Wij houd u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Inspirerende bijeenkomst van het E&R Project ‘Langer zelfstandig thuis wonen 2025’ over hoe met (big)data langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen

We kunnen er niet omheen. Data spelen een steeds prominentere rol in ons leven. Als consument laat je elke dag – bewust of onbewust – gegevens in de databases van tientallen bedrijven na. Bedrijven zetten deze (big)data steeds vaker in om hun dienstverlening of producten te verbeteren. Denk aan sociaalgeografische, psychografische en geografische data etc.. Zo kunnen geodata, geografische of ruimtelijke data, o.a. inzicht geven hoe de vastgoed- en woningmarkt zich in een bepaald gebied ontwikkeld. Woningcorporaties kunnen hiermee een eerste stap zetten om grip te krijgen op de woningmarkt.

Van data naar inzicht

Het hebben van data voor een organisatie is één ding, maar hoe distilleer je uit een hele berg met data de juiste informatie om goed onderbouwd een besluit te kunnen nemen? Bijvoorbeeld om als woningcorporatie het verhuisgedrag van je sociale huurders te kunnen voorspellen. Of om een nieuwe woonvisie op te stellen voor een gemeente. Wellicht de aantrekkelijkheid van een woonwijk te kunnen vergroten door nieuwe voorzieningen te faciliteren….. En wat te denken van op voorhand jonge senioren weten te verleiden tot verhuizen waardoor ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen?

Verbeteren van klantrelatie door inzet van data

“Wat zijn mogelijkheden onze huurders centraal te stellen bij hun zoektocht naar de sociale huurwoning van morgen? Hoe kunnen we huurders helpen bij ons te komen huren? Welke mogelijkheden (en tools) hebben we daarvoor? Vragen die wij als woningcorporatie graag beantwoord wilden zien om o.a. verhuisintentie te kunnen voorspellen maar ook vooraf in te schatten wat voor type mutatieonderhoud nodig is.” Aan het woord is Ewout Stolwijk, Senior Adviseur Marketing bij Woningcorporatie De Alliantie en tevens onze gastheer vandaag. Zij zijn al enige tijd druk bezig met het analyseren van de verkregen in- en externe data voor hun programma Klantinzicht. Deze analyse geeft De Alliantie veel inzicht in haar huurders, zoals waar wonen haar meest kwetsbare huurders en wat betekent dit voor de dienstverlening. Ewout: “Momenteel hebben wij inzicht verkregen in 5 verschillende profielen rondom het thema duurzaamheid en onderzoeken we interne en externe data die een beeld schetsen hoe onze huurders aankijken tegen digitalisering.

Met deze inzichten kunnen we verbeteringen aanbrengen en als organisatie extrapolaties naar de toekomst maken, zodat we hier ons beleid op af kunnen stemmen.”

Aantrekkelijkheid woonomgeving wint aan toenemend belang

Ook onze 2e spreker, Anton Los, CEO van Perfect Place, onderstreept het toenemende belang van data voor het nemen van strategische beslissingen. En dan met name het gebruik van geodata op de woningmarkt door het maken van omgevingsanalyses. Perfect Place is een technologie en datagedreven startup met maatschappelijke impact. Het ondersteunt organisaties met relevante beslisinformatie en analyse-instrumenten, waarmee de leefbaarheid van een gebied kan worden bepaald voor verschillende consumentendoelgroepen. Anton: “Doordat er meer vanuit de doelgroep wordt gedacht in relatie tot de woonbeleving, wordt het goed analyseren van de woonomgeving steeds belangrijker. De woonomgeving is belangrijk voor de kwaliteit van leven, gezondheid en waarde van het vastgoed. De woning moet leuk zijn, maar de aantrekkelijkheid van de woonomgeving wint aan belang.”

