |

Resultaatgericht circulair en duurzaam onderhoud| Leo Lussenburg | Regieweb | +316-53460364 |

Resultaatgericht circulair en duurzaam onderhoud| Leo Lussenburg | Regieweb | +316-53460364 |

Kwaliteitsborging in de bouw met inzet van BIM volgens ISO 19650 | Marcel Ponjée | Bouwkwaliteitplus | +316-14004458 |

Kwaliteitsborging in de bouw met inzet van BIM volgens ISO 19650 | Marcel Ponjée | Bouwkwaliteitplus | +316-14004458 |

Innovatief circulair inkoopbeleid. | Erik Nijhof | Panumo – kennis van inkoop | +316-54782893 |

Innovatief circulair inkoopbeleid. | Erik Nijhof | Panumo – kennis van inkoop | +316-54782893 |

Cor van Dijken Directeur Adviesbureau COR

Cor van Dijken | Directeur Adviesbureau COR | +316-22412352

Hilda Feenstra | +316-25299700 | localworks | Auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je Durven’ | Topic: Duurzaamheid en assetmanagement

Duurzaamheid en assetmanagement | Hilda Feenstra | +316-25299700 | localworks | Auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je Durven’ |

Richard de la Roy Aandeelhouder / mede-eigenaar bij De Eker

Richard de la Roy Aandeelhouder / mede-eigenaar bij De Eker | Circulaire materialen |

Ger van der Zanden

Ger van der Zanden

Chantal Gelton | BSI Group Netherlands B.V |

BIM | Chantal Gelton | BSI Group Netherlands B.V |

Lobke Opsteen | Advocaat Opsteen | Topic: Bouwrecht |

Bouwrecht | Lobke Opsteen | Advocaat Opsteen |

Erik Zinger | HAN Manager onderwijs voor werkenden Built Environment en docent/onderzoeker Lectoraat Architecture in Health |

Erik Zinger | HAN Manager onderwijs voor werkenden Built Environment en docent/onderzoeker Lectoraat Architecture in Health |

Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit | Geregeld BV, Lendahand | Bouwbesluit en kwaliteitsborging in de bouw

Bouwbesluit en kwaliteitsborging in de bouw | Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit | Geregeld BV, Lendahand |

Harm Rozie | Topic: Leermethode Collin

Harm Rozie

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: Circulaire economie

Circulaire economie | Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen |

Bas Sanders | Sander Machinebouw | Ambassadeur biomimicry nl | Topic: Biomimicry in practice

Biomimicry in practice | Bas Sanders | Sander Machinebouw | Ambassadeur biomimicry nl |

John Elenbaas Eco-Elenbaas transformeren naar C.E. HUB.

John Elenbaas Eco-Elenbaas transformeren naar C.E. HUB.

Marco Bloem | Expert circulair en duurzaam inkopen | info@winstmetinkoop.nl | 0629179076

Leon Erkelens | Algemeen programmamanager innovatie challenge circulair bouwen | +316-42209507 | leon@synerki.nl

Leon Erkelens | +316-42209507 | leon@synerki.nl

Hans Blauw | Innovationspotter van de E&R Kopgroep ‘Wonen 2025’ | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl |

Hans Blauw | Innovationspotter van de E&R Kopgroep wonen | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl |

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Op deze pagina treft u relevante project informatie naar kennisinstellingen die voor ons van nut zijn om mobiliteit op een hoger niveau te brengen en die passen bij de showcases waarmee de kopgroep bezig is:

Bijgesteld 4 maart 2021

Om te lezen:

 Over innovaties:

Uitzending gemist:

Achtergrondinformatie vanuit de optiek van de EU

Achtergrondinformatie vanuit de optiek van Nederland

Achtergrondinformatie op thema

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten & toekomstverkenning bijeenkomsten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze projecten

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Project

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa.

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R Kopgroep of  Toekomstverkennen bijeenkomsten

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R kopgroep

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU