Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Bedrijfscontinuïteit & menselijk kapitaal. Thema duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een tijdperk big data, AI en robotisering voor koplopers

Uitzendbureau van Robots

Programma

09:15 | Inloop
09:30 | Welkom en toelichting op programma door Roel Cremer E&R Algemeen programmamanager van de E&R Kopgroep bedrijfscontinuïteit & menselijk kapitaal en onze gastheer Mark Menting van Smart-Robotics. De kopgroep bedrijfscontinuïteit wil inspelen op enkele toonaangevende ontwikkelingen, zoals: 

 • Borgen van bedrijfscontinuïteit en productiviteit in een dynamische en ‘future proof’ werkomgeving. 
 • Accent op werk dat gezonder en fitter maakt in tegenstelling tot werk dat mensen ‘afbrandt’. 
 • Het verkennen van nieuwe beroepen in de zorg, beroepen die voorzien in vaardigheden die techniek niet kan biedenthe human touch’ . 
 • Te investeren in behoud van werkvermogen van medewerkers (kennis, skills en competenties), beleid gericht op langer in goede gezondheid kunnen blijven werken en het behoud van werkvermogen bij het ouder worden. 
 • Meer aandacht voor de mens als onderdeel van Integrated Reporting een andere manier van jaarverslaglegging van bedrijven.  
09:40 | Bedrijfscontinuïteit door Roel Cremer E&R Algemeen programmamanager

 • Borgen van bedrijfscontinuïteit en productiviteit in een dynamische en ‘future proof’ werkomgeving. 
 • Accent op werk dat gezonder en fitter maakt in tegenstelling tot werk dat mensen ‘afbrandt’. 
10:00 |  Smart Robbots wonen door Mark Menting van Smart-Robotics ‘Masters in Flexible Automation’.

 • Twee vragen:
  • Welk probleem los je op?
  • Hoe ziet het financiële business er uit van Smart Robots?
Robot als uitzendkracht door Mark Menting van Smart-Robotics 'Masters in Flexible Automation'
10.20 | 1 + 1 = 3?

 • Bedrijfscontinuïteit en robots als uitzendkracht
 
10.40 | Investeringstoets

 • E&R 3B’s Investeringstoets = Behoefte x Belofte x Bewijs
InnovationSpotter
11:15 | Innovaties voor u gevonden

dos and don'ts
11:30 | Conclusies en agenderen te bespreken volgende showcase en de daarbij horende vraag door Roel Cremer E&R Algemeen programmamanager
12:30 | Na afloop staat een eenvoudige lunch klaar en is er volop gelegenheid tot netwerken.

Vervolgbijeenkomsten

Om de vier weken. Elke vierde dinsdag van de maand in de ochtend.

Voor opvragen informatiefolder E&R Kopgroep bedrijfscontinuïteit & menselijk kapitaal en jaarprogramma kunt u terecht bij Roel Cremer | +316-29070210 | roel.cremer@gmail.com |

Praktische informatie

 • Webinar
 • 4 maart 2021
 • 09.30 – 11.00, na afloop E&R Kopgroep overleg met deelnemers uit de 1e ring
 • Gratis en leden hebben voorrang bij inschrijving, No-show-beleid

 

Robot als uitzendkracht door Mark Menting van Smart-Robotics 'Masters in Flexible Automation'

Robot als uitzendkracht door Mark Menting van Smart-Robotics ‘Masters in Flexible Automation’

Gilde 2.0 - ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl - Averell van den Bos

Gilde 2.0 – ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl – Averell van den Bos

Learn through emotion - Richard van Tilborg - Founder van CoVince

Learn through emotion – Richard van Tilborg – Founder van CoVince

Hoger productiviteit omhoog met inzet van Olmia Cobot - Robotisering de weg naar productiviteit en flexibiliteit in de verwerkingsindustrie - Robert Hehakaya - Viggen Group

Hoger productiviteit omhoog met inzet van Olmia Cobot – Robotisering de weg naar productiviteit en flexibiliteit in de verwerkingsindustrie – Robert Hehakaya – Viggen Group

Door maatschappelijke veranderingen en krimpende zorgbudgetten is hulp en ondersteuning uit eigen vertrouwde omgeving een voorwaarde om langer veilig thuis te blijven wonen. HalloZorg biedt een online platform waarmee lokale zorgnetwerken soepel en efficiënt. MeXtra is een ‘social eHealth network’, waarin hulpverlener, cliënt, sociale omgeving van de cliënt en de informele zorg (WeHelpen.nl) samen kunnen werken aan de zorgvraag die leeft. Binnen een beveiligd digitaal dossier kan aan een gestructureerd behandeling.
Hospitality App – want soms heb je al zorgen genoeg! De enige app die de patiënt écht ont zorgt bij de route van, naar én in het ziekenhuis. Gratis voor de patiënt en deelnemende zorginstellingen. HC@Home maakt het mogelijk patiënten met een (chronische) ziekte zelf de regie te geven in een deel van hun behandeling met behulp van eHealth oplossingen voor gebruik in de thuissituatie.