Wat een woonomgeving aantrekkelijk maakt, verschilt per groep. Gezinnen met kinderen hebben andere eisen en wensen dan senioren of studenten als het gaat om de woonomgeving. Voor iedere groep maakt Perfect Place een persona aan, een klantprofiel. “Inmiddels kunnen we in Nederland op gemeente-, plaats-, wijk- en buurtniveau socio-demografische en psychografische kenmerken combineren met locatiegegevens. Stel je hebt als investeerder een locatie op het oog, dan heb je door het laten maken van een omgevingsanalyse/-scan direct zicht of deze locatie wel aantrekkelijk is voor de beoogde doelgroep. En dus ook of je mogelijke investering wel haalbaar is.” Je kunt met behulp van de data ook bekijken hoe je een wijk voor een bepaalde doelgroep aantrekkelijk(er) kunt maken. Bijvoorbeeld in een wijk met een toenemend aantal zorgbehoevende senioren zou je een mobiele huisartsenpost kunnen toevoegen in plaats van deze wijk ‘leeg’ te laten lopen…

Grip op langer zelfstandig thuis wonen door inzet van data?

En met name dit laatste zou wellicht goede resultaten kunnen opleveren op het gebied van langer zelfstandig thuis blijven wonen. Want uit diverse onderzoeken blijkt dat nabijheid van een aantal voorzieningen voor oudere senioren van essentieel belang is. Zo is er behoefte om op loopafstand een voorziening te hebben waar ze anderen kunnen ontmoeten, om eerstelijnszorg te krijgen of de aanwezigheid van winkels om zelf even een boodschap te kunnen doen. Ook goed openbaar vervoer wordt genoemd als belangrijke voorziening om in de buurt te hebben. Door dit soort voorzieningen (stedelijk) in kaart te brengen, kan inzichtelijk worden in welke wijken senioren inderdaad langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Mogelijk dat jongere senioren dan in een eerdere fase, waarin ze nog goed mobiel zijn (fysiek en sociaal gezien), ‘verleidt’ kunnen worden om naar zo’n wijk te verhuizen…. Of wijken waar groepen senioren langer prettig willen blijven wonen, kunnen worden gefaciliteerd met de gewenste (en benodigde) voorzieningen. Wellicht kan het op juiste wijze interpreteren van data een nieuwe kijk op de omgang met het vraagstuk langer zelfstandig thuis wonen bieden.

Inspiratie nodig? Kom langs op één van onze E&R Rondetafelbijeenkomsten!

Zeer inspirerend was ook onze 3e en laatste spreker, Rutger van Hulzen van Huurpaspoort. Huurpaspoort is een nieuw initiatief voor woningzoekenden op de huurmarkt (lancering dit najaar) waarbij niet de woning maar de behoeften van de huurder centraal staan. Een ommekeer in vastgoedland. In Huurpaspoort maakt de huurder zelf een geverifieerd profiel aan waardoor het verhuurproces een stuk eenvoudiger wordt daar alle benodigde gegevens in één oogopslag beschikbaar zijn (incl. benodigde financiële gegevens). Huurpaspoort is geheel AVG-proof en kent al meerdere grote, landelijke samenwerkingspartners. We hebben als Platform dan ook hoge verwachtingen van dit nieuwe instrument en houden de ontwikkelingen hiervan nauw in de gaten.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag met veel interactie en kennisdeling. Langs deze weg bedanken wij nogmaals onze gastheer en sprekers voor het delen van hun expertise en bevlogenheid. Als ook alle aanwezigen voor hun inbreng.

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een serie E&R Rondetafelbijeenkomsten ‘Langer zelfstandig thuis wonen’. De tijdens de bijeenkomst gegeven input wordt opgenomen in de gelijknamige E&R Roadmap die projectgroepleden als naslagwerk ontvangen. De eerstvolgende E&R Rondetafelbijeenkomst staat gepland op donderdagmiddag 20 december 2018.

Heeft u vragen over dit project en/of wilt u deelnemen? Dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols | +31 6 132 686 71 | j.mols@economie-ruimte.nl

Wilt u één van de bijeenkomsten bijwonen? Meld u zich dan aan via de site.

Downloads en meer info

MENU