Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

‘Groene reactie’ op klimaatveranderingen: vijf factoren die ertoe doen

Het klimaat is dermate ontregeld, dat hitte, wateroverlast en luchtvervuiling niet alleen met technologische  oplossingen kan worden bestreden. Naast fenomeenbestrijding zijn ook ecologische of biologische oplossingen nodig.

Nu klimaatveranderingen merkbaar zijn groeit het besef dat we het tij moeten keren: zorgvuldiger omgaan met onze natuurlijke bronnen om de balans zo goed mogelijk te herstellen. Herstel vraagt ook om het herzien van onze relatie met de natuur. Haar respecteren en een plaats geven staat aan het begin van een herstelproces. Dat betekent bijvoorbeeld meer vegetatie toelaten in onze leef- en werkomgeving.

Vraag is nu hoe kunnen bedrijven zelf in actie komen en niet alles over laten aan (semi)overheden. Belangrijke vraag die dan direct opkomt gaat over het rendement van groenvoorzieningen in relatie tot de investeringen.

Bedrijventerreinen

Nederland telt iets tussen 3500 en 4000 bedrijventerreinen/-parken. Volgens het RVO verdient slechts 1%, zeg 35, de kwalificatie goed als het gaat om de kwaliteit van infrastructuur en een ecologisch verantwoorde opzet.

Natuurlijk staat voor bedrijven rendement voorop en zijn gezondheid en welzijn van werknemers van indirect van belang. Mediërende factor in deze relatie is productiviteit, een belangrijk onderwerp en uitgangspunt voor bedrijfsvoering.

Effect van een groene werkomgeving

We gingen op zoek naar praktijkervaringen gericht op opbrengsten van vergroening en lieten ons inspireren door een aantal grote Amerikaanse bedrijven[1]. Achterliggende gedachte was dat als groen gezondheids- en welzijnseffecten heeft op Amerikanen dan geldt dat ook voor de Nederlanders.

Onderzoekers gebruikten een methode om de kwalitatieve beoordelingen getalswaarden te geven. Vijf HRM gerelateerde variabelen (zie de tabel) werden op grond van beschikbare beschrijvingen en verkenningen beoordeeld in een range van 1 tot 10. De beoordelingen waren gebaseerd op gevalsanalyzes bij enkele Amerikaanse bedrijven en vergeleken met de businesscase zoals ClimateMatters die aanleverde.

Beoordeling effect van groen

Voor de vijf geselecteerde factoren kan de beoordeling variëren tussen 5 en 50. Als zowel ‘belang’ als ‘vraagt om oplossing’ meetellen ligt de range tussen 10 en 100. Deze eenvoudige systematiek geeft dan een impressie van de waarde die toegekend wordt aan ’vergroening’. Waarderingen van de onderzoekers leverden een score van 71 (sommatie van gelegenheidsscores). In onderstaande tabel staan de inschattingen van de HRM-variabelen.

Indicatoren Belang Vraagt om oplossing Gelegenheid Score
1 Gezondheid 6 7 13
2 Esthetiek, aanzien 9 4 13
3 Productiviteit 9 8 17
4 Retentie (behoud) 7 7 14
5 Werving 8 6 14

Tabel: Beoordelingen, belang en behoefte aan een oplossing. Bijvoorbeeld een lage behoefte aan een oplossing geeft aan dat bijvoorbeeld esthetiek wel als heel belangrijk gewaardeerd wordt maar dat de waardering van het belang laag uitvalt, er niet zo nodig op geïnvesteerd hoeft te worden.

Loont investeren in groen?

De scoring krijgt beslissingskracht door de oordelen te sommeren. Er ontstaan dan drie mogelijke categorieën met een waardering en kriterium voor bedrijfscontinuïteit:

  • een totaal minder dan 51, beëindig het project,
  • een totaal dat ligt tussen 51 en 67, wacht met uitvoering en stel het plan bij en
  • een totaal groter dan 67, ga aan de slag met de uitvoering van het project.

De sommatie van scores in de tabel levert 71 punten op. De vergelijkingen geven ClimateMatters het vertrouwen om verder te gaan met het vermarkten van vergroeningsprojecten.

Voor vragen over toepassing van de methodiek voor bedrijven, organisatues of gemeenten info@climatematters.nl

[1] Onderzoek door Kelly Business School uitgevoerd voor ClimateMatters

Voor meer informatie:

Bent u geïnteresseerd? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Roel Cremer | Medeoprichter ClimateMatters |

Email: roel.cremer@climatematters.nl

Tel. nr: +31 (0)6 290 70 210

Roel Cremer | Medeoprichter ClimateMatters | Adviseur, vertrouwenspersoon bij Everybody Groep

MENU