Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

De Technische Unie in Zwolle was deze keer, in het Inspiratiecentrum Duurzaamheid, onze gastheer voor een netwerkbijeenkomst van de groep Facilitair & gebouwbeheer. Er was wederom een brede vertegenwoordiging: OEM, Groothandel, Kennispartners, Aannemerij, Advies, Overheid, Onderwijs, Woningbouwcorporatie en Innovatie aanjagers.

We deelden ervaringen en inzichten op alle niveaus, de uitdagingen en de oplossingsrichtingen

  • Hoe lastig het is voor de overheid om de maatschappelijke opgave van integrale verduurzaming te vertalen naar beleid en de juiste prikkels om de markt zich verder te laten ontwikkelen.
  • Het belang van visievorming en impactanalyses om te bepalen waar we schaarse middelen als tijd, geld en kennis als eerste op in moeten zetten om de grootste ‘onduurzaamheid’ als eerste aan te pakken.
  • De verleiding om ons te beperken tot ‘Greenwashing’ met nog steeds de grootste focus op Profit een beetje op People en een pilotje voor de Planet om het allemaal zo goed is voor ons imago.
  • Limiting beliefs. De technische ontwikkelingen gaan sneller dan de communicatie bij kan houden. Er is een gebrek aan kennis van State of the Art technologie die, in de juiste combinaties, het antwoord is op heel veel  vragen waar opdrachtgevers en beleidsmakers nog dagelijks mee worstelen. Zolang je iets voor onmogelijk houdt of niet begrijpt, durf je het ook niet uit te vragen of er goedkeuring aan te verlenen.
  • Hoe augmented en virtual reality kunnen helpen om, in een tijd van vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt, sneller, flexibeler en beter te kunnen werken en faalkosten te reduceren.
  • De omslag van ‘denken in Kosten’ naar ‘rekenen in Total Cost of Ownership’; Een strategie die past in een tijd waarin geld bijna niets kost en een woningmarkt waar de cashflow gegarandeerd is.
  • We zien dat de beleving van gebruikers en invulling van behoeftes op veel meer manieren ingevuld kan dan alleen met de conventionele vaak kostbare, onduurzame, fysieke oplossingen uit het verleden. Wil de nieuwe generatie nog wel met de eigen auto naar een eigen kantoortje met een desktop of mogen ze thuis werken en gaan ze met het openbaar vervoer naar een multi-functionele locatie om te overleggen, te socializen met collega’s en nieuwe mensen te ontmoeten?
  • Andersom: Moeten ze nog thuisblijven voor de onderhoudsmonteur van de cv-ketel of de pakjeskoerier? oOf moeten technische installaties vanaf de buitengevel bereikbaar zijn voor onderhoud en de brievenbus groot en veilig genoeg zijn om een pakje te kunnen afleveren als er niemand thuis is?
  • We redden de transitie die nodig is niet met nieuwbouw dus hoe gaan we, via ons duurzaam assetmanagement proces, de vastgoedportefeuilles aanpassen aan de eisen en wensen die deze tijd er aan stelt?
  • Hoe kunnen 3D inmeten, modelleren, value- en systems enginering en BIM ons helpen om de vastgoedopgaves te realiseren met minimale kosten en maximale efficiency?

Natuurlijk pasten deze gesprekken, de kennisdeling van de Technische Unie over innovatieve oplossingen voor licht en warmte. Onze gastheren Gert van Viegen en Gert Westland verzorgenden een fantastische rondleiding door het Inspiratiecentrum Duurzaamheid.

Het Inspiratiecentrum Duurzaamheid van de Technische Unie in Zwolle is het kennis- en belevingscentrum dat een overzicht biedt van oplossingen op het gebied van het verduurzamen van gebouwen – zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw –  en helpt installateurs, en opdrachtgevers, bij het ontwikkelen van duurzame maatwerkoplossingen.

Het is bekend dat we voor een enorme duurzaamheidsopgave staan.

Een van de meest in het oog springende voornemens in het nieuwe regeerakkoord is het terugdringen van de CO2-uitstoot met 49% voor 2030. Zo moet bijvoorbeeld in 2021 de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad opgeschaald zijn naar 100.000 woningen per jaar en moeten we weten hoe we tussen 2021 en 2030 een miljoen nieuwe energieneutrale woningen op gaan leveren. Of we die opgave in dat tijdsbestek halen is de vraag en is veel voorlichting nodig om de duurzaamheidsopgave waar te maken. Het Inspiratiecentrum Duurzaamheid helpt installateurs en opdrachtgevers kennis te maken met de verschillende duurzame concepten. Zoals kennis te maken met de verschillende PV-panelen, hybride verwarmingssystemen, met het begrip BENG (bijna energieneutrale gebouwen) en NOM (nul op de meter). In de ruimtes staan volledig functionerende duurzame totaaloplossingen opgesteld zodat je kunt zien wat het echt is. In het compleet ingerichte SMART HOME zijn de allerlaatste snufjes van technologie van slimmen schakelsystemen te zien voor bewaking, verlichting en temperatuurregeling. En de SMART koelkast mocht niet gemist worden. In de koelkast hangen camera’s zodat je middels een foto een direct overzicht hebt wat in de koelkast aanwezig is en je zo weet wat je nog nodig hebt.

Ook is er een speciale lichtruimte waar men LED-verlichting en de invloed van licht op het dagelijks leven ervaart.

Technische Unie beschikt over een Duurzaamheidsteam waar Gert Westland een van de team leden is die ons op zeer deskundige manier over het verduurzamen van woningen en gebouwen informeerden. Bij een snelle energietransitie is inventiviteit noodzakelijk. Het Caldameg verwarmingssysteem is een CO2 warmtepomp in combinatie met een PCM buffervat- en regelaar. Hiermee kunt u direct van het gas af. Met deze primeur werd de rondleiding afgerond.

De bijeenkomst werd afgesloten met een voortreffelijke buffet. Het was een zeer informatieve en kwaliteit goed programma.

Deelnemers en gastheer Technische Unie, nogmaals hartelijk dank voor wederom een bijzonder inspirerende bijeenkomst.

MENU