Uw showcase?

Uw showcase? Voor informatie zend een mail ter attentie van Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl

Op zoek naar meer innovaties, zie InnovationSpotter

Marjolijn Wibbelink | Partner MCG | Gedragsverandering en verandermanagement

Marjolijn Wibbelink | Partner MCG | Gedragsverandering en verandermanagement

Averell van den Bos | Topic: Augmented-Mixed Reality

Averell van den Bos | Topic: Augmented-Mixed Reality

Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! | Langer zelfstandig thuis wonen voor personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Asha Nagesser | 06-12843852 | HoopWerkt! | Langer zelfstandig thuis wonen voor personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Roel Cremer | Medeoprichter ClimateMatters | Adviseur, vertrouwenspersoon bij Everybody Groep

Roel Cremer | Medeoprichter ClimateMatters | Adviseur, vertrouwenspersoon bij Everybody Groep

Harm Rozie | Topic: Leermethode Collin

Harm Rozie | Topic: Leermethode Collin

Klaas Mulder | onderwijsfilosoof | Auteur Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt

Klaas Mulder | onderwijsfilosoof | Auteur Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt

Richard van Tilborg | Covince | Topic: avontuurlijk leren

Richard van Tilborg | Covince | Topic: avontuurlijk leren

Karsten Bulling | UWV-WERKbedrijf | Arbeidsvraagstukken

Karsten Bulling | UWV-WERKbedrijf | Arbeidsvraagstukken

Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Robotica | Voorzitter stuurgroep

Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Robotica | Voorzitter stuurgroep

Rob Luyk | Binder groenprojecten | Openbaar groen

Rob Luyk | Binder groenprojecten | Openbaar groen

Resultaatgericht circulair en duurzaam onderhoud| Leo Lussenburg | Regieweb | +316-53460364 |

Resultaatgericht circulair en duurzaam onderhoud| Leo Lussenburg | Regieweb | +316-53460364 |

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Rian Hermans-Teklenburg | r.teklenburg@economie-ruimte.nl | Secretariaat | +316-51228420

Inleiding:

E&R is een professioneel zakelijk netwerk van koplopers die de ambitie hebben om hun innovatieve producten- en/of diensten in de vorm van showcases te presenteren en te implementeren.

Showcases zijn gericht op:

 1. Beter en slimmer ondernemen,
 2. Circulair ondernemen als uitgangspunt nemen en
 3. Maximaal profiteren van nieuwe sleuteltechnologieën.

Het beoogde resultaat van de showcases is het realiseren van onderscheidende oplossingen met impact binnen de Benelux waardoor koplopers hun voorsprong op concurrenten weten te vergroten en hun bestaansrecht versterken.

Organisatie kopgroep:

De Kopgroep bestaat uit HR-managers, recruiters, vertegenwoordigers van werkgevers, overheid, bedrijfskundigen, organisatieadviseurs, HR-adviseurs, opleiders en leveranciers die een bijdrage kunnen leveren in bedrijfscontinuïteit, die willen werken aan showcases over bedrijfscontinuïteit duurzaam weten te verbeteren en voorts uit experts en de directeur van het platform.

Uit haar leden vormt de kopgroep een stuurgroep die de visie bewaakt en beoordeelt of showcases passen in de visie.

Showcases worden geleid door experts waarvan er een algemeen programmamanager zal zijn, een InnovationSpotter, een subsidiedeskundige en per showcase een programmamanager.

Experts delen hun kennis door het organiseren van masterclasses om de leden te ondersteunen bij hun showcases.

