Wij houd u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

‘Facilitair en Gebouwbeheer 2025’ te gast bij OfficeVitae

Op dinsdag 11 december waren we met de kopgroep ‘Facilitair en gebouwbeheer 2025’ te gast bij Officevitae op de Bouwcampus van de TU-Delft.

Deze middag spreken gastsprekers Maurice van Sante van ING Economisch Bureau en Tako Werts van OfficeVitae over het centrale thema PropTech.

Cees van Beukering heet een ieder van harte welkom en vertelt kort over de doelstelling van deze kopgroep met als hoofddoel “Samen, sneller, slimmer”. Cees heeft toelichting gegeven op de 9 fieldlabs en uitgelegd op welke manier je als projectgroeplid een case kunt indienen.

Door het behandelen van de fieldlabs tijdens de bijeenkomsten brengen we crossovers tot stand en kunnen we collega leden op de hoogte houden van de voortgang van het betreffende project.

Ook nodigt Cees alle aanwezigen van harte uit om deel te nemen aan de Innovation Spotter Tour op 25 januari op de Vakbeurs Facilitair waar enkel de noviteiten worden bezocht en gepresenteerd. Een uitnodiging volgt per e-mail er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. InnovationSpotter.

 

OfficeVitae

OfficeVitae

 

Presentatie door Maurice van Sante, Senior Econoom van ING Economisch Bureau in Amsterdam: PropTech: Technologie in de vastgoedsector.

Innovatie gaat steeds sneller, uit onderzoek blijkt echter dat de vastgoedsector sterk achter blijft in arbeidsproductiviteit ten opzichte van het bedrijfsleven.

Sinds 2010 is een stijgende lijn merkbaar. Waarom is er weinig innovatie in de vastgoedsector:

 • De lange levensduur van vastgoed
 • De toetredingsregels zijn een belemmerende factor
 • Er is sprake van een intransparante markt

 

De vastgoedsector investeert nauwelijks in R&D slechts 0,003%, ten opzichte van 0,6% door het totale bedrijfsleven.

Hoopgevend zijn de 7 belangrijke technologieën richting 2025, te weten:

 • Robotica
 • Internet of Things
 • Computing Power
 • Big Data
 • Alternatieve energie
 • Nieuwe materialen
 • 3D printing.

Zo is er sprake van een flinke toename van investeringen in PropTech.

Een grote kans voor de vastgoedsector is het digitaliseren van de klantreis en Smart Buildings (zie ook de afbeelding in de presentatie welke als bijlage is toegevoegd). Degenen die hiervan zullen profiteren zijn de huurder en de belegger. De makelaar komt mogelijk in het nauw vanwege een veranderende rol in de digitaliseringsslag.

De verwachting is dat door de inzet van bovengenoemde de vastgoedwaarde zal stijgen.

Na afloop van deze presentatie komt een interessante discussie tot stand met kritische vragen vanuit de groep. Rapport over Circulair Bouwen van ING.

Presentatie door Tako Werts van OfficeVitae.

 • De missie van OfficeVitae: Wij creëren gezonde en duurzame kantoren,
 • waarin kantoorwerkers gemakkelijk de meest geschikte werkplek voor henzelf kunnen vinden
 • en waarin zij hun vitaliteit kunnen verbeteren.

 

Als je kantoormedewerkers vraagt naar de grootste beperkende factoren op kantoor om je fit, happy en productief te voelen dan zijn dat bijna altijd het binnenklimaat, de akoestiek en de slechte kantooromgeving. Om hier echt wat aan te doen ontbreekt een effectieve manier om te meten en ook een holistische aanpak op het gebied van gezonde kantoren en vitale medewerkers.

Dit is wat OfficeVitae wel biedt! Met behulp van smart technology worden karakteristieken van gebouwen en werkzones in kaart gebracht en gematched met de behoeften van de gebruikers. Zo ontstaat inzicht in besparings- en verbeteringsmogelijkheden om te komen tot gezondere kantoren met vitalere medewerkers.

Tako heeft een duidelijke toelichting gegeven over de functionaliteiten van OfficeVitae en heeft aansluitend vragen beantwoord van de deelnemers.

De boeken die voor deze dag door Managementboek beschikbaar zijn gesteld:

De wereld breekt open van Wim de Ridder, De employee journey van Sascha Becker en Wenda Bolinck, Apenrotsen en andere nauwe verwanten van Bernard Huisman en Harvard Business Review van Business Contact.

Zie ook: ‘De 9 top boeken ‘facilitair en gebouwbeheer’

Inspiratie nodig? Kom langs op één van onze E&R Rondetafelbijeenkomsten!

Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag met veel interactie en kennisdeling. Langs deze weg bedanken wij nogmaals onze gastheer/sprekers Tako Werts (OfficeVitae) en Maurice van Sante (ING) voor het delen van hun expertise en bevlogenheid. Tevens dank aan managementboek voor het beschikbaar stellen van hun boeken die Cees mocht weggeven:

 • De wereld breekt open van Wim de Ridder
 • De employee journey van Sascha Becker en Wenda Bolinck
 • Apenrotsen en andere nauwe verwanten van Bernard Huisman
 • Harvard Business Review van Business Contact.

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een serie E&R Rondetafelbijeenkomsten ‘Facilitair en gebouwbeheer 2025’. De tijdens de bijeenkomst gegeven input wordt opgenomen in de gelijknamige E&R Roadmap die projectgroepleden als naslagwerk ontvangen.

De eerstvolgende E&R Rondetafelbijeenkomst van dit project staat gepland op donderdagmiddag 25 januari 2019. Wilt u één van de bijeenkomsten bijwonen? Meld u zich dan aan via de site.  Zie onze agenda

Heeft u vragen over dit project en/of wilt u deelnemen? Dan kunt u contact opnemen met Cissy van Hoof | +31 6 319 899 29 | c.vanhoof@economie-ruimte.nl

MENU