Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Bedrijfscontinuïteit & menselijk kapitaal. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een tijdperk big data, AI en robotisering

Uitzendbureau van Robots

Programma

09:15 | Inloop voor aanmelden Webinar
09:30 | Welkom en toelichting op programma door Roel Cremer E&R Algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep bedrijfscontinuïteit & menselijk kapitaal. De kopgroep bedrijfscontinuïteit wil inspelen op enkele toonaangevende ontwikkelingen, zoals: 

 • Borgen van bedrijfscontinuïteit en productiviteit in een dynamische en ‘future proof’ werkomgeving. 
 • Accent op werk dat gezonder en fitter maakt in tegenstelling tot werk dat mensen ‘afbrandt’. 
 • Het verkennen van nieuwe beroepen in de zorg, beroepen die voorzien in vaardigheden die techniek niet kan biedenthe human touch’ . 
 • Te investeren in behoud van werkvermogen van medewerkers (kennis, skills en competenties), beleid gericht op langer in goede gezondheid kunnen blijven werken en het behoud van werkvermogen bij het ouder worden. 
 • Meer aandacht voor de mens als onderdeel van Integrated Reporting een andere manier van jaarverslaglegging van bedrijven.  
09:50 | Showcase: Versnelling in online samenwerking+ door Rob Gasseling van TeamSprint

 • TeamSprint gelooft in de kracht van aandacht met focus op bedrijfsprocessen en medewerkers. Dit vormt het fundament van de projectaanpak. Microsoft 365 is het middel om de doelen te realiseren. Ons uitgangspunt is ‘eerst de symfonie en dan de technologie’ met als resultaat? Er wordt sneller, eenduidiger en effectiever samengewerkt en alle gebruikers zijn aan boord. De organisatie is snel up en running, veilig en beheersbaar. Voor nu en voor de toekomst.
10:10 | Zorgeloos over je cybersecurity met AntSec Security. Operations Proactief identificeren van beveiligingsrisico’s en realtime detectie van dreigingen door Rindert Korstjens en Jeroen van Roon van  AntSec over Cyber security+
10:30 | Klanttoets, wat is de waarde van gepresenteerde product of dienst voor de klant. We kijken naar:

 • Klantvergrotende elementen (meer=meer): Resultaat (Wat krijg ik?), Afhandeling (Hoe krijg ik het?) en Emotie (Wat voel ik erbij?)
 • Klantverkleinende elementen (meer=minder): Prijs (Hoeveel kost het?), Moeite (Wat moet ik ervoor doen?) en Risico (Hoe onzeker is het?)
 InnovationSpotter
10:40 | Innovaties voor u gevonden

dos and don'ts
10:50 | Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vraag door Roel Cremer E&R Algemeen programmamanager
11:00 | Na afloop is er nog de mogelijkheid om via Teams nog van gedachte te wisselen

Vervolgbijeenkomsten

Om de vier weken. Elke vierde dinsdag van de maand in de ochtend.

Voor opvragen informatiefolder E&R Kopgroep bedrijfscontinuïteit & menselijk kapitaal en jaarprogramma kunt u terecht bij Roel Cremer | +316-29070210 | roel.cremer@gmail.com |

 • Locatie: – Webinar –
 • Datum: 6 mei 2021
 • Tijd: 09:30 – 11:00 uur, na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Kosten:
  • Gratis voor leden van E&R en deelnemers van de E&R Kopgroep bedrijfscontinuïteit & menselijk kapitaal hebben voorrang bij inschrijving.
  • Aan niet leden vragen wij een bijdrage van € 154,45 incl. btw (€ 125,- excl. btw) voor deze bijeenkomst en deze bijdrage dient u voorafgaand aan de bijeenkomst te voldoen. Wanneer u zich aanmeldt als lid zullen wij de bijdrage voor deze bijeenkomst in mindering brengen op het lidmaatschapsgeld – zie de voordelen van het lidmaatschap onder: aanmelden
 • Let op: Let op het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn nog 10 vrije beschikbaar, geef je snel op door deze mail te beantwoorden.
 • Now show beleid: Wij hanteren een No-show-beleid

E&R KOPGROEP BEDRIJFSCONTINUÏTEIT | HUMAN CAPITAL | 2025

VISIE | MISSIE | JAARPROGRAMMA

Bijgesteld: 29 maart 2021

Missie van E&R

E&R Principes

Circulaire economie als realiteit. Is dat we zorgvuldig omgaan met de zes kapitaalsoorten, te weten:

 • Natuurlijke kapitaal;
 • Menselijke kapitaal;
 • Intellectuele kapitaal;
 • Sociale kapitaal:
 • Materiele kapitaal en
 • Financiële kapitaal
 • En het voorkómen van schade door ons handelen

Bron: International Integrated Reporting Council (IIRC).

