Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Verslag van maandag 14 mei 2018

Het Platform Economie& Ruimte organiseerde in nauw overleg met de gemeente Breda een excursie naar een viertal herbestemmin-gen in die stad. Een groep van 25 personen – in leeftijd variërend van begin 20 tot midden zestig, waaronder ontwikkelaars, architecten, ambtenaren, vastgoedspecialisten en erfgoeddeskundigen – verzamelt zich aan de Schorsmolenstraat 13.

Capucijnenklooster

Evert Jan Krouwel, organisator van de dag, leidt het thema herbestemming van kerken en kloosters in met een presentatie. Merel Mulders geeft in het kort aan hoe de gemeentelijke aanpak van leegstand en transformatie in algemene zin is en deelt een verhelderend boekje uit met een selectie van geslaagde herbestemmingen in Breda, waaronder kerken en kloosters. Lilian Grootswager van de Taskforce Religieus Erfgoed onderschrijft het belang hiervan. Marc Berends van de gemeente Breda en Paul Brochus als projectleideer van de woon- en werkgemeenschap leiden ons rond door het gebouw. Bijzonder dat de Capucijnenen opgericht zijn tbv de minder bedeelden en dat nu opnieuw kwetsbare groepen ondersteuning krijgen in dit gebouw.

Een tweede bezoek volgt aan de Annakerk aan de Haagweg 1; een Neo-gotische kerk en ontwerp van Cuypers.  In 2002 is dit rijksmonument getransformeerd in een kantoorgebouw onder de naam Annastede. Het is volledig reversibel van opzet; voor die tijd heel modern en gewaagd. Toelichting in het gebouw door Marc Berends, die uitlegt dat destijds met veel geld de transformatie plaatsvond, maar het is nooit 100% bezet geweest. Er is veel verloop en geen groepsspirit onder de gebruikers. Een tweede investering is noodzakelijk om de huidige functie overeind te houden. Daarbij zal de toetreding van direct zonlicht en mogelijk het deels verwijderen van gebrandschilderde ramen bespreekbaar moeten zijn. Idem voor het creëren van gemeenschappelijke ruimtes om het gebouw functioneler te maken.

Annastede in de Annakerk

De derde herbestemming betreft de Elisabethkapel aan de Leuvenaarstraat 91; een neo-romaans kapelgebouw uit 1900 en gemeentelijk monument. Het object staat op het terrein van een verzorgingstehuis. Het tehuis is recent gemoderniseerd en beschikt over alle faciliteiten binnen de nieuwbouw. Er is geen bestemming voor de kapel. Dat blijkt ook bij binnenkomst, want de kapel wordt gebruikt als stalling van overbodig materiaal.

Hier heeft het Team Leegstand van de gemeente Breda een mooie opdracht voorbereid voor de deelnemers, temidden van nog gave glas- loodramen, een altaar, een fraaie vloer en een prachtig plafond. Op basis van een aantal harde data, een korte mondelinge toelichting en wat materiaal per tafel krijgen vier groepen drie kwartier de tijd om een passende herbestemming te vinden. De opbrengst is zeer divers. Om er een paar te noemen:

  • Studentenhuisvesting met de uitgang richting de wijk De Gampel
  • Een foodmarket, zoals in Gent ( ook in een kerk) of Deventer ( in een silogebouw) en gericht op de erachter gelegen wijk De Gampel
  • In het kader van duurzaamheid beschikbaar houden van de ruimte als bv. batterij voor de opslag van stroom uit zonnepanelen en/ of eventueel andere toepassingen
  • Vanwege het kleinschalig karakter toch geschikt maken voor functies tbv de bewoners van het verzorgingstehuis

Een impressie op een aantal groepen, die aan het werk zijn in de Elisabethkapel

Het laatste bezoek is aan Hotel Nassau aan de Nieuwstraat 23. Harry Kers – nauw betrokken bij de restauratie vanuit het Nationaal Restauratiefonds – geeft een overzicht van de eeuwenlange historie van de drie oorspronkelijke hofhuizen, die overgaan in een Franciscaner klooster, dat in 2013 transformeert tot een hotel. Het zijn de mooie verhalen, zoals de nonnetjes, die door een tunnel onder de straat door aan de overkant in een andere ruimte van het klooster komen zonder gezien te worden. Dat geeft de stenen een sociaal gezicht!

Tenslotte vragen Riëtte van der Werff en Evert Jan Krouwel nog aandacht voor de volgende excursie op maandagmiddag 24 september aan de herbestemming van de Caballerofabriek in Den Haag in een wat bredere context van gebiedsontwikkeling van de Binckhorst.

Evert Jan Krouwel 15 mei 2018

MENU