Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Circulair bouwen kader

Op 13 juni j.l. waren wij te gast bij Wonion gevestigd op voormalige DRU fabriekslocatie en bekend om zijn rijke historie in de ijzerindustrie. Inmiddels is de DRU fabrieksterrein herontwikkeld tot een aansprekend rijksmonument van industrieel erfgoed.

In het voormalige portiersgebouw is de DRU Cultuurfabriek gevestigd. In de Badkuipenfabriek zijn koopwoningen gerealiseerd en in de vroegere emailfabriek zijn huurwoningen gerealiseerd en houdt Wonion nu haar kantoor, waar we te gast waren en welkom werden geheten door Gerrolt Ooijman bestuurder van Wonion en Willy Smit van Wam&vanDuren.

Ron van Wijk van GFSC Consultants and Engineers BV en programmaleider van de Crash Course Circulair Bouwen van de HAN sprak ons bij over de HAN cursussen voor professionals over circulair bouwen. Daarnaast gaf Ron aan hoe belangrijk het is om dit soort bijeenkomsten bij te wonen om vanuit de praktijk te horen en te zien wat al mogelijk is.

De E&R Kopgroep circulair bouwen werkt vanuit een helder kader waaraan de praktijkbijeenkomsten zijn opgehangen zodat een goed inhoudelijk programma is gewaarborgd gericht op samen, sneller slimmer circulair bouwen te doen dat aansluit op de Rijks brede agenda van Nederland Circulair in 2025.

  • Terugdringen verspilling van materialen
  • Tegen gaan van leegstand
  • Levensduurverlenging
  • Hergebruik van materialen

De rondleiding in de DRU Cultuurfabriek, dé centrale ontmoetingsplaats voor culturele en creatieve ontwikkeling in de gemeente Oude IJsselstreek, was meer dan de moeite waard. Bijzonder hoe in een rijksmonument oude ambachten en innovaties samenkomen in het ICER, het innovatiecentrum waar bedrijven, overheid en onderwijs intensief samenwerken met de focus op de toekomst.

3 meer dan aansprekende praktijkvoorbeelden van circulair bouwen  passeerden de revue.

Willy Smit van Wam&vanDuren nam ons mee hoe het bouwbedrijf inspeelt op nieuwe ontwikkelingen door de bouwgroep uit te breiden met nieuwe diensten waar nu en in de toekomst vraag naar is met als kern het bouwbedrijf wordt veelmeer een bedrijf in het leveren van huisvestingsdiensten en service waarbij mogelijk de klant niet betaald voor de aanschaf van vastgoed maar betaald voor de huisvestingsdiensten & service.

Om in te spelen op vernieuwingen heeft Wam&vanDuren veel aandacht voor de werkcultuur en innovatie met circulariteit als uitgangspunt en het inzetten van nieuwe sleutel technologieën zoals robots, IoT en vergaande automatisering om de efficiëntie op te voeren te meer er een tekort is aan vaklieden. Zie hiervoor ook ons nieuwsberichtRobots als arbeidskracht. Japan gidsland voor Nederland

The New Makers Oost is een van de nieuwe bedrijven van Wam&vanDuren die zich richten op circulair bouwen met robots. CAS dat staat voor Circulair Als Standaard opgezet door Twan van Vuren en Pepijn van Duren is op het DRU terrein in het Ketelhuis in praktijk gebracht.

Het Ketelhuis, een monument is met minimale aanpassingen her ontwikkeld door ‘box-in-box’ systeem toe te passen waar we bij Frank van Postma in zijn kantoor van Bouwvisie konden rondlopen om zelf te ervaren hoe het is om in een ‘box-in-box’ werkomgeving te werken. The New Makers Oost hebben een uitgekiend circulair bouwen pakket ontworpen die op een droge wijze door handige werkers die niet perse bouwvakker hoefden te zijn in korte tijd in elkaar gezet tegen.

Wanneer de ‘box-in-box’ bouwwerk op de betreffende locatie zijn functie heeft verloren dan kan zonder breekwerk op een andere locatie de ‘box-in-box’ worden opgebouwd. Een mooi voorbeeld van slim circulair bouwen en sinds kort kunnen zij de ABN AMRO tot hun klanten rekenen.

De circulaire keuken is een tweede voorbeeld van The New Makers Oost van circulair bouwen. De kern van de keuken is gemaakt van 100% afval materiaal en de toplagen is voor 100% natuurlijk materiaal en de lijm ertussen is 100% demontabel.

Gerrolt Ooijman van Wonion nam ons mee over hun kijk op duurzaamheid met als leidraad ‘Duurzaam vastgoedsturing’. Wonion met als werkgebied de Oude IJsselstreek heeft iets meer dan 4000 woningen in de verhuur waar de woningcorporatie werkt in een gebied met een krimpende vergrijzende bevolking.

Wonion is al sinds 2009 druk doende de woningen te isoleren om het energieverbruik terug te dringen en loopt daarbij voorop op de landelijke trends, een koploper dus om mee te helpen in de landelijke agenda, energieneutraal 2030. Wonion is in de Achterhoek aangeschoven bij de thematafel circulaire economie en energietransitie met als grote stap ‘Van omvang naar waarde’ in het anders denken.

Concreet: Kwaliteit van leven door wonen, bewust circulaire beweging bouwen, groen groeit, energierijk wonen, zonder afval en als een bakfiets zo schoon. Als een bakfiets zo schoon herinnert nog aan de oude tijden van de DRU fabriek.

De herontwikkelingslocatie Heuvelstraat, herinrichting en nieuwbouwwoningen is het circulaire woningproject van Wonion waar men streeft naar zelfvoorzienende energienetwerk waar de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnetwerk bedoeld is voor noodgevallen.

In de wijk wordt ingezet op hernieuwbare energie volledig lokaal opgewekt met zonnepanelen waar de zonnen energie wordt omgezet in waterstof. Om de energievraag te beperken worden de woningen goed geïsoleerd en worden deze verward met infrarood panelen.

Verder wordt de locatie uitgevoerd met een eigen lokale waterzuivering en wordt huishoudelijk afval gebruikt voor energieopwekking. Bij de bouw van de woningen wordt ingezet op het hergebruiken van materialen die vrij komen uit de sloop van woningen die er eerst stonden.

Over circulaire economie is laatst een mooi boek verschenen waar wij u graag op wijzen. Afval en verspilling worden steeds meer taboe. Groene ondernemers lukt het steeds beter nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en daardoor zie je meer en meer dat bestaande bedrijven aanhaken.

Socrates Schouten onderzoekt de kansen en kwaliteiten van de verschillende ideeën voor een nieuwe, groene economie. Hij werkt voor verschillende maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid, recycling, groene politiek en de vernieuwing van het economisch denken. Schouten schetst in zijn boek de verschillende aspecten en mogelijkheden van de circulaire economie.

Een echte circulaire economie, zo concludeert Schouten, vereist een wezenlijk andere economie, waarin de eindigheid van het mondiale systeem en de grenzen aan de groei alsnog worden erkend. Een aanrader om te lezen De circulaire economie en op onze bijeenkomsten over ‘circulair bouwen 2025’ gaan we op zoek naar inspirerende economisch verantwoorde praktijkvoorbeelden.

Meer weten:

MENU