Noot: Voornoemde kapitaalsoorten hebben wij verbonden aan de 17 Sustainable Development Goals zodat deze waarden niet worden vergeten.

sdgs-sustainable-development-goals

Figuur 1: sdgs-sustainable-development-goals

E&R helpt Koplopers te versnellen in CIRCULAIRE ECONOMIE en in het toepassen van NIEUWE SLEUTELTECHNOLOGIEEN richting sterke business cases die jou een voorsprong op anderen geeft en die anderen inspireren. Mbt nieuwe sleuteltechnologieën, zie InnovationSpotter. Een initiatief van Platform Economie & Ruimte om de vraag en aanbod naar en van innovaties dichter bij elkaar te brengen. Het platform biedt ruimte voor innovaties in alle branches en vakgebieden, wereldwijd. (Beschikbaar B-versie) 

Visie en missie van de kopgroep

Enkele actuele observaties vormen de basis voor visie en missie van de kopgroep:

 • Tekort aan zorgmedewerkers en technisch opgeleiden
 • Noodzaak actualisering vakmanschap in het licht van voortgaande digitalisering
 • Preventie van uitval, behoud van werk, retentie van vakmensen
 • Langer doorwerken voor diegene die te weinig pensioenrechten hebben opgebouwd
 • …………………………………..
 • ………………………………

De kopgroep organiseert regelmatig toekomstverkenningsbijeenkomsten om haar zienswijze en aanpak bij te stellen naar wat er speelt en belangrijk gevonden wordt om op in te spelen.

De kopgroep beoogt om binnen de Benelux negen aansprekende projecten als SHOWCASES te realiseren ‘Most Advanced, Yet Acceptable! Bij de uitwerking van showcases richten we ons vooral op de waarde die een product of dienst heeft voor de klant in:

 • Klantvergrotende elementen (meer=meer): Resultaat (Wat krijg ik?, Afhandeling (Hoe krijg ik het? en Emotie (Wat voel ik erbij?)
 • Klantverkleinende elementen (meer=minder): Prijs (Hoeveel kost het?), Moeite (Wat moet ik ervoor doen? en Risico (Hoe onzeker is het?)

De kopgroep is samengesteld uit denkers en ontwerpers, producenten en dienstverlenende bedrijven. Als doelgroep heeft de kopgroep potentiële opdrachtgevers die op zoek zijn naar handvatten om hun bedrijfscontinuïteit te borgen.

De kopgroep bedrijfscontinuïteit vertaalt de algemene visie en missie van E&R naar de praktijk van bedrijfsorganisaties. De kopgroep beoogt daarbij de actualiteit van de circulaire economie te betrekken met zo mogelijk gebruikmaking van nieuwe sleuteltechnologieën door:

 • Organiseren van bijeenkomsten, een maal per maand op een vast moment, voor het bieden van inspiratie door deelnemers te betrekken bij SHOWCASES, voor reflectie en nuttig voor het onderhouden en uitbouwen van eigen kennisnetwerk en zakelijke netwerk;
 • Deelnemers uit de 1e ring van de kopgroep hebben naast het voordeel als eerste over nieuwe ontwikkelingen te worden geïnformeerd krijgen ook nog:

Doelgroep

De Kopgroep bestaat uit vertegenwoordigers van profit en non-profit organisaties.  HR-managers zijn dan in het bijzonder de aanspreekpunten om te werken aan showcases waarin op slimme en preventieve wijze de continuïteit van organisaties aan de orde is. Verder zijn in de kopgroep vertegenwoordigd materiedeskundigen en de directeur van het platform. Aangesloten leden zijn te volgen op: E&R LinkedIngroep bedrijfscontinuïteit en human capital.

Wat biedt de kopgroep

 • De kopgroep helpt bestuurders, strategische adviseurs, beleidsmedewerkers, programmamanagers en HR-managers bij het vinden van oplossingen om hun HR oplossingen te implementeren (duurzaam, acceptabele prijs/kwaliteit balans). We werken toe naar showcases, soms met verrassend resultaat en een manier die inspireert en snelle implementatie mogelijk maakt. Hiervoor staat voor u klaar het E&R inspiratie en implementatie programma. (Op te vragen bij Cees van Beukering | Directeur Economie & Ruimte | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl | +31(0)6-51228420)
 • De kopgroep helpt ook leveranciers die innovatieve diensten/producten bieden bij de promotie en het vinden van opdrachtgevers die hun diensten/producten willen implementeren. Hiervoor staat voor u klaar het E&R promotie en implementatie programma. (Op te vragen bij Cees van Beukering | Directeur Economie & Ruimte | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl | +31(0)6-51228420)
 • Experts van E&R begeleiden de projecten om deze voor opdrachtgevers en leveranciers tot een succes te maken en bieden hulp in het vinden van subsidie en financiering.
Ambities in het E&R netwerk