Dr. Roel Cremer | Algemeen programmamanager Innovatie challenge programma’s Bedrijfscontinuïteit.  | +316-29070210 | roel.cremer@gmail.com | Roel Cremer | Medeoprichter ClimateMatters | Adviseur, vertrouwenspersoon bij Everybody Groep
Robert Hehakaya | InnovationSpotter van de E&R Kopgroep bedrijfscontinuïteit | +316-28762569 | info@viggen.group | Robert Hehakaya | Viggen group | +316-28762569 | Expert: robotica
Voorzitter Stuurgroep: vacature en vice voorzitter Cees van Beukering | Directeur Platform Economie & Ruimte.
Masterclass bedrijfscontinuïteit. Vacature

 Visie:

 • Waarom: Het tijdperk van big data, AI en robotisering heeft invloed op bedrijfsvoering, business-modellen en de benodigde vaardigheden van medewerkers. Voor de bedrijfscontinuïteit is het een vereiste dat werkgever en medewerkers waar mogelijk gebruik maken van nieuwe sleuteltechnologieën zoals: internet of things, big data, robotica, virtual-, augmented- en mixed reality, artificial intelligence / machine learning, nano-technologie, 3D- printing.
 • Hoe: Beschikken over kennis en toepassingsmogelijkheden van voornoemde technologen. Te investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers (kennis, skills en competenties), beleid gericht op langer in goede gezondheid kunnen blijven werken en het behoud van werkvermogen bij het ouder worden.
 • Impact: Borgen van bedrijfscontinuïteit en productiviteit in een dynamische en ‘future proof’ werkomgeving.
 • Beoogde kopgroepleden: Personen die gericht zijn op langer in goede gezondheid kunnen blijven werken en het behoud van werkvermogen bij het ouder worden voor mens. HR-managers, recruiters, vertegenwoordigers van werkgevers, overheid, bedrijfskundigen, organisatieadviseurs, HR-adviseurs, opleiders en leveranciers die een bijdrage kunnen leveren in bedrijfscontinuïteit

 Wat biedt de kopgroep:

 • De kopgroep biedt HR-managers, recruiters, vertegenwoordigers van werkgevers en overheid de mogelijkheid hun project te presenteren tijdens E&R Rondetafel-bijeenkomsten met als doel te reflecteren en de kans dat het project als showcase door de kopgroep in haar programma wordt opgenomen.
 • Bedrijfskundigen, organisatieadviseurs, HR-adviseurs, opleiders en leveranciers kunnen hun vindingrijke oplossingen over bedrijfscontinuïteit en productiviteit presenteren tijdens E&R Rondetafel-bijeenkomsten met de kans dat hun oplossingen worden geïmplementeerd in een van de showcases.

Showcases:

 • Experts van de kopgroep brengen HR-managers, recruiters, vertegenwoordigers van werkgevers, overheid, bedrijfskundigen, organisatieadviseurs, HR-adviseurs, opleiders en leveranciers in bedrijfscontinuïteit samen, met als doel een consortium te vormen die een showcase realiseert binnen de Benelux.
 • Experts brengen extra kennis in, organiseren reflectie, helpen met de financiering en subsidiëring van de showcase en begeleiden het proces van samenwerking zodat het consortium zich kan concentreren op het realiseren van de showcases.
 • Showcases worden gedurende het hele ontwikkelingsproces getoetst op de 3B’s = B (behoefte) x B (belofte) x B (bewijs). Is er markt voor de ontwikkeling van een dienst of product, werkt het naar verwachting en is het aantoonbaar effectief?
 • Showcases worden gebenchmarkt met vergelijkbare oplossingen, wereldwijd.
 • E&R helpt in de promotie van de showcases door daarover te publiceren, bijeenkomsten te organiseren en ze te promoten op InnovationSpotter.
 • De kopgroep begeleidt maximaal negen showcases.

 Actuele showcases:

Er zijn nog zes plekken vrij voor showcases.

E&R Showcases

Voor aanmelden van showcase zendt een mail naar Rian Hermans – Teklenburg | Secretariaat | r.teklenburg@economie-ruimte.nl |

Om te lezen:

 Voor actuele informatie over:

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met Rian Hermans – Teklenburg | Secretariaat | r.teklenburg@economie-ruimte.nl |

Aankomende bijeenkomsten over onze innovatie challenge projecten & masterclasses

aanmelden

Schrijf je nu in voor een van onze projecten.

Leden van InnovationSpotter blijven op de hoogte van de laatste innovaties op hun vakgebied en hebben altijd en overal beschikking over de database met innovatiesen contactgegevens van de makers.

Our Classes

Bekijk onze showcases & masterclasses

Smart city-IoT naar slim samenleven voor koplopers

Internet of Things (IoT) / Smart City, wat is uw eerste project hierin?

Mobiliteit voor koplopers

Mobiliteit als een service

Circulair ondernemen in een tijdperk van big data, IoT en robots voor koplopers

Ondernemen is klantgestuurd, duurzaam, circulair en efficiënt door slim gebruik te maken van big data, AI, IoT en robots.

Slim resultaatgericht werken voor koplopers

'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

Inschrijven

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project of masterclass

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de bijeenkomst van het project

Blijf up-to-date!

Schrijf je gratis in en blijf op de hoogte

MENU