Wij houd u graag op de hoogte van het laatste nieuws

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes over economie, ruimte en de nieuwste technologische ontwikkelingen? Wij zetten het belangrijkste nieuws voor jou op een rij.

Inspirerende bijeenkomst van het E&R Project ‘Wonen 2025’ over mogelijke oplossingen om de mismatch op de woningmarkt tegen te gaan.

Code rood: wat zijn alternatieve manieren om de mismatch op de sociale- en middenhuurmarkt van woningen op te lossen? Wat gebiedsontwikkelaar en belegger Amvest betreft, is de oplossing gelegen in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Gedateerde woningen gelegen in geliefde, ruim opgezette wijken, naar een nieuwe levensfase helpen. Volgens start-up Octo kan de vastgoedsector (daarbij) nog flink besparen op onderhoud door de inzet van drones, artificiële intelligentie en sensoren. Op donderdagmiddag 29 november hebben we ons in het nieuwe kantoor van onze gastheer Amvest in Amsterdam uitgebreid over beide aspecten laten informeren en inspireren.

Over het verduurzamen van de bestaande voorraad 

“Als Amvest kiezen we voor energielabel A. Dat levert niet alleen een belangrijke duurzaamheidsbijdrage op, maar kan financieel gezien ook goed uit”, aldus Wim Wensing, Chief Investment Officer. “Van bijna alle projecten die wij verduurzamen, gaan we van label E/F/G naar label A”. Een boute uitspraak die nieuwsgierig maakt. Wim weet die nieuwsgierigheid voor ons toehoorders goed in te vullen met zijn meer dan open en cijfermatig goed onderbouwde presentatie. Diverse succesvolle, maar ook minder succesvolle projecten passeren de revue, waarbij Wim ook de ‘lessons learned’ niet schuwt.

Met de strategie om op grote schaal bestaande huizen een nieuwe levensfase te geven, is Amvest nu 2 jaar bezig. Omdat het moeilijk is om goede woningen nieuw in te kopen – want een kostbare zaak –  is het verduurzamen van de bestaande voorraad een heel nadrukkelijk streven. Deze woningen liggen namelijk vaak op leuke, geliefde locaties (ruim opgezette wijken). Zijn kwalitatief gedateerd, maar in essentie vaak goed. Om deze woningen goed aan te laten sluiten bij de vraag vanuit de markt, zorgt Amvest voor een technisch, functioneel en energetische upgrade van de woningen. Dit gaat van nieuwe dakbedekking (tevens voorzien van zonnepanelen), isolatie, ventilatie tot aan het verwarmingssysteem. Met – naar keuze voor de bestaande bewoners – het al dan niet met het renoveren van de keukens en het sanitair. Dit betekent een gemiddelde investering per woning van € 40.000 – 70.000. Wim: “Het dak gaat er vaak letterlijk af!”

En hoewel de hele wijk wordt gerenoveerd, dus een direct verbetering van de leefomgeving, hoeven zittende bewoners voor deze wijk‘upgrade’ geen huurverhoging te betalen. Pas wanneer ze voor het ‘bewonerspakket’ kiezen, het renoveren van keuken en/of sanitair, betalen ze een gematigde huurverhoging. Bij zittende bewoners die hier niet voor kiezen, wordt renovatie uitgesteld totdat ze verhuizen. Voor nieuwe bewoners van deze verduurzaamde woningen geldt vanaf de start een hogere huur. Het hogere comfort van de woning en de maandelijkse besparing op energiekosten compenseren dit evenwel ruimschoots. “In de praktijk ervaren we dat de meeste zittende bewoners toch wel meegaan. Ze kunnen daardoor met meer plezier, meer comfort en lagere energielasten in hun geliefde woning blijven wonen. En zorgen daarmee tevens voor een upgrade van leefomgeving voor de hele wijk! Dat noemen wij een duurzaamheidsinvestering!”