Figuur 2: Ambities in het E&R netwerk

 • Denk- en werkkader – waar gaat het over –  
bedrijfscontinuïteit

Figuur 3: bedrijfscontinuïteit

 • Paper ‘Bedrijfscontinuïteit en human capital van nu, morgen en overmorgen’ document voor bestuurders en HR-managers nodig voor:
  • Interne besluitvorming ter onderbouwing van het uitzetten van projecten;
  • Voor de inkoop van HR-diensten en producten;
  • Voor reflectie en input voor nieuwe inzichten.
 • Voor het borgen van bedrijfscontinuïteit stellen we een transitie-stappenplan voor. Het innovatieve karakter krijgt dan vorm met de inzet van nieuwe sleuteltechnologieën. Afhankelijk van de wil en de mogelijkheden van bestuurders en HR-managers wordt stap voor stap gewerkt aan de best haalbare borging door per fase volgens de E&R 3B’s formule behoefte, belofte en bewijs te werken. Hiervoor is een transitiestappen plan van nut om in de tijd stap voor stap te werken naar het ideale plaatje. PS de kopgroep zal zijn eigen ‘transitiestappen plaatje’ maken – hieronder twee voorbeelden – vereenvoudigd generieke E&R plaatje en plaatje die de kopgroep bedrijventerreinen gebruikt.
E&R Transitiestappen - algemeen -

Figuur 4a: E&R Transitiestappen – algemeen –

E&R Kopgroep bedrijventerreinen - transitiestappen - Bron Jaap Kortman

Figuur 4b: E&R Kopgroep bedrijventerreinen – transitiestappen – Bron Jaap Kortman

Dagelijkse leiding en taken van de kopgroep

 • Dagelijkse leiding:
  • Roel Cremer | Algemeen programmamanager bedrijfscontinuïteit en human capital | roel.cremer@gmail.com | +31(0)6-29070210 | 
  • Vacature | Programmamanager Toekomstverkennen bedrijfscontinuïteit en human capital bijeenkomsten | mail | +31(0)6-00 |
  • Vacature | innovationspotter – bedrijfscontinuïteit en human capital | mail | +31(0)6-00 |
  • Stuurgroep
 • Netwerk:
 • Taken:
  • Actualiseren jaarprogramma en het onderhouden van de contacten in het netwerk
  • Organiseren van E&R Rondetafelbijeenkomsten en E&R Toekomstverkenningsbijeenkomsten
  • Begeleiden van deelnemers die gekozen hebben voor:
   • het inspiratie en implementatie programma of
   • het promotie en implementatieprogramma.

JAARPROGRAMMA 2021-2022

In het jaarprogramma wordt voortdurend bijgewerkt en is steeds voor de komende 12 maanden zover dat mogelijk is ingevuld met voldoende schuifruimte om in te spelen op actualiteiten. Zie in onderstaand figuur wat wij daaronder verstaan met in beeld gebracht de verschillende showcases en initiatiefnemers.

bedrijfscontinuïteit-showcases

Figuur 5:bedrijfscontinuïteit-showcases

In het jaarprogrammama worden de navolgende showcases gepresenteerd, geëvalueerd en de opgedane nieuwe inzichten opgenomen in de paper ‘Bedrijfscontinuïteit en human capital van nu, morgen en overmorgen’ die de kopgroep onderhoud, te weten:

 1. Behoud van werkvermogen en productiviteit+. Roel Cremer programmamanager
 2. Sustainable and circular designer products | Circular Fabric Re-design+. Manon Juliette, programmamanager 
 3. Gilde 2.0 – ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl – Averell van den Bos, programmamanager
 4. Learn through emotion – Richard van Tilborg – Founder van CoVince, programmamanager
 5. Hoger productiviteit omhoog met inzet van Olmia Cobot – Robotisering de weg naar productiviteit en flexibiliteit in de verwerkingsindustrie – Robert Hehakaya – Viggen Group, programmamanager
 6. Digitalisering op het werk 2.0+. Rob Gasseling van teamsprint, programmamanager
 7. Cyber security+, Rindert Korstjens en Jeroen van Roon van  AntSec
 8. Smart hospitality 2025. Allard Schelhaas. programmamanager
 9. Innovaties in licht, lucht, straling, akoestiek en water voor productiviteit en gezondheid+. Raymond Lescrauwaet, programmamanager
 10. Gezonde, gelukkige medewerker die zich fit fiets op weg naar en van zijn werk+. Henry van der Vegt, programmamanager
 11. Jouw showcase hier. Voor informatie kunt u contact opnemen met Roel Cremer | Algemeen programmamanager bedrijfscontinuïteit en human capital | roel.cremer@gmail.com | +31(0)6-29070210 |

