Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Building for Good BV+

De gebouwde omgeving circulair en CO2-neutraal maken, met oog voor alle stakeholders

WAT IS HET
Samenwerkingsverband van aanbieders (procesbegeleiders, bouwbedrijven, installateurs, fabrikanten) die woningcorporaties, verhuurders, verenigingen van eigenaren (vve’s) en individuele woningeigenaren helpen met het verduurzamen van hun woningen waarbij de warmtevraag significant wordt verlaagd.

De visie
Building for Good heeft als doelstellingen de gebouwde omgeving te transformeren naar circulair en CO2-neutraal in 2050. Op korte termijn 2021, wordt er gestart  met een aantal proeftuinen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een open boekcalculatie waarmee er aangetoond wordt dat circulair en CO2-neutraal bouwen haalbaar is. Deze proeftuinen worden een showcase voor een nieuwe standaard.

De strategie
Voor de overheid zal Building for Good ondersteuning bieden bij het formuleren van circulaire en CO2-neutrale uitvragen op bedrijventerreinen en woonbestemmingen. Voor de markt worden er pasklare oplossingen geboden vanaf het begin van een nieuwbouwproject. Dit wordt gedaan door alle stakeholders te adviseren in de circulaire uitvraag. De stichting kan circulariteit waarborgen gedurende het bouwproces vanuit verschillende disciplines aan verschillende stakeholders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een meetbaar instrument binnen de circulaire bouw (bijvoorbeeld gebouwpaspoort) Om transparant te zijn, wordt er gewerkt met een open boek calculatie.

 

Wilt u meer informatie over onze showcases?

 

 

DE BELOFTE
Building for Good is een stichting die zeer nauw samenwerkt met publieke en private organisaties en universiteiten. De triple helix. De kracht van de stichting is dat zij antwoord geeft op de vele vragen die rondom de transities spelen en deze gelijk oplost. Dit kan zijn op technisch gebied, dan wel op beleidsmatig of juridisch.

De bouw innovaties gaan volledig gepaard met de juridische innovaties die daarbij horen. Immers kan je niet innovatief bouwen, zonder hierbij de juridische kant mee te nemen. Het gaat dan niet alleen om de omgevingsrechtelijke en bouwrechtelijke kant (wat kan wel en wat kan niet), maar ook om de privaatrechtelijke en fiscale kant op lange termijn. Dat betekent dat we goed uitzoeken hoe het bijvoorbeeld gaat met eigendom als er sprake is van een re- en demontabel gebouw. Hoe kunnen we een lange termijn businesscase maken voor alle partijen, die juridisch kloppend is op het moment van bouw, maar ook op het moment van demontage.

Onze doelstellingen sluiten aan bij en overstijgen zelfs de Nationale Omgevingsvisie (de NOVI). Door in gezamenlijkheid op te trekken wordt er gestreefd naar hoge, maar haalbare doelstellingen voor de nieuwe gebouwde omgeving.

 

HET BEWIJS

Building for Good heeft al meerdere samenwerkingen lopen met gemeenten en provincies en private partijen.  Daarnaast zijn al meerdere projecten gerealiseerd. Hieronder valt het 100% circulair en energieneutraal logistiekgebouw van ca. 5000m2 en bieden we voor meerdere provincies en gemeenten ondersteuning op het gebied van circulair economie en energie-neutraal uitvragen voor onder andere tenders, aanbestedingen en bestemmingsplannen. Zo is al reeds het bestemmingsplan Plandeel West A1 bedrijventerreinen Deventer afgerond. Hiervoor heeft Building for Good input geleverd voor een volledig circulair en energieneutraal bestemmingsplan.

Binnen Building for Good zijn meerdere partijen betrokken die zowel overheid als aannemers, leveranciers en fabrikanten kunnen begeleiden naar het gewenste niveau. Bij deelname kunnen deze partijen gelijk meedraaien met Building for Good als partner.

 

VOOR MEER INFORMATIE
Building for Good opent binnenkort haar website. Voor nu is zij te vinden via LinkedIn

 

Bent u geïnteresseerd? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Cor van Dijken Directeur Adviesbureau COR

Cor van Dijken Directeur Adviesbureau COR

 

Email: corvandijken@adviesbureaucor.nl

Tel. nr: +31(0)6-20844772

 

 

MENU