Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Duurzame inzetbaarheid verhogen door medewerker regie over zijn eigen ontwikkeling te geven

 

HET PROBLEEM
Veel organisaties hebben te maken met steeds meer en elkaar snel opvolgende veranderingen. Bedrijven moeten zich daardoor door blijven ontwikkelen om mee te kunnen komen in hun branche.

Effectief ontwikkelen in bedrijven gaat veelal over het op de juiste manier ontwikkelen van personeel. Hierin is een zeer sterke verschuiving gaande van het aanleren van functiegerichte vaardigheden naar zogenaamde soft skills: vaardigheden die veelal functie overstijgend zijn.

De vaardigheid die met stip op nummer één staat is het kunnen omgaan met verandering, dat vraagt dus om je te blijven ontwikkelen. Medewerkers en werkgevers zijn zich van deze trend onvoldoende bewust, wat leidt tot hogere uitval in organisaties.

Het vraagt een drastische omvorming van een topdown leerbeleid naar een duurzaam en beklijvend bottom up leerbeleid met de juiste tools waarin het activeren van nieuwsgierigheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker centraal staat.

 

WAT IS HET
Om een duurzaam bottom up ontwikkelingsbeleid te implementeren in een organisatie is een goede combinatie van meetinstrumenten (voor o.a. 0- en voortgangsmetingen), het juiste leerplatform en persoonlijke ondersteuning van de medewerkers belangrijk.

Het doel is om een Learning Experience Platform (LXP) aan te bieden gecombineerd met ondersteunende tools.  

Het LXP is een leer-Netflix: een zeer uitgebreide database van artikelen, videos, oefeningen, reflectie opdrachten, sociale interactie opdrachten, loopbaantesten. Vanuit dit systeem kan heel snel op individueel niveau het leren worden afgestemd, voortgang bekeken worden, maar kan ook op groepsniveau dingen worden geactiveerd en trends worden geanalyseerd.

Met het LXP kan men na een 0-meting/behoeftemeting (Waar staan de medewerkers op dat moment in hun ontwikkeling?) ontwikkelingsvraagstukken worden uitgediept.

Vervolgens krijgen zij toegang tot het LXP. De regie van de ontwikkeling ligt bij de medewerker. De nieuwsgierigheid van de medewerker bepaalt welke oefeningen/ materialen men gaat volgen om zich persoonlijk te ontwikkelen.

Het hele platform is gericht op het doen van relatief kleine leerervaringen die vaak gelinkt kunnen worden aan vragen die men in de praktijk van het werk opdoet. Daarnaast is dit platform zeer sterk gericht op sociale interactie.

Mensen kunnen hun ervaringen met een bepaalde leerervaring delen zodat er een verdiepende discussie kan ontstaan. Het leren wordt zo al veel meer bij de medewerker gelegd en overstijgt de lineaire opzet van een standaard e-learning.

Dit online systeem biedt heel veel opdrachten die juist In de praktijk uitgevoerd dienen te worden. Hierdoor wordt online en offline leren met elkaar gekoppeld. EmpowerYou biedt een basiscontent, maar deze kan zeer makkelijk worden verrijkt met informatie van organisaties of andere providers.

Men leert niet alleen maar doet ook persoonlijk inzicht op, waardoor men de loopbaan eerder bij kan sturen en men gemakkelijker met elkaar hierover in gesprek durft te gaan.

Dit platform biedt een handvat aan managers om gemakkelijker met een medewerker in gesprek te gaan doordat je een gedetailleerde voortgang van de reflectie op de ontwikkeling wordt bijgehouden In het systeem.

 

 

Wilt u meer informatie over onze showcases?

 

DE BELOFTE

Het LXP vormt een rode draad in een innovatief ontwikkelingsbeleid waardoor de duurzame inzetbaarheid wordt verhoogd.

Door de inzet van een bottom up ontwikkelingsbeleid met als rode draad het LXP zullen meer mensen willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en zullen er meer onderlinge gesprekken tussen collega’s ontstaan over of men nog op de plek zit In de functie.

Wordt het voor werkgevers eerder inzichtelijk te krijgen waar verborgen potentie ligt of waren mensen vast dreigen te lopen In de functies en kan vroegtijdig uitval worden voorkomen.

Daarnaast wordt de nieuwsgierigheid van de medewerkers actief geprikkeld waardoor zij met meer energie hun werk doen, meer betrokken zijn en overall duurzamer inzetbaar en goed mee kunnen komen met veranderingen In de organisatie.   

 

HET BEWIJS
Het systeem koppelt het werk van een loopbaancoach met het ontwikkelingsbeleid van een organisatie. Het beste van twee werelden. Het LXP-systeem is al actief in grote organisaties die het inzetten voor de development in hun eigen organisatie.

Uit de inzet daar is al gemeten dat mensen meer aan hun ontwikkeling werken en zich langer prettig voelen in hun functie doordat het systeem beschikbaar is.

Daarnaast zijn er ook al diverse partijen actief die die metingen doen rondom duurzame inzetbaarheid en hoe dit bevorderd kan worden binnen organisaties.

Eén van de grootste conclusies die eruit komt is dat men de medewerker zelf regie moet geven in de ontwikkeling en het niet enkel van bovenaf moet worden opgelegd.

Daarom is het belangrijk om als werkgever en werknemer samen het platform te gaan gebruiken. Door de Netflix structuur kan er op allerlei manieren gezocht worden naar de juiste content, kan er interessante informatie door medewerkers zelf toegevoegd worden en kunnen ook klassiekere leer programma’s van de organisatie worden meegenomen in de leeromgeving.

Het clustert dus diverse disciplines die zich afzonderlijk al hebben bewezen: medewerker tevredenheidsonderzoek, POP gesprekken, ontwikkelingsadviezen, nieuwsgierigheid coaching, en learning analyticus in onze showcase is willen wij ons vooral richten op hoe een combinatie van al deze factoren met het lxp als een rode draad de duurzame inzetbaarheid in een organisatie kan verhogen en uitval kan verkleinen.

 

VOOR MEER INFORMATIE
www.EmpowerYou.nl

EmpowerYou

Bent u geïnteresseerd? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Jolene Hettinga-Zagers

E-mail: jolene@empoweryou.nl

Tel. nr.: +31(0)6-44867602  

Jolene Hettinga-Zagers

 

 

MENU