“Wij maken gebouwen slimmer”

Als tweede spreker van deze middag was Dirk Huibers, mede-oprichter van start-up Octo, uitgenodigd. Octo optimaliseert gebouwen met realtime-data en geeft inzicht in de bezettingsgraad, energiestromen en comfort, vaak zonder extra sensoren te plaatsen. Dirk: “Onze software monitort informatie die al in gebouwen aanwezig is. Meestal zonder het plaatsen van extra data-loggers of sensoren. Alle data die al beschikbaar is, wordt gekoppeld in één cloudsysteem en omgewerkt tot algoritmes aan de hand waarvan we het pand optimaliseren. Daarmee zorgen we niet alleen voor energiebesparing, maar maximaliseren we ook het binnenklimaat waardoor gebruikers in een gezonder gebouw wonen. Zo besparen we klanten onder andere geld en tijd, en zien we in deze gebouwen ook een daling van het ziekteverzuim”.

Organisaties kunnen bijvoorbeeld door met een drone over een bepaalde periode gemaakte warmtescans met elkaar te vergelijken of foto’s van kozijnen in een wijk, een meerjarenonderhouds- en duurzaamheidsplan maken. “Een half uurtje vliegen met een drone levert 2 TB aan data op! Zo genereren we de rapportages nu automatisch in het hier en nu. Probeer daar met inspectiebezoeken en het handmatig opstellen van (advies)rapportages maar eens aan te komen! Op deze wijze kunnen we mogelijke problemen signaleren, vaststellen én oplossen nog voordat de klant er last van heeft”, aldus Dirk. Voor woningcorporaties denkt Dirk dat er flink winst te behalen is met hun nieuwe gepatenteerde concept Octo 2.0. Een sensor die zij zelf ontwikkelen. Dirk: “Woningbouwcorporaties hebben elk gemiddeld zo’n vijftienduizend woningen in beheer. Elk jaar worden bij onderhoudsbeurten vaak standaard de kozijnen geschilderd. Door onze sensor op het kozijn te plaatsen, meet deze hoeveel houtrot er plaatsvindt en hoe goed het schilderwerk nog is. Zodra ingrijpen nodig is, krijgt de woningcorporatie een melding. Dit bespaart veel kosten, want met de sensor blijkt dat onderhoud van de kozijnen gemiddeld zo’n twee jaar niet hoeft te gebeuren!”

Dat de aanwezige bestuurders van de woningcorporaties daarna aan Dirk’s lippen hingen over de inzet van deze houtrot-sensor, behoeft geen verdere toelichting. Wat volgde was een geanimeerde discussie en het rijkelijk uitwisselen van contactgegevens.

Inspiratie nodig? Kom langs op één van onze E&R Rondetafelbijeenkomsten!

Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag met veel interactie en kennisdeling. Langs deze weg bedanken wij nogmaals onze gastheer/sprekers Wim Wensing (Amvest) en Dirk Huibers (Octo) voor het delen van hun expertise en bevlogenheid. Tevens dank aan managementboek voor het beschikbaar stellen van hun boeken die Cees mocht weggeven: Design Denken & Doen (Patrick van der Pijl e.a.), Scaling up, de groeiformule (Verne Harnisch) en City- en gebiedsmarketing (Michel Buhrs). Een geste die door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd.

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een serie E&R Rondetafelbijeenkomsten ‘Wonen 2025’. De tijdens de bijeenkomst gegeven input wordt opgenomen in de gelijknamige E&R Roadmap die projectgroepleden als naslagwerk ontvangen. De eerstvolgende E&R Rondetafelbijeenkomst van dit project staat gepland op woensdagmiddag 20 februari 2019. Wilt u één van de bijeenkomsten bijwonen? Meld u zich dan aan via de site.

Heeft u vragen over dit project en/of wilt u deelnemen? Dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols | +31 6 132 686 71 | j.mols@economie-ruimte.nl


Meer info:

– www.amvest.nl
– www.octo.nu
– www.innovationspotter.com

MENU