SC 1 april 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Verdergaande digitalisering op het werk+. Rob Gasseling, programmamanager
 • Gastspreker: Cyber security+, ……….en……programmamaners

SC 6 mei 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur (Nog afstemmen met sprekers)

SC 3 juni 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Smart hospitality 2025. Allard Schelhaas, programmamanager
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 1 juli 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Innovaties in licht, lucht, straling, akoestiek en water voor productiviteit en gezondheid+. Raymond Lescrauwaet, programmamanager
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 5 augustus 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Sustainable and circular designer products | Circular Fabric Re-design+. Manon Juliette, programmamanager 
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 2 september 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Learn through emotion – Richard van Tilborg – Founder van CoVince, programmamanager
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC 7 oktober 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: ……………………..
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC xx november 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: Gezonde, gelukkige medewerker die zich fit fiets op weg naar en van zijn werk+. Henry van der Vegt, programmamanager
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC xx december 2021 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: 
 • Behoud van werkvermogen en productiviteit+. Roel Cremer, programmamanager
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC xx januari 2022 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: ………………….
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC xx februari 2022 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: …………………………..
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

SC xx maart 2022 – Webinar – 09:30 – 11:00 uur

 • Showcase: …………………………………………………
 • Gastspreker …………………..over ……………… van…………..?

 

Marjolijn Wibbelink | Partner MCG | Gedragsverandering en verandermanagement

Marjolijn Wibbelink | Partner MCG | Gedragsverandering en verandermanagement

Averell van den Bos | Topic: Augmented-Mixed Reality

Averell van den Bos | Topic: Augmented-Mixed Reality

Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! | Langer zelfstandig thuis wonen voor personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! | Langer zelfstandig thuis wonen voor personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Roel Cremer | Medeoprichter ClimateMatters | Adviseur, vertrouwenspersoon bij Everybody Groep

Roel Cremer | Medeoprichter ClimateMatters | Adviseur, vertrouwenspersoon bij Everybody Groep

Harm Rozie | Topic: Leermethode Collin

Harm Rozie | Topic: Leermethode Collin

Klaas Mulder | onderwijsfilosoof | Auteur Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt

Klaas Mulder | onderwijsfilosoof | Auteur Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt

Richard van Tilborg | Covince | Topic: avontuurlijk leren

Richard van Tilborg | Covince | Topic: avontuurlijk leren

Karsten Bulling | UWV-WERKbedrijf | Arbeidsvraagstukken

Karsten Bulling | UWV-WERKbedrijf | Arbeidsvraagstukken

Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Robotica | Voorzitter stuurgroep

Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Robotica | Voorzitter stuurgroep

Rob Luyk | Binder groenprojecten | Openbaar groen

Rob Luyk | Binder groenprojecten | Openbaar groen

Resultaatgericht circulair en duurzaam onderhoud| Leo Lussenburg | Regieweb | +316-53460364 |

Resultaatgericht circulair en duurzaam onderhoud| Leo Lussenburg | Regieweb | +316-53460364 |

Rob Gasseling

Rob Gasseling

Op deze pagina treft u relevante project informatie naar kennisinstellingen die voor ons van nut zijn om Bedrijfscontinuïteit & menselijk kapitaal op een hoger niveau te brengen en die passen bij de showcases waarmee de kopgroep bezig is:

Bijgesteld 24 maart 2021

Om te lezen:

 Over innovaties:

Uitzending gemist:

 • …………

 

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten & toekomstverkenning bijeenkomsten

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze showcases & toekomstverkenningen bijeenkomsten

Smart city-IoT naar slim samenleven voor koplopers

Internet of Things (IoT) / Smart City, wat is uw eerste project hierin?

Mobiliteit voor koplopers

Mobiliteit als een service

Circulair ondernemen in een tijdperk van big data, IoT en robots voor koplopers

Ondernemen is klantgestuurd, duurzaam, circulair en efficiënt door slim gebruik te maken van big data, AI, IoT en robots.

Slim resultaatgericht werken voor koplopers

'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R Kopgroep of  Toekomstverkennen bijeenkomsten

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van de E&R kopgroep

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU